ლოგოთერაპია და ეკზისტენციალური ანალიზი Logotherapy and Existential Analysis
მომზადებულია დენდრონის მიერ EAP-ის წყაროზე დაყრდნობით.

ლოგოთერაპია ადამიანებს ეხმარება იპოვონ შესაძლო პერსონალური მნიშვნელობა სიტუაციასთან ან მდგომარეობასთან მიმართებით. ლოგოთერაპია არის ინტეგრირებული მიმართულება, რადგან ის ეფუძნება ინტეგრირებულ რეალობას პერსონაზე ცენტრირებული ფსიქოთერაპიის თავისებური მნიშვნელობით. ლოგოთერაპიის კვლევის საგანი არის პირადი თავისუფლების ყველა შესაძლებლობის ძიება იარსებო და იცხოვრო სიყვარულისთვის და ადამიანური არსისთვის. ეს შეიძლება იყოს როგორც პრაგმატული,  ასევე ეკზისტენციალური ან ეთიკური მიზანი

ეკზისტენციალური ანალიზი არის კლიენტის წარსული და ახლანდელი მოქმედებების, გამოცდილებისა და დამოკიდებულებების კვლევა ყოფიერების საკითხთან მიმართებით. ასევე, პიროვნებად ყოფნიდან გამომდინარე პასუხისმგებლობის გრძნობისა და ღირსებასთან დაკავშირებული შინაგანი, გაუცნობიერებლად მოქმედი ღირებულებების ძიების პროცესი.
ეკზისტენციალური ანალიზის მეორე მხარეა ფენომენოლოგიური სამეცნიერო მიდგომა ადამიანის მდგომარეობის მეტა-კლინიკური საკითხების მიმართ.
აიმაღლე ცოდნა ფსიქოთერაპიის შესახებ და იყავი დაცული არავალიდური პრაქტიკისაგან!

ვრცლად ინფორმაცია ვალიდური მოდალობების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

2021 წლიდან საქართველოს
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა
ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული
ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს
აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა
ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?


1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური
სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის
ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში
ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000
სპეციალისტს.
2021 წლიდან საქართველოს ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?

1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000 სპეციალისტს.
ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა
განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა,
რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია.
გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის
განსხვავების შესახებ:

ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა, რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია. გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების შესახებ: