რეალურობის თერაპია Reality Therapy
ქართულენოვანი ვერსია მომზადებულია დენდრონის მიერ EAP-ის წყაროზე დაყრდნობით.

რეალურობის თერაპია განვითარდა მედიცინის დოქტორის, ამერიკელი ფსიქიატრისა და ფსიქოლოგის, უილიამ გლასერის მიერ. ეს არის თერაპიის მეთოდი, რომელიც ადამიანებს ასწავლის იმ საჭიროებების გაგებას, რომელიც ჩამოყალიბდა ჩვენი სახეობის ევოლუციის პროცესში და ამოძრავებს ყველა ადამიანს. მეთოდის ფოკუსია უფრო ეფექტური არჩევანის გაკეთება ამ საჭიროებების მისახვედრად, საკუთარი ცხოვრების წარმართვა და ძალისხმევის გამომუშავება სტრესთან და ცხოვრებისეულ პრობლემებთან გასამკლავებლად.

არჩევანის თეორია ფსიქოლოგიაში წარმოადგენს რეალურობის თერაპიის საფუძველს. თანამედროვე კიბერნეტიკული კვლევა მხარს უჭერს არჩევანის თეორიის იდეას იმის შესახებ, რომ ყველა ქცევა გაცნობიერებული თუ გაუცნობიერებელი, ეფექტური თუ არაეფექტური, ნორმალური თუ არანორმალური წარმოადგენს საუკეთესო ვერსიას რაც არსებობდა არჩევანის გაკეთების დროისათვის ჩვენს შინაგან მდგომარეობასთან და მოთხოვნილებებთან თანხმობისათვის.

არტურ დუნი

სრული ინფორმაცია ვალიდური მოდალობების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

აიმაღლე ცოდნა ფსიქოთერაპიის შესახებ და იყავი დაცული არავალიფური პრაქტიკისაგან!

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

2021 წლიდან საქართველოს
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა
ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული
ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს
აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა
ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?


1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური
სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის
ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში
ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000
სპეციალისტს.
2021 წლიდან საქართველოს ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?

1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000 სპეციალისტს.
ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა
განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა,
რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია.
გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის
განსხვავების შესახებ:

ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა, რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია. გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების შესახებ: