გეშტალტ თერაპია Gestalt Therapy
ქართულენოვანი ვერსია მომზადებულია დენდრონის მიერ EAP-ის წყაროზე დაყრდნობით.

გეშტალტ თერაპია არის ადამინის ზრდის და განვითარების მხარდაჭერის ექსპერიმენტული და ჰუმანისტური მიდგომა. ეს მეთოდი დიდ ყურადღებას უთმობს ურთიერთობის ხარისხს პირს (ჯგუფს) და სიტუაციას შორის. თერაპია მოიცავს  "აქ და ამჟამად" ცნების ფოკუსირებულ აღმოჩენას. პროცესი ეხმარება კლიენტს სამგვარად:
1. საშუალებას აძლევს დაუკავშირდეს და ფლობდეს საკუთარ გრძნობებს, ფიქრებს და ფიზიკურ შეგრძნებებს.
2.ზრდის ცნობიერებას აზროვნების ჩვევებისა და ურთიერთობების შესახებ, რომელიც შესაძლოა კარგად არ ფუნქციონირებდეს და იწვევდეს ემოციურ სირთულეებს.
3. უფრო მძიმე მდგომარეობის და ფსიქოპათოლოგიის შემთხვევაში ცნობის გაღრმავება იმის შესახებ, თუ რითაა გამოწვეული მძიმე განცდები ამა თუ იმ სიტუაციაში და დახმარება სოციალურ-ემოციური და ბიჰევიორალური რეაქციის გამომუშავებასა და  წონასწორობის აღდგენაში. 


აიმაღლე ცოდნა ფსიქოთერაპიის  შესახებ და იყავი დაცული არავალიდური პრაქტიკისაგან!

ვრცლად ინფორმაცია ფსიქოთერაპიის ვალიდური მოდალობების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

2021 წლიდან საქართველოს
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა
ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული
ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს
აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა
ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?


1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური
სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის
ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში
ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000
სპეციალისტს.
2021 წლიდან საქართველოს ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?

1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000 სპეციალისტს.
ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა
განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა,
რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია.
გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის
განსხვავების შესახებ:

ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა, რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია. გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების შესახებ: