ჩვენი გუნდი

დენდრონის დამფუძნებელი. ექიმი-ფსიქოთერაპევტი, ნარკოლოგი.
ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის აკრედიტებული წევრი (იხ. ბმული).
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის დოქტორანტი.

კლინიკური ფსიქოლოგი, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი (IAP), ჰიპნოთერაპევტი, საერთაშორისო კვალიფიკაციის  ნლპ-ტრენერი, ინტეგრაციული ფსიქოთერაპევტი, სასწავლო კურსებისა და ტრენინგების წამყვანი.

ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი. ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების მაგისტრი, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის კურსდამთავრებული. პროფესიული ფსიქოთერაპიული ლიგის (PPL) კონსულტანტი წევრი, საქართველოს კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის საზოგადოების წევრი ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის აერთაშორისო აკადემიის ხელმძღვანელი.

კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი; ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის კურსდამთავრებული; პროფესიული ფსიქოთერაპიული ლიგის (PPL) კონსულტანტი წევრი; სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი-ექსპერტი.

 

მარიამ გოჩაძე კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი; კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი; ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის კურსდამთავრებული; პროფესიული ფსიქოთერაპიული ლიგის (PPL) კონსულტანტი წევრი, დენდრონის ფსიქოლოგიური ტრენინგების მიმართულების ხელმძღვანელი.

ეთერ ფილიპოვიჩი - მედიცინის დოქტორი, ფსიქოთერაპევტი, დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის კურსდამთავრებული, სერტიფიცირებული არტთერაპევტი, ქვიშათერაპევტი, სერტიფიცირებული ტრენერი, არტქოუჩი, ნლპ პრაქტიკოსი, არტთერაპიის სასწავლო-თერაპიული ტრენინგების წამყვანი, ფსიქოთერაპევტთა პროფესიული ლიგის (PPL) ნამდვილი წევრი, მეტაფორული ბარათების ქართული კრებულების ავტორი, პედიატრი, ბავშვთა ნევროლოგი.

შემოგვიერთდი Facebook-ზე

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, მერაბ კოსტავას 47/57
+995 (790) 800 303
+995 (599) 505 898