დენდრონი
2021 წლის 19 თებერვალს ფსიქოთერაპიის ქართულმა ფედერაციამ წარადგინა ანგარიში 2020 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების შესახებ.

ღონისძიებით დაინტერესებისა და მხარდაჭერისთვის მადლობას ვუხდით ანგარიშის წარდგენის შეხვედრის დამსწრე საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უნივერსიტეტებს, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს:
საქართველოს უკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთლეობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდს, UNICEF-ს, საქართველოს ექიმთა ასოციაციის, ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანებას, ქალთა და ბავშვთა გაძლიერებისა და გაერთიანების ინსტიტუტს; კრიზისების დაძლევისა და რეაბილიტაციის ცენტრს; ფსიქოთერაპიისა და ქოუჩინგის ცენტრ "ლაბ ლაიფს", დედათა გაერთიანება ინანას; ბიზნეს ლაბორატორიას; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს (GIPA); ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს; საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტს; სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს; ევროპის უნივერსიტეტს.

ღონისძიებაზე საფუძველი ჩაეყარა დიალოგის პლატფორმას "კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისთვის საქართველოში", რომელიც 2021 წლის განმავლობაში იმუშავებს ფსიქოთერაპიის ევროპულ სტანდარტთან დარგობრივი დაახლოების, ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისა და მაღალი ეთიკური და კლინიკური საქმიანობის სტანდარტის დამკვიდრებაზე საქართველოში.

ანგარიში შეეხებოდა ფედერაციის მიერ განხორციელებულ შემდეგ პროექტებს:

1. ქართული დელეგაცია ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის ბორდის შეხბედრაზე.

დენდრონის შესახებ:

ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონი საქართველოში კვალიფიციური ფსიქოთერაპიის დამკვიდრებისთვის მუშაობს 2011 წლიდან.
დენდრონი არის ევროპულ პროფესიულ სივრცეში ინტეგრირებული პირველი ქართული ფსიქოთერაპიული ორგანიზაცია. 2014 წლიდან ის წარმოადგენს საქართველოს ფსიქოთერაპიის ევროპულ ასოციაციაში, იზიარებს მის სტანდარტს და ღირებულებებს და ზრუნავს მათ დანერგვაზე საქართველოში.
ორგანიზაციის მიზანია ფსიქოთერაპიის დარგის განვითარება, ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ფსიქოთერაპევტთა და ფსიქოთერაპიული სერვისის მიმღებ პირთა ინტერესების დაცვა.

ვრცლად დენდრონის შესახებ.ორგანიზაციის წევრობის უპირატესობები:


- ორგანიზაციის წევრებს აქვთ წვდომა დარგში მიმდინარე სიახლეებზე, უახლეს კვლევებზე და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე;

- ორგანიზაციის წევრების უწყვეტი პროფესიული განვითარებისთვის ეწყობა დახურული ვორქშოფები და სემინარები;

- ორგანიზაციის წევრებს ეძლევათ ევროპულ პროფესიულ საზოგადოებასთან ინტეგრიების საშუალება.

- ორგანიზაციის წევრებს ეძლევათ პროფესიულ საზოგადოებასთან ინტეგრირების და უწყვეტი კავშირის, გამოცდილების გაზიარების და მუდმივი თვითგანვითარების საშუალება.

- ორგანიზაციის წევრების ნაშრომები ქვეყნდება ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე და სოციალურ მედიაში.

- ორგანიზაციის წევრები სარგებლობენ განსაკუთრებული პირობებით დენდრონის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო სტანდარტის ლექცია-სემინარებსა და ვორქშოფებზე:

- ორგანიზაციის წევრები სარგებლობენ მოწვეული წევრის სტატუსით დენდრონის ღონისძიებებზე: კონგრესებზე, კონფერენციებზე, ვორქშოფებსა და საჯარო შეხვედრებზე.


- ორგანიზაციის წევრებს ეძლევათ ორგანიზაციის ფარგლებში თვითრეალიზების და თვითგამოხატვის საშაულება: პროექტის ინიცირება და ორგანიზება, საჯარო ლექციის ჩატარება, შეხვედრების ორგანიზება.

- ორგანიზაციის წევრებს ეძლევათ სუპერვიზირების ქვეშ პრაქტიკის წარმოების საშუალება;

- ორგანიზაციის წევრები უფლებამოსილნი არიან მიიღონ კონსულტაცია ეთიკური კერძო პრაქტიკის, ეთიკური ორგანიზაციული საქმიანობის პრაქტიკის და პროფესიული თვითდამკვიდრებისთვის.წევრთა საერთო ღირებულებები:


- ორგანიზაციის წევრები მხარს უჭერენ და ახალისებენ ერთმანეთის ეთიკურ, კეთილსინდისიერ და კვალიფიციურ ტრენირებასა და პრაქტიკას.

- ორგანიზაციის წევრები მუდმივად ზრუნავენ თვითგანვითარებაზე, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებაზე.

- ორგანიზაციის წევრები უზიარებენ ერთმანეთს ცოდნასა და გამოცდილებას დარგში მიმდინარე სიახლეების შესახებ.

- ორგანიზაციის წევრები თანხმდებიან, რომ ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა უნდა წარმოებდეს მხოლოდ მაღალი პროფესიული პასუხისმგებლობით, ცოდნისა და გამოცდილების განახლებით.

- ორგანიზაციის წევრები მხარს უჭერენ ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის ძალისხმევას კვალიფიციური ფსიქოთერაპიის განვითარებისთვის საქართველოში.


ვის შეუძლია გახდეს დენდრონის წევრი?


ორგანიზაციაში წევრობის უფლება აქვთ ფსიქოთერაპევტებს, ფსიქოთერაპიით დაინტერესებულ პირებს, მენტალური ჯანმრთელობის სფეროში მოღვაწე ან/და ფსიქიკის შემსწავლელ მეცნიერბებში სპეციალიზირებულ პირებს.


როგორ გავწევრიანდე?

გამოაგზავნე შევსებული სააპლიკაციო ფორმა.წევრობის ღირებულება:

ინდივიდუალური წევრობის წლიური ღირებულება შეადგენს 180 ლარს.
ორგანიზაციული წევრობის წლიური ღირებულება შეადგენს 300 ლარს.
დენდრონი მადლობას უხდის ევროპელ კოლეგებს საქართველოში კვალიფიციური ფსიქოთერაპიის მხარდაჭერისათვის. 30 ივლისს დენდრონის მიერ ჩატარდა პირველი საერთაშორისო ფსიქოდრამაფესტივალი საქართველოში.

პლატფორმა დაფუძნებულია დენდრონის გუნდის მიერ და მიზნად ისახავს საზოგადოების მხარდაჭერას კრიზისული სიტუაციების მართვასა და ფსიქიკაზე მათი ნეგატიური ეფექტების მინიმუმამდე დაყვანაში.

პლატფორმა არის დენდრონის თავისუფალი სივრცე, რომელიც დამყარებულია პროფესიონალ ფსიქოთერაპევტთა ურთიერთთანამშრომლობაზე, პროფესიულ პასუხისმგებლობასა და სოციალურ თვითშეგნებაზე. ვრცლად იხილეთ გადაცემის ჩანაწერი:
Thanks to European Association for Psychotherapy from Dendroni team for organizing the Conference "Iniciating Practice Related Research". This is very important for future of our profession. We continue to promote psychotherapy as an independant profession on the basis of Strasbourg Declaration on Psychotherapy 1990. We realise our honorable responsibility of being first and only signer of Strasbourg declaration on Psychotherapy from our country (2014).
ფსიქოთერაპიის შესახებ 1990 წლის სტრასბურგის დეკლარაციის თანახმად ფსიქოთერაპია განიმარტება, როგორც დამოუკიდებელი სამეცნიერო დისციპლინა, ხოლო ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა წარმოადგენს დამოუკიდებელ და თავისუფალ პროფესიას.

ამ მოკლე და საკმაოდ კონკრეტულმა განმარტებამ საფუძველი დაუდო ევროპაში ფსიქოთერაპიული სწავლების ახალ და დღეისათვის ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ მიდგომას. 1991 წელს დაფუძნებულმა ფსიქოთერაპიის ევროპულმა ასოციაციამ (European Association for Psychotherapy - EAP) მიზნად დაისახა ევროპაში ფსიქოთერაპიული ორგანიზაციების და სხვადასხვა მიმართულების ფსიქოთერაპევტების მობილიზება საერთო მიზნის ქვეშ.
დენდრონის დამფუძნებელი მარინე ბეგაშვილი გახდა პირველი და ამჟამად ერთადერთი ქართველი ფსიქოთერაპევტი, რომელიც აღიარა ფსიქოთერაპიის ევროპულმა ასოციაციამ და მიანიჭა ასოციაციის აკრედიტებული სერთიფიკატი (იხ. ბმული). სამუშაო მიმართულება - მულტიმოდალი.
დენდრონი ულოცავს ქართულ ფსიქოთერაპიულ საზოგადოებას ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის რუკაზე საქართველოს დროშის გამოჩენას!
დენდრონი ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის ერთადერთი წევრი ორგანიზაციაა საქართველოსა და სრულიად კავკასიის მასშტაბით (აპლიკანტი 2013 წლიდან, სრულუფლებიანი წევრი 2014 წლიდან). ორგანიზაცია თავის მიზნებსა და ამოცანებს ახორციელებს „EAP-ის“ ეთიკის კოდექსის შესაბამისად და ნერგავს ევროპის ფსიქოთერაპიული სკოლის ფუძემდებლურ პრინციპებს ჩვენს ქვეყანაში.
დენდრონის სახით საქართველოდან ერთადერთი ორგანიზაცია მონაწილეობს ხმის უფლებით ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის გენერალური ასამბლეის არჩევნებში, აქვს მოწვეული წევრის სტატუსი ასოციაციის ყველა კონგრესსა და კონფერენციაზე, ასევე წვდომა მის სამეცნიერო და სასწავლო ბაზებზე.

პარტნიორები

ფსიქოთერაპიული სერვისების გზამკვლევი

ინდივიდუალური თერაპია არის სისტემური ზემოქმედება ადამიანის ფსიქიკასა და მთელ ორგანიზმზე სპეციალური ფსიქომარეგულირებელი მეთოდებით, რაც აღადგენს ფსიქიკის თვითმარეგულირებელ მექანიზმებს.
ჯგუფური ფსიქოთერაპია ფსიქოთერაპიის ერთ/ერთი ძირითადი სამუშაო მიმართულებაა, რომლის სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს, რომ თერაპიის პროცესში გამოიყენება ჯგუფის დინამიკა, (მთელი ერთიანობა_ ურთიერთობები, ზემოქმედებები, ემოციები), როგორც თერაპიის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი.
ოჯახური ფსიქოთერაპია ოჯახისა და მისი წევრების ერთობლივი ფსიქოთერაპიული პროცესია, რომელიც ფოკუსირებულია ოჯახის წევრების ურთიერთობების სახის და ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ოჯახის ემოციური მუხტის დაბალანსებაზე,

ძიება

დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები და დაელოდეთ ჩვენს ზარს, ან დაგვიკავშირდით დაუყოვნებლივ ნომერზე: 599 505 898