სტატიები
ადამიანი მიკროსამყაროა, მას აქვს ინდივიდუალიზაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარი და მოთხოვნილება. ეს ერთგვარად მიკროსამყაროს დიდ სამყაროსთან გაერთიანებისაკენ სწრაფვაა, გამთლიანების მცდელობა, თუმცა თითოეული ინდივიდი სამყაროს საკუთარი მოდელით, ან რუქით სარგებლობს, რომლის მიხედვითაც წარმართავს თავის ქმედებას.
გონებრივი ჩამორჩენილობის განსაზღვრა:
გონებრივი ჩამორჩენილობა ფსიქიკური განვითარების დარღვევის ფორმაა. რომელიც ხასიათდება ინტელექტუალური ფუნქციონირების ნორმაზე დაბალი მაჩვენებლითა და ყოველდღიური უნარჩვევების შეზღუდვით. აღნიშნული მდგომარებოა  ხშირად თავს იჩენს დაბადებიდან, ან ვლინდება 18 წლამდე ასაკში. გონებრივი ჩამორჩენილობა განისაზღვრება 2 კრიტერიუმით:
 
1. პიროვნების ინტელექტის დონე,
რა პრობლემები შეიძლება წარმოშვას ჭარბმა წონამ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით?
ვითარდება მუდმივი ემოციური დაუკმაყოფილებლობა, ქვეითდება საკუთარი ძალების რწმენა, განურჩევლად ასაკისა, ჩნდება შიში, რომ საზოგადოება არ მიიღებს მას
საზოგადოებრივი წნეხის გამო არცთუ იშვიათად ვითარდება დანაშაულის შეგრძნება, მარტოობის მტანჯველი განცდა.
ვითარდება მრავალგვარი სომატო-ნევროლოგიური დაავადებები, დისფორეა, დეპრესია. პრაქტიკულად ორგანიზმი იმყოფება მუდმივი სტრესის მდგომარეობაში და მიუხედავად იმისა, რომ სტრესორი დაბალამპლიტუდიანია, მუდმივმოქმედია. ეს კი ქმნის საშიშროებას პოსტსტრესული სინდრომების განვითარებისა.
გარეგნობა ჩვენი სავიზიტო ბარათია, რომლითაც საზოგადოების წინაშე წარვსდგებით. გარეგნობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია წონა, ანუ სხეულის მასა. პრობლემები როგორც წონის სიჭარბის, ასევე მისი დანაკლისის არსებობისას საკმაოდ მტკივნეულად გადაიტანება პიროვნების მიერ.
ჩვენ ხშირად ვოცნებობთ, რომ გვცნობდნენ ქუჩაში, რომ ჩვენი აზრები, ცხოვრებისეული პოზიციები და მიღწევები აღიარონ. როგორ ფიქრობთ ადვილია ამის მიღწევა?
რა არის წარმატება და როგორ მოვიპოვოთ ის? ეს კითხვები, მუდმივი ინტერესის საგანია.
ცოტამ თუ იცის მათზე პასუხი, ანდაც არავინ არ იცის.
საიდან იწყება გზა, რომელიც წარმატების მომტანია? როგორ უნდა გავიაროთ იგი? შვეჩერდეთ და დავფიქრდეთ: იმისდა მიუხედავად, რომ მრავალი ავტორი ცდილობს შემოგვაჩეჩოს მზამზარეული, გაურკვეველია რაზე და ვისზე დაყრდნობილი მეთოდები წარმატების მისაღწევად, თხზავს ფილოსოფიას ამ მიმართულებით,
თინეიჯერებისთვის არცთუ იშვიათია პრობლემები ურთიერთობებში როგორც თანატოლებთან ასევე უფროსებთან.
ყველა ბავშვი, განსაკუთრებით კი ჰიპერაქტიური (ის განსაკუთრებით მგრძნობიარეა), მალე ხვდება არაგულწრფელობას და თქვენ მის ნდობას დაკარგავთ.გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მოზრდილმა ასეთი ბავშვი ზედმეტი ემოციურობის გარეშე უნდა შეაქოს, რათა არ გამოიწვიოს მისი უფრო მაღალი აღგზნება. თუ მოზრდილს უნდა
1. როგორ დავიწყოთ:
ა) შეცვალე ზედაპირული დამოკიდებულება საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ!
ბ) მიიღე გადაწყვეტილება საკუთარ მოტივაციაზე დაყრდნობით შეინარჩუნო, ანდაც აღადგინო საკუთარი ფსიქიკური (ფსიქოსომატური) მდგომარეობა.
 
ჰიპერაქტიურობა ბავშვებში ვლინდება ასაკისადმი შეუსაბამო უყურადღებობით, გონებადაფანტულობით, იმპულსურობით და ზედმეტი აქტიურობით. ჰიპერაქტიურობის პირველი გამოვლინება ხდება
ქვიშათერაპია   არტთერაპიის ერთ-ერთი მეთოდია ფსიქოლოგიაში.
ტექნიკა წარმოიშვა   იუნგისეული ანალიტიკური მიდგომის ფარგლებში და ეყრდნობა  არაცნობიერის სიმბოლურ შინაარსს, როგორც შინაგანი ზრდისა და განვითარების წყაროს.

პარტნიორები