სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია Body Psychotherapy
მომზადებულია დენდრონის მიერ EAP-ის მასალებზე დაყრდნობით.

სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის თეორიულ საფუძვლებს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს.
ძირითადად ეს ცოდნა არის სხეულის შესახებ, რომელიც დაფუძნებულია სანდო თეორიულ პრინციპებზე. იგულისხმება გონებისა და სხეულს შორის განსხვავებული ფუნქციონირების მკაფიო თეორია, რომელიც ითვალისწინებს სხეულსა და გონებას შორის კვეთისა და ურთიერთქმედებების სირთულეებს.

ადამიანის სხეული მუდმივ კავშირშია გონებასთან, ისინი მუდმივად ურთიერთქმედებენ. სხეული არ ნიშნავს მხოლოდ „სომას“, ის არის ნაწილობრივ განცელკევებული გონებისგან, „ფსიქიკისგან“, თუმცა ბოლომდე არა, ისინი განუდმებუთ ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან.

ფსიქოთერაპიაში არსებობს მრავალი მიდგომა, რომელიც ეხება სხეულს, „სომას“ მაგალითად: ფსიქოსომატიკა, სხეულის-ფსიქოთერაპია, ის გულისხმობს მათ ერთიანობის უმთავრეს ფუნდამენტს, რომ სხეულზე მუდმივად ზემოქმედებს გონება და არა მხოლოდ ტვინი.

სხეულის ფსიქოთერაპია მოიცავს: განვითარების მოდელს, პიროვნების თეორიებს, ჰიპოთეზები დარღვევებისა და ცვლილებების შესახებ; ასევე მრავალფეროვან დიაგნოსტიკასა და თერაპიულ ტექნიკებს, რომლებიც გამოიყენება თერაპიული ურთიერთქმედების ფარგლებში.
სხეულის- ფსიქოთერაპიაში ისევე, როგორც ზოგადად, ფსიქოთერაპიაში არსებობს ბევრი განსხვავებული მიდგომა. სხეულის-ფსიქოთერაპია ბუნებრივი მეცნიერებაა, რომელიც ბოლო 70 წლის განმავლობაში განვითარდა ბიოლოგიის, ანთროპოლოგიის, პროქსემიის, ეთიოლოგიის, ნეიროფიზიოლოგიის, განვითარების ფსიქოლოგიის, ნეონატოლოგიის, პრინატალური კვლევების და მრავალი სხვა დარგის კვლევების შედეგებიდან. ამასთანავე, არსებობს მრავალი სხვა კვლევა, რომლებიც პირდაპირ ეხება სხეულის-ფსიქოთერაპიას.

სრული ინფორმაცია ვალიდური მოდალობების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.


აიმაღლე ცოდნა ფსიქოთერაპიის შესახებ და იყავი დაცული არავალიდური პრაქტიკისაგან!

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

2021 წლიდან საქართველოს
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა
ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული
ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს
აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა
ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?


1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური
სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის
ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში
ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000
სპეციალისტს.
2021 წლიდან საქართველოს ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?

1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000 სპეციალისტს.
ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა
განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა,
რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია.
გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის
განსხვავების შესახებ:

ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა, რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია. გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების შესახებ: