ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის შესწავლა
2019 წლის 30 ივნისს სერთიფიკატები გადაეცათ დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის მეორე ნაკადის წარმატებულ კურსდამთავრებულებს.


დენდრონის შემადგენლობაში არსებული „ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემია“ უზრუნველყოფს საქართველოში ევროპული სტანდარტის შესაბამისი ფსიქოთერაპიული ცოდნის მიღებისთვის საჭირო სივრცის შექმნას. ახალი ცოდნის შეძენის მსურველთათვის, პრაქტიკულ ფსიქოლოგიასა და ფსიქოკონსულტირებაში, ფსიქოთერაპიაში დასაქმებული სპეციალისტებისთვის, ყველა დაინტერესებული პირისთვის მოკლე და გრძელვადიანი პროფესიონალური სასწავლო პროგრამების მიწოდებას მაღალ აკადემიურ დონეზე, საგანმანათლებლო და პროფესიული ეთიკის დაცვით.

ფსიქოთერაპიის შემსწავლელ საერთაშორისო პროგრამა

პროგრამის ხანგრძლოვობა: 4 წელი

  • თეორია და მეთოდოლოგია - 720 საათი;
  • კლინიკური პრაქტიკა სუპერვიზიით - 300 საათი;
  • სუპერვიზია - 150 საათი; 4. პირადი ფსიქოთერაპია (ინდივიდუალური და ჯგუფური) - 250 საათი.

საერთაშორისო აკრედიტირებული პროგრამა პროფესიული საქმიანობისთვის.

გაიცემა საერთაშორისო ორენოვანი (ქართულ / ინგლისური) სერტიფიკატი (EAP -ლოგოთი, აკრედიტირებული საათებით) სასწავლო პროგრამა: 256 აკადემიურ საათს. 156 მეთოდოლოგია - სასწავლო/სატრენინგო შეხვედრას, 60 საათი ლიტერატურაზე მუშაობა, 40 საათი ჯგუფური თერაპია.

პროგრამაში შემავალი საგნები და მოდალობებია:

რა არის ფსიქოთერაპია?

ფსიქოთერაპია არის სისტემური ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ადამიანის ფსიქიკასა და მთელ ორგანიზმზე სპეციალური ფსიქომარეგულირებელი ტექნიკებით და სავარჯიშოებით, რაც იწვევს ფსიქიკის თვითმარეგულირებელი მექანიზმების აღდგენას. შედეგად: ორგანიზმის გარემოსთან ადაპტირების მექანიზმები მყარდება.
ფსიქოთერაპიის მიზანია_პიროვნების დაბრუნება შინაგანი კეთილდღეობის განცდასთან.

პარტნიორები

დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები: