დენდრონი
2021 წლის 21, 22, 23 ოქტომბერს გაიმართა დარგის ევროპული ფლაგმანის, ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცის (EAP) ბორდის შეხვედრები.

შეხვედრაში ხმის უფლებით მონაწილეობს ბორდის ქართველი წევრი, ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის პრეზიდენტი მაია ბეგაშვილი.

ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის ბორდის შეხვედრა გაიხსნა ასოციაციის პრეზიდენტის, პატრიცია ჰანტის სიტყვით. პრეზიდენტის მისასალმებელი სიტყვა შეეხო დარგისთვის მნიშვნელოვან და აქტუალურ პროცესებს და გამოწვევებს. მათ შორის, პანდემიის გავლენას ფსიქოთერაპიულ საქმიანობაზე. ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია განსაკუთრებით გამოყოფს პრეზიდენტის სიტყვაში საქართველოს ეროვნული ქოლგა ორგანიზაციის საქმიანობის აღნიშვნის საკითხს, და მადლობას უხდის ასოციაციის პრეზიდენტს მხარდაჭერისთვის. ეს მნიშვნელოვანი მიღწევაა ქართული ფსიქოთერაპიული საზოგადოების ხილვადობის ზრდისთვის ევროპულ პროფესიულ საზოგადოებაში. 

ბორდის წევრებმა მოისმინეს ასოციაციის კომიტეტების მოხსენებები, კენჭი ეყარა სამეცნიერო-კვლევითი კომიტეტის და ეთიკის კომიტეტის ხელმძღვანელების კანდიდატურებს,  2021 წლის საერთო ევროპულ ჩარჩო დოკუმენტებს, ევროპული ფართო აკრედიტაციის ორგანიზაციების EAGT ევროპის გეშტალტ თერაპევტთა ასოციაციი, EABP სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაციის და EATA ტრანზაქტული ანალიზის ევროპული ორგანიზაციის აკრედიტაციას.

ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონი 2014 წლიდან წარმოადგენს საქართველოს ფსიქოთერაპიის ევროპულ ასოციაციაში.

2021 წლიდან ის ფლობს ეროვნული ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსს წარმოადგენს რა საქართველოში არსებულ ვალიდურ ფსიქოთერაპიულ მოდალობებს ევროპულ პროფესიულ საზოგადოებაში.

ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია მადლობას უხდის ფსიქოთერაპიის ევროპულ ასოციაციას დარგის განვითარებისთვის გაწეული უდიდესი ძალისხმევისთვის ევროპასა და მსოფლიოში.
სიხარულით გაცნობებთ, რომ ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი მაია ბეგაშვილი შეუერთდა ევროპული ფართო აკრედიტაციის ორგანიზაციის, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის წევრთა კომიტეტის ექსპერტთა ჯგუფს. ეს არის ქართველი ფსიქოთერაპევტის ჩართულობის პირველი შემთხვევა ევროპული ფართო აკრედიტაციის ორგანიზაციის საკომიტეტო საქმიანობაში.
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედრაციის ორგანიზაციული წევრობა არის უნიკალური საშუალება გახდეთ ქართული და ევროპული პროფესიონალური ფსიქოთერაპიული საზოგადოების სრულუფლებიანი ნაწილი. ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია 2021 წლიდან ფლობს ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსს დარგის ევროპულ ფლაგმანში - ფსიქოთერაპიის ევროპულ ასოციაციაში.

ორგანიზაცია მუშაობს ფსიქოთერაპიის ევროპულ სტანდარტთან ინტეგრირების საკითხებზე და 2014 წლიდან სრული წევრის სტატუსით წარმოადგენს ევროპულ პროფესიულ საზოგადოებას საქართველოში.

სიხარულით მივესალმებით წევრის სტატუსით ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელსაც სურს შეუერთდეს ჩვენს ძალისხმევას სააქართველოში კვალიფიციური ფსიქოთერაპიის დანერგვის პროცესში, იზიარებს იდეას, რომ ფსიქოთერაპია უნდა წარმოებდეს მაღალი კლინიკური და ეთიკური სტანდარტით და შეესაბამება ან სურს საკუთარი საქმიანობა შეუსაბამოს ამ სტანდარტს.2021 წლიდან საქართველოს ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?

1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000 სპეციალისტს.
2021 წლის 19 თებერვალს ფსიქოთერაპიის ქართულმა ფედერაციამ წარადგინა ანგარიში 2020 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების შესახებ.

ღონისძიებით დაინტერესებისა და მხარდაჭერისთვის მადლობას ვუხდით ანგარიშის წარდგენის შეხვედრის დამსწრე საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უნივერსიტეტებს, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს:
საქართველოს უკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთლეობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდს, UNICEF-ს, საქართველოს ექიმთა ასოციაციის, ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანებას, ქალთა და ბავშვთა გაძლიერებისა და გაერთიანების ინსტიტუტს; კრიზისების დაძლევისა და რეაბილიტაციის ცენტრს; ფსიქოთერაპიისა და ქოუჩინგის ცენტრ "ლაბ ლაიფს", დედათა გაერთიანება ინანას; ბიზნეს ლაბორატორიას; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს (GIPA); ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს; საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტს; სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს; ევროპის უნივერსიტეტს.

ღონისძიებაზე საფუძველი ჩაეყარა დიალოგის პლატფორმას "კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისთვის საქართველოში", რომელიც 2021 წლის განმავლობაში იმუშავებს ფსიქოთერაპიის ევროპულ სტანდარტთან დარგობრივი დაახლოების, ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისა და მაღალი ეთიკური და კლინიკური საქმიანობის სტანდარტის დამკვიდრებაზე საქართველოში.

დენდრონის შესახებ:

ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონი საქართველოში კვალიფიციური ფსიქოთერაპიის დამკვიდრებისთვის მუშაობს 2011 წლიდან.
დენდრონი არის ევროპულ პროფესიულ სივრცეში ინტეგრირებული პირველი ქართული ფსიქოთერაპიული ორგანიზაცია. 2014 წლიდან ის წარმოადგენს საქართველოს ფსიქოთერაპიის ევროპულ ასოციაციაში, იზიარებს მის სტანდარტს და ღირებულებებს და ზრუნავს მათ დანერგვაზე საქართველოში.
ორგანიზაციის მიზანია ფსიქოთერაპიის დარგის განვითარება, ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ფსიქოთერაპევტთა და ფსიქოთერაპიული სერვისის მიმღებ პირთა ინტერესების დაცვა.

ვრცლად დენდრონის შესახებორგანიზაციის წევრობის უპირატესობები:


- ორგანიზაციის წევრებს აქვთ წვდომა დარგში მიმდინარე სიახლეებზე, უახლეს კვლევებზე და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე;

- ორგანიზაციის წევრების უწყვეტი პროფესიული განვითარებისთვის ეწყობა ღია და დახურული ვორქშოფები და სემინარები;

- ორგანიზაციის წევრებს ეძლევათ ევროპულ პროფესიულ საზოგადოებასთან ინტეგრიების საშუალება.

- ორგანიზაციის წევრებს ეძლევათ პროფესიულ საზოგადოებასთან ინტეგრირების და უწყვეტი კავშირის, გამოცდილების გაზიარების და მუდმივი თვითგანვითარების საშუალება.

- ორგანიზაციის წევრების ნაშრომები ქვეყნდება ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე და სოციალურ მედიაში.

- ორგანიზაციის წევრები სარგებლობენ განსაკუთრებული პირობებით დენდრონის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო სტანდარტის ლექცია-სემინარებსა და ვორქშოფებზე:

- ორგანიზაციის წევრები სარგებლობენ მოწვეული წევრის სტატუსით დენდრონის ღონისძიებებზე: კონგრესებზე, კონფერენციებზე, ვორქშოფებსა და საჯარო შეხვედრებზე.


- ორგანიზაციის წევრებს ეძლევათ ორგანიზაციის ფარგლებში თვითრეალიზების და თვითგამოხატვის საშაულება: პროექტის ინიცირება და ორგანიზება, საჯარო ლექციის ჩატარება, შეხვედრების ორგანიზება.

- ორგანიზაციის წევრებს ეძლევათ სუპერვიზირების ქვეშ პრაქტიკის წარმოების საშუალება;

- ორგანიზაციის წევრები უფლებამოსილნი არიან მიიღონ კონსულტაცია ეთიკური კერძო პრაქტიკის, ეთიკური ორგანიზაციული საქმიანობის პრაქტიკის და პროფესიული თვითდამკვიდრებისთვის.წევრთა საერთო ღირებულებები:


- ორგანიზაციის წევრები მხარს უჭერენ და ახალისებენ ერთმანეთის ეთიკურ, კეთილსინდისიერ და კვალიფიციურ ტრენირებასა და პრაქტიკას.

- ორგანიზაციის წევრები მუდმივად ზრუნავენ თვითგანვითარებაზე, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებაზე.

- ორგანიზაციის წევრები უზიარებენ ერთმანეთს ცოდნასა და გამოცდილებას დარგში მიმდინარე სიახლეების შესახებ.

- ორგანიზაციის წევრები თანხმდებიან, რომ ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა უნდა წარმოებდეს მხოლოდ მაღალი პროფესიული პასუხისმგებლობით, ცოდნისა და გამოცდილების განახლებით.

- ორგანიზაციის წევრები მხარს უჭერენ ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის ძალისხმევას კვალიფიციური ფსიქოთერაპიის განვითარებისთვის საქართველოში.


ვის შეუძლია გახდეს დენდრონის წევრი?


ორგანიზაციაში წევრობის უფლება აქვთ ფსიქოთერაპევტებს, ფსიქოთერაპიით დაინტერესებულ პირებს, მენტალური ჯანმრთელობის სფეროში მოღვაწე ან/და ფსიქიკის შემსწავლელ მეცნიერბებში სპეციალიზირებულ პირებს.


როგორ გავწევრიანდე?

გამოაგზავნე შევსებული სააპლიკაციო ფორმა ინდივიდუალური წევრობისთვის

სააპლიკაციო ფორმა ორგანიზაციული წევრობისთვის

წევრობის ღირებულება:

ინდივიდუალური წევრობის წლიური ღირებულება შეადგენს 180 ლარს
ორგანიზაციული წევრობის წლიური ღირებულება შეადგენს 300 ლარს
დენდრონი მადლობას უხდის ევროპელ კოლეგებს საქართველოში კვალიფიციური ფსიქოთერაპიის მხარდაჭერისათვის. 30 ივლისს დენდრონის მიერ ჩატარდა პირველი საერთაშორისო ფსიქოდრამაფესტივალი საქართველოში.

პლატფორმა დაფუძნებულია დენდრონის გუნდის მიერ და მიზნად ისახავს საზოგადოების მხარდაჭერას კრიზისული სიტუაციების მართვასა და ფსიქიკაზე მათი ნეგატიური ეფექტების მინიმუმამდე დაყვანაში.

პლატფორმა არის დენდრონის თავისუფალი სივრცე, რომელიც დამყარებულია პროფესიონალ ფსიქოთერაპევტთა ურთიერთთანამშრომლობაზე, პროფესიულ პასუხისმგებლობასა და სოციალურ თვითშეგნებაზე. ვრცლად იხილეთ გადაცემის ჩანაწერი:

პარტნიორები

ფსიქოთერაპიული სერვისების გზამკვლევი

ინდივიდუალური თერაპია არის სისტემური ზემოქმედება ადამიანის ფსიქიკასა და მთელ ორგანიზმზე სპეციალური ფსიქომარეგულირებელი მეთოდებით, რაც აღადგენს ფსიქიკის თვითმარეგულირებელ მექანიზმებს.
ჯგუფური ფსიქოთერაპია ფსიქოთერაპიის ერთ/ერთი ძირითადი სამუშაო მიმართულებაა, რომლის სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს, რომ თერაპიის პროცესში გამოიყენება ჯგუფის დინამიკა, (მთელი ერთიანობა_ ურთიერთობები, ზემოქმედებები, ემოციები), როგორც თერაპიის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი.
ოჯახური ფსიქოთერაპია ოჯახისა და მისი წევრების ერთობლივი ფსიქოთერაპიული პროცესია, რომელიც ფოკუსირებულია ოჯახის წევრების ურთიერთობების სახის და ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ოჯახის ემოციური მუხტის დაბალანსებაზე,

ძიება