რუსუდან მხეიძე
დენდრონის საპატიო წევრი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

2000 წლიდან დღემდე არის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
1994 - 2000 წლებში დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
1979-1990 წლებში იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ჰემისფეროთა ურთიერთობის შემსწავლელი ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
1979 წელს მიენიჭა დოქტორის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.


სამეცნიერო პუბლიკაციები:

  • Причина-следсвенные законамерности соматоформных нарушении детского возраста. Хундадзе, Бахтадзе, Геладзе, Хачапуридзе. Georgian Medical news, N12 (261) 2016
  • The causes and symptoms of somatic disorders in children (review) Khundadze, Geladze, Bakhtadze, Kachapuridze, Georgian Medical news , N9(245) 2015.
  • კითხვის პროცესის შესწავლის მეთოდოლოგიური საფუძვლები, ანთოლოგია III ტომი. გამომცემლობა 2014
  • მარჯვენა ჰემისფეროს როლი მეტყველებაში, გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. თბილისი სამეცნიერო შრომები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები 2010

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ექიმი ფსიქოთერაპევტი, ექიმი
ნევროპათოლოგი.
ექიმი ფსიქოთერაპევტი, ექიმი ნევროპათოლოგი.
დენდრონის ინტეგრირებული
ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის მოწვეული ტრენერი, მედიცინის
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ბელორუსიის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზოგადი და კლინიკური ფსიქოლოგიის კათედრის გამგე,
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქიატრიისა და სამედიცინო
ფსიქოლოგიის კათედრის პროფესორი, ექიმი-ფსიქოთერაპევტი.
დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის მოწვეული ტრენერი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და კლინიკური ფსიქოლოგიის კათედრის გამგე, სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის კათედრის პროფესორი, ექიმი-ფსიქოთერაპევტი.