ჩვენი გუნდი

დენდრონის დამფუძნებელი. ექიმი-ფსიქოთერაპევტი, ნარკოლოგი.
ECP ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი (იხ. ბმული). ECIP სერთიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი (იხ. ბმული).
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის დოქტორანტი.

  • დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის ხელმძღვანელი;
  • ECIP სერთიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი.
  • ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების მაგისტრი;
  • დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის კურსდამთავრებული;

კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი; ECIP სერთიფიცირებული ფსიქოთერაპევტიდენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის კურსდამთავრებული; პროფესიული ფსიქოთერაპიული ლიგის (PPL) კონსულტანტი წევრი; სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი-ექსპერტი.

ECIP სერთიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი; დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის კურსდამთავრებული; პროფესიული ფსიქოთერაპიული ლიგის (PPL) კონსულტანტი წევრი, დენდრონის ფსიქოლოგიური ტრენინგების მიმართულების ხელმძღვანელი.

მედიცინის დოქტორი, ECIP სერთიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი, დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის კურსდამთავრებული, სერტიფიცირებული არტთერაპევტი, ქვიშათერაპევტი, სერტიფიცირებული ტრენერი, არტქოუჩი, ნლპ პრაქტიკოსი, არტთერაპიის სასწავლო-თერაპიული ტრენინგების წამყვანი, ფსიქოთერაპევტთა პროფესიული ლიგის (PPL) ნამდვილი წევრი, მეტაფორული ბარათების ქართული კრებულების ავტორი, პედიატრი, ბავშვთა ნევროლოგი.

კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი (IAP), ჰიპნოთერაპევტი, საერთაშორისო კვალიფიკაციის  ნლპ-ტრენერი, ინტეგრაციული ფსიქოთერაპევტი, სასწავლო კურსებისა და ტრენინგების წამყვანი.

პარტნიორები

დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები და დაელოდეთ ჩვენს ზარს, ან დაგვიკავშირდით დაუყოვნებლივ ნომერზე: 599 505 898