ალბარტ ბანდურა - "ბობო თოჯინის ექსპერიმენტი"
ალბერტ ბანდურას მიერ 1960-იან წლებში ჩატარებული ეს ექსპერიმენტი ცნობილია „ბობო თოჯინის ექპერიმენტის“ სახელით. 1960-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო კამათი ბავშვთა გენეტიკის, გარემო ფაქტორების და სოციალური სწავლების მეთოდების გავლენების შესახებ. ეს კამათი კვლავ გრძელდება და მას ჩვეულებრივ მოიხსენიებენ, როგორც გენეტიკისა და სოციუმის ბრძოლას. ალბერტ ბანდურამ ჩაატარა ბობო თოჯინის ექსპერიმენტი იმის დასადასტურებლად, რომ ადამიანის ქცევა მეტწილად ემყარება სოციალურ გარემოს, ვიდრე მემკვიდრეობით გენეტიკურ ფაქტორებს.
ექსპერიმენტის ჩასატარებლად,  მან მონაწილეები სამ ჯგუფად გამოყო: ერთ ჯგუფს აჩვენა ვიდეო სადაც თოჯინას აგრესიულად ექცეოდნენ. მეორე ჯგუფს აჩვენა ვიდეო სადაც თოჯიან ეთამაშებოდნენ, ხოლო მესამე ჯგუფი იყო საკონტროლო. ბავშვები მორჩნენ ვიდეოს ყურებას და წავიდნენ ოთახში იმავე თოჯინით, რომელიც მათ ვიდეოში ნახეს (გარდა საკონტროლო ჯგუფში მყოფი).

ექსპერიმენტმა დაადგინა, რომ აგრესიული ქცევის მოდელის ამსახველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ ბავშვები უფრო მეტად გამოხატავდნენ აგრესიულ ქცევას თოჯინების მიმართ, ხოლო დანარჩენი ჯგუფები ნაკლებად ავლენდნენ აგრესიულ ქცევას. იმ ბავშვებისთვის, რომლებმაც ქმედების აგრესიული მოდელი იხილეს, გამოვლენილი აგრესიის მაჩვენებელი ბიჭების შემთხვევაში იყო 38.2, ხოლო გოგონების შემთხვევაში,- 12,7 პროცენტი იყო.

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ბიჭები რომელსაც აჩვენეს აგრესიული მამაკაცის ქცევის მოდელი უფრო მეტ აგრესიას გამოხატავდნენ, ვიდრე ბიჭები, რომლებსაც აჩვენეს აგრესიული ქალის მოდელი. პირველ შემთხვევაში ბიჭების მიერ გამოვლენილი აგრესიული შემთხვევების რაოდენობა საშუალოდ 104-ს შეადგენდა, მეორე შემთხვევაში კი,- 48.4. მიუხედავად იმისა, რომ გოგონების შედეგები დიდად არ განსხვავდება, ისინი ნაკლებად დრამატული იყო. აგრესიული ქალი მოდელების გამოყენებისას, გოგონების მიერ გამოვლენილი აგრესიული შემთხვევების რაოდენობამ საშუალოდ 57,7 შეადგინა, ხოლო აგრესიული მამაკაცის მოდელის მხილველი გოგონების მიერ გამოვლენილი აგრესიის მაჩვენებელი 36.3 პროცენტი იყო. შედეგები ადასტურებდა ბანდურას მეორეხარისხოვან პროგნოზს, რომ ბავშვებზე უფრო მეტ გავლენას ახდენს იმავე სქესის ადამიანის მიერ გამოხატული ქცევითი მოდელი.


მასალა მომზადებულია ნინო ღვალაძის მიერ.

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

სტატია მომზადებულია ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის ბაზაზე ოჯახის
კონსულტანტის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში და ის დაცულია საავტორო
უფლებებით.

ავტორი: მაია ბეგაშვილი
ექიმი ფსიქოთერაპევტი- სახელმწიფო
ლიცენზია, ECP სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი, ECIP ინტეგრირებული
ფსიქოთერაპიის ევროპული სერტიფიკატის მფლობელი ფსიქოთერაპევტი,
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის პრეზიდენტი, მენტალური
ჯანმრთელობისა და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის
აკადემიური ხელმძღვანელი, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული
ასოციაციის EAIP  წევრთა კომიტეტის ექსპერტი.

ოჯახი არის საზოგადოების უმცირესი
მოდელი, რომელშიც სრულად არის წარმოდგენილი საზოგადოების სახე.
სტატია მომზადებულია ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის ბაზაზე ოჯახის კონსულტანტის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში და ის დაცულია საავტორო უფლებებით.

ავტორი: მაია ბეგაშვილი
ექიმი ფსიქოთერაპევტი- სახელმწიფო ლიცენზია, ECP სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი, ECIP ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული სერტიფიკატის მფლობელი ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის პრეზიდენტი, მენტალური ჯანმრთელობისა და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიური ხელმძღვანელი, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის EAIP  წევრთა კომიტეტის ექსპერტი.

ოჯახი არის საზოგადოების უმცირესი მოდელი, რომელშიც სრულად არის წარმოდგენილი საზოგადოების სახე.
ფსიქოთერაპევტთან მომართვის ხშირი
მიზეზი წარუმატებელი, მტკივნეული სასიყვარულო, პარტნიორული და ოჯახური
ურთიერთობებია. ასეთი კლიენტები/პაციენტები მოდიან დაქვეითებული
გუნებ-განწყობის, უხალისობის მტანჯველი განცდებისგან
გასათავისუფლებლად, დაკარგული საკუთარი თავის ხელახლა საპოვნელად,
ურთიერთობის გაუმჯობესების მოტივით. ამ განცდების საფუძველი კი
მტანჯველი მიჯაჭვულობა და ემოციური დამოკიდებულებაა.
სიყვარულის, სხვა ადამიანთან
ყოფნის და გაზიარების სურვილი ბუნებრივია თითოეული ჩვენგანისთვის.
სიყვარული აუცილებლად მოიაზრებს ემოციურ მიჯაჭვულობას მეორე
ადამიანთან.  ჯანსაღ სასიყვარულო ურთიერთობაში ეს მიჯაჭვულობა
სიხარულის, ბედნიერების და სიამოვნების წყაროა, მაშინ როდესაც
ემოციური დამოკიდებულების დროს დაუკმაყოფილებლობის, წყენის,
უნდობლობის, დაუფასებლობის, სინანულის მწარე გრძნობებს აღძრავს და
უბიძგებს ადამიანს მუდმივად აკონტროლოს თავისი პარტნიორის ქმედებები.
რა განსხვავებაა ემოციურ დამოკიდებულებასა და სიყვარულს შორის?
ფსიქოთერაპევტთან მომართვის ხშირი მიზეზი წარუმატებელი, მტკივნეული სასიყვარულო, პარტნიორული და ოჯახური ურთიერთობებია. ასეთი კლიენტები/პაციენტები მოდიან დაქვეითებული გუნებ-განწყობის, უხალისობის მტანჯველი განცდებისგან გასათავისუფლებლად, დაკარგული საკუთარი თავის ხელახლა საპოვნელად, ურთიერთობის გაუმჯობესების მოტივით. ამ განცდების საფუძველი კი მტანჯველი მიჯაჭვულობა და ემოციური დამოკიდებულებაა.
სიყვარულის, სხვა ადამიანთან ყოფნის და გაზიარების სურვილი ბუნებრივია თითოეული ჩვენგანისთვის. სიყვარული აუცილებლად მოიაზრებს ემოციურ მიჯაჭვულობას მეორე ადამიანთან.  ჯანსაღ სასიყვარულო ურთიერთობაში ეს მიჯაჭვულობა სიხარულის, ბედნიერების და სიამოვნების წყაროა, მაშინ როდესაც ემოციური დამოკიდებულების დროს დაუკმაყოფილებლობის, წყენის, უნდობლობის, დაუფასებლობის, სინანულის მწარე გრძნობებს აღძრავს და უბიძგებს ადამიანს მუდმივად აკონტროლოს თავისი პარტნიორის ქმედებები. რა განსხვავებაა ემოციურ დამოკიდებულებასა და სიყვარულს შორის?