ფსიქოთერაპიის ვალიდური მოდალობები
 • სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია Body Psychotherapy
 • შემაკავშირებელი ფსიქოთერაპია  Bonding Psychotherapy
 • ეკზისტენციური ანალიზი Existential Analysis
 • გეშტალტ თერაპია Gestalt Therapy
 • ჰიპნო ფსიქოთერაპია Hypno Psychotherapy
 • ლოგითერაპია Logotherapy
 • მულტიმოდალური ფსიქოთერაპია Multimodal Approach
 • კლიენტზე ცენტრირებული ფსიქოთერაპია Personcentered Psychotherapy
 • პოზიტიური ფსიქოთერაპია Positive Psychotherapy (Peseschkian)
 • ფსიქოანალიზი Psychoanalysis
 • ფსიქოდინამიკურ/ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპია Psychodynamic/Psychoanalytical Psychotherapy
 • ფსიქოდრამა Psychodrama
 • ფსიქოსინთეზი Psychosynthesis
 • ფსიქო-ორგანული ანალიზი Psycho-Organic Analysis
 • რეალურობის თერაპია Reality Therapy
 • სისტემური ოჯახური თერაპია Systemic Familytherapy
 • ტრანზაქტული ანალიზი Transactional Analysis

პროფესიული ევროპული განათლებისთვის მოგვმართეთ:

დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემია

T.: 0 790 800 303. 555 94 74 19. 599 505 898. ელ. ფოსტა: pps.dendroni@gmail.com. მის.: . კოსტავას 47.

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:


რა 
არის 
შფოთვა?

შფოთვა 
(anxiety) 
ფსიქიკის 
დისკომფორტის 
მდგომარეობაა,

შფოთვა 
ბუნებრივი 
და 
თანდაყოლილი 
მახასიათებელია 
ადამიანისთვის,

ის 
ერთგვარი 
ნეგატიური 
ემოციაა,

რომელიც 
ვლინდება 
გაურკვეველი 
საფრთხის 
შეგრძნებით 
და 
აისახება 
როგორც 
ფსიქიკური 
პროცესების 
განხორციელების 
სიზუსტესა 
და 
სისწრაფეზე,

ასევე 
ცვლის 
ორგანიზმის 
ფიზიკურ/ფიზიოლოგიურ

მდგომარეობას.

რა არის შფოთვა?

შფოთვა (anxiety) ფსიქიკის დისკომფორტის მდგომარეობაა, შფოთვა ბუნებრივი და თანდაყოლილი მახასიათებელია ადამიანისთვის, ის ერთგვარი ნეგატიური ემოციაა, რომელიც ვლინდება გაურკვეველი საფრთხის შეგრძნებით და აისახება როგორც ფსიქიკური პროცესების განხორციელების სიზუსტესა და სისწრაფეზე, ასევე ცვლის ორგანიზმის ფიზიკურ/ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას.

გიწვევთ  ჯგუფურ 
ფსიქოთერაპიაზე  პროფესიონალ  ფსიქოლოგებს, 
ფსიქოკონსულტანტებს, ფსიქოთერაპევტებს, ექიმ ფსიქოთერაპევტებს, 
ფსიქოთერაპიის  სხვადასხვა  მოდალობის  კურსების 
მსმენელებს,  პედაგოგებს,  აღმზრდელებს, მშობლებს,
ოჯახურ   წყვილებს  და  ყველა 
დაინტერესებულ პირს თერაპიული ჯგუფი არის დაცული, პროფესიული გარემო,
სადაც საშუალება
გექნებათ ისაუბროთ თქვენს
პრობლემებზე და სირთულეებზე, მიიღოთ
პროფესიული დახმარება და პასუხები
თქვენთვის მნიშვნელოვან პიროვნულ
კითხვებზე.
გიწვევთ  ჯგუფურ  ფსიქოთერაპიაზე  პროფესიონალ  ფსიქოლოგებს,  ფსიქოკონსულტანტებს, ფსიქოთერაპევტებს, ექიმ ფსიქოთერაპევტებს,  ფსიქოთერაპიის  სხვადასხვა  მოდალობის  კურსების  მსმენელებს,  პედაგოგებს,  აღმზრდელებს, მშობლებს, ოჯახურ   წყვილებს  და  ყველა  დაინტერესებულ პირს თერაპიული ჯგუფი არის დაცული, პროფესიული გარემო, სადაც საშუალება
გექნებათ ისაუბროთ თქვენს პრობლემებზე და სირთულეებზე, მიიღოთ
პროფესიული დახმარება და პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან პიროვნულ
კითხვებზე.
დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები: