სტატიები
ჩვენ ხშირად გვწერენ მშობლები სხვადასხვა პრობლემების შესახებ. ბევრი მათგანი ბავშვთა აგრესიას ეხება. ამიტომ, გადავწყვიტეთ ნათელი მოვფინოთ თემას.
აგრესია არის მიზანმიმართული ქმედება სხვა ადამიანზე, ადამიანთა ჯგუფზე, ცხოველებზე ან უსულო საგნებზე მათი დაზარალების მიზნით.
საკუთარი თავის ძიების პროცესი ერთ-ერთი ურთულესი მექანიზმია ადამიანის განვითარებისას და ზოგჯერ თითქმის მთელი ცხოვრება გრძელდება. დასაწყისს კი თინეიჯერობის პერიოდში იღებს. პროცესი მეტ-ნაკლებად მტკივნეულია იმისდა მიხედვით, თუ ხასიათის რომელი აქცენტუაციის ტიპის მატარებელია მოზარდი.

 
მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირები შეადგენენ დედამიწის მოსახლეობის 10%-ს,
ეს არის ფსიქოსინთეზის სავარჯიშო, რომელიც დამოუკიდებლად შეგიძლიათ შეასრულოთ ჩვენი ინსტრუქციების მიხედვით. ეს სავარჯიშო საშუალებას მოგცემთ აკონტროლოთ საკუთარი ემოციები და გრძნობები, შეინარჩუნოთ სიმშვიდის ფონი მთელი დღის განმავლობაში, შეგძენთ მოთმინებას, ოპტიმიზმს, განგმსჭვალავთ ემპათიით. მაშ ასე, დავიწყოთ:
აუტიზმი ტვინის განვითარების ნეირობიოლოგიური დარღვევის შედეგია, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ბავშვის ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის დამყარების, სოციალური ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და გონებრივი განვითარების პროცესებზე. ტერმინი აუტიზმი 1912 წელს შემოიღო ე. ბლეილერმა აზროვნების განსაკუთრებული სახის აღსანიშნავად, რომელიც რეგულირდება ადამიანის ემოციური მოთხოვნილებებით და დამოკიდებული არ არის რეალობაზე.
პრობლემის საფუძველი ხშირად თინეიჯერის და მისი შობლების “სამეტყველო ენათა” სხვაობაა, რომელსაც საფუძველი ინდივიდუალურ პრიორიტეტთა სხვაობა და ამა თუ იმ საკითხის განსხვავებული კუთხით ხედვაა. ზოგადად ეს პრობლემები შეგვიძლია ასე დავაჯგუფოთ:
სოციალურ ჯგუფში ხშირად გადაწყვეტილებებს ლიდერი იღებს. ლიდერი ის პიროვნებაა, რომელსაც ჯგუის სხვა წევრებთან შედარებით, მის ფუნქციონირებაზე ყველაზე მძლავრი ზემოქმედების უნარი გააჩნია. ჯგუფის ეფექტური მოქმედების თვალსაზრისით, ლიდერის როლი მდგომარეობს
დეპრესია ფსიქიკური აქტივობის დათრგუნვაა, რომელიც ვლინდება ქცევის უკიდურეს პასიურობაში, თვითშეფასების დაქვეითებაში, ცხოვრებისეული პერსპექტივების უგულებელყოფაში, დარდებისა და სასოწარკვეთილების მყარ გრძნობაში, შფოთვის მაღალ ხარისხში. იგი შესაძლოა გამოწვეული იყოს
ადამიანებისთვის ძირითად და ცხოველებისთვის განმასხვავებელი საშუალება კომუნიკაციის ვერბალური გზა ანუ მეტყველებაა. ამერიკული წიგნების თარგმანში ხშირად გამოიყენება ტერმინი ‘’ენა’’. ქართული ფსიქოლოგიის ტრადიციით ჩვენ ვასხვავებთ ორ ტერმინს: ენას, რომელიც წარმოადგენს ობიექტურად არსებულ ნიშანთა სისტემას და მეტყველებას, როგორც კონკრეტული ადამიანის ფსიქიკურ მოქმედებას ენის საშუალებით.
 
დამოკიდებულებების სინდრომის დიაგნოზი ისმება წლის განმავლობაში ქვემოთ მოყვანილი ექვსი სიმპტომიდან სამი ან მეტის გამოვლინების დროს.

პარტნიორები