სტატიები
 
სიყვარულის ქიმია მეცნიერებას სიყვარულის შესახებ ამოროლოგია ჰქვია. ამერიკელი მეცნიერი მ. ლეიბოვიჩი თვლის, რომ სიყვარულის რეგულატორი კონკრეტული ქიმიური ნივთიერება
ყოველი კომუნიკაციის წინ უცილებელია ჩვენს თავს რამდენიმე კითხვა დავუსვათ:
ადამიანისთვის აუცილებლია იცოდეს, თუ რამდენად არის ის მისაღები საკუთარი თავისთვის.
თუ მივაყურადებთ საკუთარ თავს, რას  ველაპარაკებით მას, რა სახეები და ხატები გვიჩნდება თვალწინ, ჩავუკვირდებით მოვლენებს, რომლებიც გვახსენდება,  ვიგრძნობთ ჩვენს გუნება-განწყობას, მაშინ ჩვენ შევძლებთ გავიგოთ,  რამდენად შევესაბამებით ჩვენს ცხოვრებისეულ წარმოდგენებს.
ბავშვის უფლებათა კონვენციის თანახმად (მუხლი მე-18 ნაწ. 1) მშობლებს ან შესაბამის შემთხვევებში კანონიერ მეურვეებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ბავშვის აღზრდასა და განვითარებაზე.
ამ ორი საპასუხისმგებლო მოვალეობის მიღმა უამრავი საკითხი დგას, რაც, ხშირ შემთხვევაში, არასწორადაა გაგებული.
სკოლაში ხშირად ვხვდებით ბავშვის ტიპს, რომელსაც არ გააჩნია განათლების მიღების არანაირი სურვილი და მოტივაციები.
უნდა გახსოვდეთ! ყველა ადამიანში დაბადებიდანვე დევს უპირატესობისკენ სწრაფვის ინსტიქტი.
რეალობიდან გაქცეული ბავშვი საკუთარი ფანტაზიების სამყაროში ცხოვრობს,
ფრიდრიხ სოლომონ პერლზი (Friedrich Salomon Perls), ცნობილი ასევე როგორც - ფრიც პერლზი არის გამოჩენლი გერმანელი ექიმი-ფსიქიატრი და ფსიქოთერაპევტი გეშტალტთერაპიის დამფუძნებელი.
ფრიდრიხ სოლომონ პერლზი დაიბადა ბერლინში 1893 წელს საშუალო შეძლების ებრაულ ოჯახში. მისი მშობლები გერმანიაში ასიმილირებული ებრაელები, არ იყვნენ ორთოდოქსი მორწმინე იუდეველები. ფრიც პერლზის მოწოდება შემოქმედება და მეცნიერება იყო, რასაც ეკავა ცენტრალური ადგილი მის ცხოვრებაში.
 
1913 წელს განსაკუთრებული ინტერესის გარეშე იწყებს მედიცინის შესწავლას.
NLP-ში ბაზისურ პრესუპოზიციებს ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი ენიჭება. ბაზისური_იმიტომ, რომ მას ეყრდნობა ნლპ პრესუპოზიციები ნიშნავს მიახლოებით პოსტულატებს, თეზისებს, რწმუნებულებებს.
პრინციპები, რომლებიც ჩვენს ქმედებებს
აშშ-სა და ევროპაში ალკოჰოლის მიმართ დამოკიდებულების დროს პიროვნების შეცვლის გენეზის შესახებ გავრცელებულია რამდენიმე თეორია: ფსიქოანალიტიკური, ბიჰევიორისტული, ანთროპოლოგიური და სხვა. ზოგიერთ ქვეყანაში პოპულარულია ჰომეოსტაზის მეთოდი,
ჩვენ შევეცადეთ გასაგებ ენაზე, მარტივად გადმოგვეცა ალკოჰოლიზმის დროს განვითარებული ხასიათობრივი ცვლილებები. დაავადების მიმდინარეობისას ეს ნიშნები მეტნაკლებად გამახვილდება ხოლმე. იმისთვის, რომ დავიცვათ საკუთარი თავი და ახლობლები
ალკოჰოლისადმი დამოკიდებულების ჩამოყალიბების მიზეზი რთული და მრავალფეროვანია,

პარტნიორები