მაკავშირებელი ფსიქოთერაპია Bonding Psychotherapy
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოკონსულტირების სახლ "დენდრონის" მიერ EAP - ის წყაროზე დაყრდნობით.

მაკავშირებელი ფსიქოთერაპია (Bonding Psychotherapy) განვითარდა 1960 და 1970-იან წლებში ამერიკელი ფსიქიატრის და ფსიქოანალიტიკოსის, დოქტორ დანიელ კასრიელის მიერ. ეს არის ემპირული სწავლის პროცესი, რომელიც ეფუძნება ღრმა განცდების გამოწვევას და გამოხატვას, პოზიტიური განცდების შემუშავებას საკუთარი თავისა და სხვების მიმართ და ახალი ქცევების დასწავლა- გამოყენებას.

დოქტორ კასრიელის ძირითადი დაკვირვების საგანი იყო, ადამიანების ბიოლოგიურად გამყარებული საჭიროება ერთმანეთთან ფიზიკური და ემოციური სიახლოვისა. ამ საჭიროებას კასრიელმა უწოდა "კავშირი". მაკავშირებელი ფსიქოთერაპიის თეორია შემდგომში განავითარა დოქტორმა კონრად სტრაუსმა, მიჯაჭვულობის თეორიის, თანხმობის თეორიის,  თანამედროვე ნევროლოგიური კვლევებისა  და გრინბერგის და ელიოტის ექსპერიმენტული მეთოდების ინტეგრირებით.

კასრიელის ბაზისური მოთხოვნილებების კავშირი მოგვიანებით გაფართოვდა ფსიქოსოციალური ბაზისური საჭიროებებით: კავშირი, ავტონომიურობა, თვითგამოხატვა, იდენტობა, ფსიქოლოგიური კომფორტი და სიამოვნება, გრძნობა და სულიერება.


სრული ინფორმაცია ფსიქოთერაპიის ვალიდური მოდალობების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

აიმაღლე ცოდნა ფსიქოთერაპიის შესახებ და იყავი დაცული არავალიდური პრაქტიკისგან!

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

2021 წლიდან საქართველოს
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა
ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული
ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს
აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა
ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?


1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური
სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის
ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში
ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000
სპეციალისტს.
2021 წლიდან საქართველოს ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?

1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000 სპეციალისტს.
ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა
განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა,
რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია.
გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის
განსხვავების შესახებ:

ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა, რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია. გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების შესახებ: