სტატიები
სურათზე ხედავთ უძველესი ინდური იგავის ილუსტრაციას. ყოველ ადამიანს სამყაროს და მოვლენების აღქმის თავისეული მოდელი აქვს, რაც ხშირად ხდება გაუგებრობების მიზეზი.
შესაძლოა როგორც ერთი, ასევე მეორე ვერსია შორს იყოს  ჭეშმარიტების სრულყოფილი ხედვისგან, მაგრამ საკუტარ თავში მოიცავდეს სიმართლის მარცვალს.
ამ იგავის მსგავსად:
 
1. სამყაროში ყველაფერი ერთმანეთთანაა დაკავშირებული, ამიტომ თოთოეული დამოკიდებულია ყველაზე, და ყველა დამოკიდებულია თოთოეულზე.
ბრეხტი წერდა_”უბედურება ხდება არასწორი გათვლების შედეგად”. ახლა კი ქალების საყურადღებოდ, რომლებმაც სასარგებლო გამოცდილება მიიღეს წარუმატებელი სიყვარულის გამო. გთავაზობთ ანალიზისათვის მამაკაცთა რამდენიმე ფსიქოტიპს,
ძალადობა მრავალგვარი შეიძლება იყოს:
ფსიქოლოგიური ძალადობა ხორციელდება მიზანმიმართული ქმედებებით, რომლებიც გავლენას ახდენენ ადამიანის ფსიქიკაზე.
ფიზიკური _ მიზანმიმართული ქმედებებით ფიზიკური ზიანის მიყენებით.
ადამიანი განიხილება, როგორც
ადლერი ამტკიცებდა, რომ თითქმის ყველა ადამიანს აქვს რაღაც ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ანდაც ხასიათობრივი ნაკლოვანება, რაც უყალიბებს მას არასრულფასოვნების კომპლექსს.
 
მგზავრმა გაიარა სასაფლაოსთან, სადაც სუფისტი მასწავლებელი იყო დასაფლავებული.
ბიჰევიორიზმი წარმოადგენს ამერიკული პრაგმატული ფსიქოლოგიის ერთ-ერთ მიმართულებას , რომელიც ფსიქიკას განიხილავს მხოლოდ როგორც ქცევითი გამოვლინებების,რეაქციების ერთობლიობას გარე ზემოქმედებაზე- სტიმულირებაზე.
ძველი ჩინური თქმულება მოგვითხრობს:
 
ალბათ შეგიმჩნევია, რომ დიდხანს ჯდომისას გიბუჟდება კისერი, “გიშეშდება” ზურგი,
ჩვენი ტვინი შესაძლოა წარმოვიდგინოთ, როგორც ბიოკომპიუტერი. თუ მივაწვდით არასწორ ინფორმაციას, ის მოგვცემს ძიების არასწორ შედეგს. აზრი არის ყველა მოვლენის დასაწყისი, ის სივრცესა და დროში განვრცობადი კვანტური პროცესია.

პარტნიორები