სტატიები
ოჯახური ფსიქოთერაპია არის ფსიქოთერაპიის განსაკუთრებული დამოუკიდებელი მეთოდი, რომელიც მიმართულია ოჯახური ურთიერთობებისა და ოჯახშიდა ემოციური მუხტის დაბალანსებაზე, იგი იყენებს სისტემური ზემოქმედების სხვა და სხვა მეთოდებს და ოჯახს განიხილავს როგორც ღია ცოცხალ სისტემას და მიმართულია ოჯახში ინდივიდის ბიო/ფსიქო/სოციალური სტატუსის სტაბილიზაციისა და ოპტიმიზაციისაკენ ოჯახის და მისი წევრების დახმარებით.
შიში_საფრთხის ერთგვარი სიგნალია, რომელიც ბაზირებს თვითგადარჩენის ინსტინქტზე. ფსიქოლოგიაში იგი განიხილება, როგორც ადამიანის თანდაყოლილი ბაზისური ემოცია, რომელიც ახდენს ადამიანის დამცველობითი მექანიზმების მობილიზებას და ამზადებს მას ან ბრძოლისთვის, შიშის გამომწვევთან, ან შიშის გამომწვევისგან გაქცევისთვის. რა ფუნქცია აკისრია შიშს?
7 ეფექტური ნაბიჯი ურთიერთობების დასანგრევად

გაითვალისწინეთ, თუ სერიოზულად გაქვთ გადაწყვეტილი ურთიერთობების გაცამტვერება თუ არა, _ მოიქეცით პირიქით))))
ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი გილოცავთ ახალ წელს! 
 
შესაძლოა ახალი წელი ბანალურ და უინტერესო დღესასწაულად გეჩვენებათ, მთელი მისი არსი ხომ იმაში მდგომარეობს, რომ წინა წლის იმავე თარიღიდან 365 კალენდარული დღე გავიდა. თარიღიც კი პირობითია და საუკუნეების განმავლობაში არაერთხელ შეიცვალა.
1. ნუ ელოდები, რომ შენი შვილი იქნება შენნაირი, ან ისეთი, როგორიც შენ გინდა. დაეხმარე, რომ იყოს ის, ვინც მას უნდა.

2. ნუ დააყვედრი ყველაფერს, რასაც უკეთებ. შენ მას სიცოცხლე აჩუქე, როგორ გადაგიხდის ამას? ის თავის შვილს გადასცემს სიცოცხლეს, ის შვილი თავის შვილს და ეს არის ბუნებრივი მადლიერების კანონზომიერება.

3. სხვის ჯავრს ბავშვზე ნუ იყრი, რაკი ის სუსტია. დიდი ხნის შემდეგ მოხუცდები და შენც დასუსტდები.სწორედ მაშინ მოიმკი, რასაც დასთეს.
მთავარი პარადოქსი: ოპტიმისტს სჯერა, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ყველაზე კარგ სამყაროში, პესიმისტს ეშინია, რომ ეს მართლაც ასეა. მერფის კანონებიდან:
დენდრონის ხელმძღვანელი მაია ბეგაშვილი ბავშვთა აღზრდის საკითხებზე მშობელთა შეკითხვებს პასუხობს.
გადაცემა "ინტერნეტკონფერენცია"

საკმაოდ მძიმე ფსიქიკური დარღვევების გამოწვევა შეუძლია ხანგრძლივ დიეტას, რომელსაც შედეგი ან პრაქტიკულად არ აქვს, ანდაც ეს შედეგი მეტად ხანმოკლეა. ასეთ დარღვევათა რიგში შეგვიძლია განვიხილოთ
ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ "დენდრონის" წარმომადგენლები სხვა შუადღეში.
თემა - ინტერნეტი, სოციალური ქსელი, დამოკიდებულებების ფსიქოლოგია.
ადამიანი მიკროსამყაროა, მას აქვს ინდივიდუალიზაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარი და მოთხოვნილება. ეს ერთგვარად მიკროსამყაროს დიდ სამყაროსთან გაერთიანებისაკენ სწრაფვაა, გამთლიანების მცდელობა, თუმცა თითოეული ინდივიდი სამყაროს საკუთარი მოდელით, ან რუქით სარგებლობს, რომლის მიხედვითაც წარმართავს თავის ქმედებას.

პარტნიორები

დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები: