ჩვენი გუნდი

დენდრონის დამფუძნებელი. ექიმი-ფსიქოთერაპევტი, ნარკოლოგი.
ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის აკრედიტებული წევრი (იხ. ბმული).
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის დოქტორანტი.

ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი. ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების მაგისტრი, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის კურსდამთავრებული. პროფესიული ფსიქოთერაპიული ლიგის (PPL) კონსულტანტი წევრი, საქართველოს კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის საზოგადოების წევრი ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის აერთაშორისო აკადემიის ხელმძღვანელი.

კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი; ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის კურსდამთავრებული; პროფესიული ფსიქოთერაპიული ლიგის (PPL) კონსულტანტი წევრი; სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი-ექსპერტი.

მარიამ გოჩაძე კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი; კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი; ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის კურსდამთავრებული; პროფესიული ფსიქოთერაპიული ლიგის (PPL) კონსულტანტი წევრი, დენდრონის ფსიქოლოგიური ტრენინგების მიმართულების ხელმძღვანელი.

ეთერ ფილიპოვიჩი - მედიცინის დოქტორი, ფსიქოთერაპევტი, დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის კურსდამთავრებული, სერტიფიცირებული არტთერაპევტი, ქვიშათერაპევტი, სერტიფიცირებული ტრენერი, არტქოუჩი, ნლპ პრაქტიკოსი, არტთერაპიის სასწავლო-თერაპიული ტრენინგების წამყვანი, ფსიქოთერაპევტთა პროფესიული ლიგის (PPL) ნამდვილი წევრი, მეტაფორული ბარათების ქართული კრებულების ავტორი, პედიატრი, ბავშვთა ნევროლოგი.

კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი (IAP), ჰიპნოთერაპევტი, საერთაშორისო კვალიფიკაციის  ნლპ-ტრენერი, ინტეგრაციული ფსიქოთერაპევტი, სასწავლო კურსებისა და ტრენინგების წამყვანი.

შემოგვიერთდი Facebook-ზე

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, მერაბ კოსტავას 47/57
+995 (595) 07 81 82
+995 (599) 505 898