ფსიქოანალიზი, ფსიქოანალიტიკა და ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია Psychoanalysis, Psychoanalytic and Psychodynamic Psychotherapies
მომზადებულია ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონის მიერ, EAP-ის მასალებზე დაყრდნობით.

ფსიქოანალიზი, ფსიქოანალიტიკა და ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია შედის ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიერ აღიარებულ ვალიდურ მოდალობებს შორის.
ფსიქოანალიტიკური თეორია და პრაქტიკა თავისი არსით წარმოადგენს ადამიანის მდგომარეობაში ჩაძიების პროცესს ფსიქოპათოლოგიიდან ფართო ფილოსოფიურ, სოციალურ და კულტურულ კონტექსტამდე. ეს არის ადამიანის ცხოვრების სიღრმეების და მისი მნიშვნელობის თვისობრივი მოკვლევა. ფსიქოანალიზი და ფსიქოანალიტიკური თერაპია წარმოადგენს ფსიქოანალიტიკური თეორიის ფსიქოთერაპიული გამოყენების და ფსიქოანალიტიკური მეთოდისგან მიღებული სპეციალიზებული ცოდნის სინთეზს. ის ისწრაფვის გაამარტივოს წუხილისა და შფოთის ზოგჯერ გაუცნობიერებელი საფუძვლების გაგება შინაგანი სამყაროს ცნობიერების ამაღლების, წარსულ და ამჟამინდელ ურთიერთობებზე ზეგავლენის გზით. თერაპიულ მიდგომას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რადგან ის უზრუნველყოფს რთული ემოციების გადატანის მხარდაჭერას და შენარჩუნებას.
ის ამარტივებს წარსული გამოცდილებიდან წარმოშობილი იმ პრობლემებისა და კონფლიქტების აღმოჩენასა და გამოხატვას, რომელიც შეიძლება იყოს ყოველდღიური გაცნობიერებული საზრუნავის მიღმა მაგრამ მათი განმეორება და გადმოტანა უარყოფით ზეგავლენას ახდენდეს მიმდინარე ცხოვრებაზე.

სრული ინფორმაცია ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიერ აღიარებული ვალიდური მოდალობების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

აიმაღლე ცოდნა ფსიქოთერაპიის შესახებ და იყავი დაცული არავალიდური პრაქტიკისაგან!

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

2021 წლიდან საქართველოს
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა
ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული
ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს
აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა
ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?


1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური
სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის
ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში
ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000
სპეციალისტს.
2021 წლიდან საქართველოს ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?

1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000 სპეციალისტს.
ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა
განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა,
რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია.
გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის
განსხვავების შესახებ:

ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა, რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია. გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების შესახებ: