სტატიები
გასაუბრება გამოცდისგან თვისობრივად განსხვავებული პროცესია. აქ ყურადღება პროფესიულ უნარ-ჩვევებთან ერთად გარეგნულ მახასიათებლებსა და ადამიანის სამუშაო გარემოსთან ადაპტირების უნარს ექცევა. ფსიქოკორექციის და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი “დენდრონი” გთავაზობთ რჩევებს, რა შეცდომებს უნდა ავარიდოთ თავი გასაუბრებისას.
 
1. ჭარბწონიანობა გენეტიკურად გადაეცემა.
მშობლები ხშირად ჩააგონებენ შვილებს, ჯერ გაიზარდე, შეიძინე სპეციალობა და მხოლოდ შემდეგ იფიქრე გოგონებზე (ბიჭებზე). ზოგი მშობელი უფრო შორსაც მიდის: ,,გამოიდევნე თავიდან ყოველგვარი სისულელე, შენი მოვალეობაა სახლში ჯდომა და სწავლა!“.
ნუთუ ნამდვილად უშლის მოზარდს ხელს სიყვარული თავისი არცთუ ისე რთული მოვალეობის შესრულებაში?
დღევანდელი მსოფლიო თავისი აჩქარებული ტემპით მუდმივ ცვლილებებს განიცდის. ცვლილებები მიმდინარეობს ყველა დარგში რაც კი რამე შეუქმნია უფლის, თუ მისი ძალით ადამიანის ხელს. არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანი უნებლიედ ხდებიან ამა თუ იმ ცვლილების მოწმე ანდაც მისი გამომცდელი. მიუხედავად აღქმების ინდივიდუალიზმის ზეიმისა, ყველაზე მტკივნეულად მაინც ადამიანის ჯანმრთელობის ცვლილება აღიქმება.
 
1. საუბარი დაიწყეთ პოზიტიური ინფორმაციით. პოზიტიური განწყობა გადამდებია.
 
წამალდამოკიდებულების ქვეშ იგულისხმება მძიმე არაბუნებრივი ლტოლვა სხვადასხვა ფსიქო-აქტიური და გამაბრუებელი ნივთიერებებისაკენ. ტერმინმა სრულიად სამართლიანად შეცვალა ძველად ხმარებული ტერმინი ნარკომანია,
 
ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების დანიშნულება არის ადამიანის ფსიქიკის, ფსიქიკური რეგულაციური მექანიზმების სისტემის, ინდივიდის ფსიქიკური წყობის თავისებურებების, სოციალური ჯგუფებისა და მასობრივი წარმონაქმნების ფსიქიკური რეგულირების და სულიერი ნიშნების შესწავლა. ადამიანი შეუძლებელია განვიხილოთ, როგორც ცალკეული, დამოუკიდებებლი ელემენტი. იგი სამყაროსთან ერთიანობაში განიხილება.
ფსიქო-აქტიური ნივთიერებების კლასიფიკაცირება ხდება შემდეგი სქემით: ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული საშუალებები. წარმოშობის მიხედვით გამოყოფენ ბუნებრივს, სინთეზურს და ნახევრად სინთეზურს. ორგანიზმზე მოქმედების მიხედვით
წამალდამოკიდებულებისას განვითარებული ფსიქიკური გართულებებიდან უნდა აღინიშნოს აფერტური სფეროს პათოლოგია აფექტის განლევადობით და ზედაპირულობით. ზოგად დეპრესიულ ფონზე ინიშნება ემოციური ლაბილობა, თუმცა ძირითადად აფექტური დამოკიდებულებები დამოკიდებულია მოხმარებული ნივთიერების ბუნებასა და ქიმიურ შემადგენლობაზე.

ფსიქოლოგიას ხანგრძლივი წარსული აქვს, მაგრამ მოკლე ისტორია“ _ ჰერმან ებინჰაუსი.

პარტნიორები