სტატიები
სტატია მომზადებულია ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის ბაზაზე ოჯახის კონსულტანტის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში და ის დაცულია საავტორო უფლებებით.

ავტორი: მაია ბეგაშვილი
ექიმი ფსიქოთერაპევტი- სახელმწიფო ლიცენზია, ECP სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი, ECIP ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული სერტიფიკატის მფლობელი ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის პრეზიდენტი, მენტალური ჯანმრთელობისა და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიური ხელმძღვანელი, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის EAIP  წევრთა კომიტეტის ექსპერტი.

ოჯახი არის საზოგადოების უმცირესი მოდელი, რომელშიც სრულად არის წარმოდგენილი საზოგადოების სახე.
ფსიქოთერაპევტთან მომართვის ხშირი მიზეზი წარუმატებელი, მტკივნეული სასიყვარულო, პარტნიორული და ოჯახური ურთიერთობებია. ასეთი კლიენტები/პაციენტები მოდიან დაქვეითებული გუნებ-განწყობის, უხალისობის მტანჯველი განცდებისგან გასათავისუფლებლად, დაკარგული საკუთარი თავის ხელახლა საპოვნელად, ურთიერთობის გაუმჯობესების მოტივით. ამ განცდების საფუძველი კი მტანჯველი მიჯაჭვულობა და ემოციური დამოკიდებულებაა.
სიყვარულის, სხვა ადამიანთან ყოფნის და გაზიარების სურვილი ბუნებრივია თითოეული ჩვენგანისთვის. სიყვარული აუცილებლად მოიაზრებს ემოციურ მიჯაჭვულობას მეორე ადამიანთან.  ჯანსაღ სასიყვარულო ურთიერთობაში ეს მიჯაჭვულობა სიხარულის, ბედნიერების და სიამოვნების წყაროა, მაშინ როდესაც ემოციური დამოკიდებულების დროს დაუკმაყოფილებლობის, წყენის, უნდობლობის, დაუფასებლობის, სინანულის მწარე გრძნობებს აღძრავს და უბიძგებს ადამიანს მუდმივად აკონტროლოს თავისი პარტნიორის ქმედებები. რა განსხვავებაა ემოციურ დამოკიდებულებასა და სიყვარულს შორის?
კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისათვის საქართველოში

კორონავირუსთან დაკავშირებით მსოფლიოში შექმნილმა რეალობამ ნათლად გამოკვეთა მოსახლეობის ემოციური კეთილდღეობისათვის მენტალური ჯანმრთელობის კვალიფიციურ სერვისებზე წვდომის აუცილებლობა.

გუგლის საძიებო სისტემის მონაცემებით 2020 წლის 12-18 ივლისის კვირაში "შფოთვა" ევროპაში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ყველაზე ხშირად მოძიებადი ინდიკატორი აღმოჩნდა, ხოლო
ფსიქოთერაპია ამ გამოწვევის დასაძლევად ყველაზე ხშირ (თითქმის 50% შემთხვევებში) გამოყენებული გამოსავალი.*

საქართველოში ფსიქოთერაპიის დარგი კვლავ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას. წინამდებარე სტატია მიზნად ისახავს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევის - არაკვალიფიციური პრაქტიკის განხილვას.
ალბერტ ბანდურას მიერ 1960-იან წლებში ჩატარებული ეს ექსპერიმენტი ცნობილია „ბობო თოჯინის ექპერიმენტის“ სახელით. 1960-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო კამათი ბავშვთა გენეტიკის, გარემო ფაქტორების და სოციალური სწავლების მეთოდების გავლენების შესახებ. ეს კამათი კვლავ გრძელდება და მას ჩვეულებრივ მოიხსენიებენ, როგორც გენეტიკისა და სოციუმის ბრძოლას. ალბერტ ბანდურამ ჩაატარა ბობო თოჯინის ექსპერიმენტი იმის დასადასტურებლად, რომ ადამიანის ქცევა მეტწილად ემყარება სოციალურ გარემოს, ვიდრე მემკვიდრეობით გენეტიკურ ფაქტორებს.
სტატია ეძღვნება ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და ფსიქოთერაპიული საჭიროების გააზრებაში დახმარებას. 
ფსიქოთერაპიული საქმიანობა მნიშვნელოვნად განხვავდება ისეთი დარგებისაგან როგორიცაა ფსიქოლოგია, სოციალური სამუშაო, ფილოსოფია და სხვა. ფსიქოთერაპიული დახმარების მისაღებად საჭიროა იმ სპეცილაისტის ჩართულობა, რომელსაც აქვს უშუალოდ ფსიქოთერაპევტის კვალიფიკაცია.
თუ თქვენ გაქთ ქვემოით ჩამოთვლილი გამოწვევები ან ემოციური დისბალანსი, სასურველია მიიღოთ დახმარება ფსიქოთერაპევტისგან:
ექსპერიმენტი ჩატარდა 1951 წელს Swarthmore კოლეჯში სოლომონ ეშის მიერ. ექსპერიმენტი მიზნად ისახავდა იმის გარკვავას თუ როგორი გავლენა შეიძლება მოახდინოს ინდივიდზე ჯგუფმა.
ექსპერიმენტში მონაწილეებს ინდივიდუალურად აჩვენეს სურათები, რომელზეც გამოსახული იყო სხვადასხვა სიგრძის ხაზები და შემდეგ მათ დაუსვეს მარტივი შეკითხვა, თუ რომელი ხაზია უფრო გრძელი.
ექსპერიმენტი ჩატარდა 1968 წელს ჯეინ ელიოტის მიერ აიოვას სკოლაში

ექსპერიმენტის დეტალები: ჯეინ ელიოტი ცნობილი ექსპერიმენტატორი იყო. მისი ინსპირაცია, ამჯერად, მარტინ ლუთერ კინგის მკვლელობა გახდა. ექპერიმენტი მიზნად ისახავდა რასიზმისა და ცრურწმენების გავლენების შესწავლას.
ელიოტმა კლასი დაყო ორ ჯგუფად, რომელთაგან ერთი შედგებოდა მხოლოდ ყავისფერი თვალების მქონე, ხოლო მეორე _ ცისფერი თვალების მქონე მოსწავლეებისგან.
სტატია შექმნილია დენდრონის ბაზაზე და მასზე ვრცელდება საავტორო უფლებები.
ავტორი: მარიამ გოჩაძე- ფსიქოთერაპევტი; ECIP ; კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი; 

„პრობლემა არასდროს არის მხოლოდ პრობლემა,

ის უფრო სიღრმისეული პრობლემის სიმპტომია“

ვირჯინია სატირი

(1916-1988)

თვითიზოლაციის ვალდებულება, რომელიც Covid 19 ის პანდემიის შემცირებას ემსახურება, კაცობრიობის გამოწვევად იქცა.

დღეს, როდესაც განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა ექიმების როლი გლობალური კეთილდღეობის შენაჩუნების საკითხში, გადავწყვიტეთ კიდევ ერთხელ ჩაგვეხედა ფსიქოთერაპიის ფესვებში და გაგვეხსენებინა ექიმები, რომლებმაც მსოფლიოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დარგი შეუქმნეს ფსიქოთერაპიის სახით.
ამ სტატიით გვსურს ჩვენი წილი მადლობა გადავუხადოთ ექიმებს წარსული და ახლანდელი ღვაწლისათვის მეცნიერებასა და კლინიკურ პრაქტიკაში:
ეს სტატია ეძღვნება კორონავირუსთან დაკავშირებულ მეორად რისკს მენტალური ჯანმრთელობის შენარჩუნების სახით.
დენდრონი განაგრძობს ფსიქოეკოლოგიის შენარჩუნებისთვის საჭირო ინფორმაციის მოწოდებას:
დღესდღეობით კორონავირუსის ფართო გავრცელებისა და მისით ინფიცირების საფრთხეები მრავალ ჩვენგანში იწვევს ღელვას, შეშფოთებას, შიშსა და დაბნეულობას. აღნიშნული განცდები წარმოადგენს გამოწვევას ჩვენი ფსიქიკისათვის. ეს არის რეაქცია შეცვლილ სოციალურ რეალობაზე, რომელიც საჭიროებს ახლებურ ადაპტაციას. ამგვარი ემოციების წარმოშობა ყოფითი რეალობის, რუტინის ცვლილების საპასუხოდ, როგორიცაა მუშაობისა და სწავლის ონლაინ სივრცეში გადატანა, ჩვეული საქმიანი თუ პირადი ინტერპერსონალური ურთიერთობების ფორმისა და ხარისხის შეცვლა, ფინანსური საფრთხეები, წარმოადგენს ბუნებრივ რეაქციას. ამ რეაქციის მართვა აუცილებელია თითოეული ჩვენგანის მხრიდან ფსიქოლოგიური წონასწორობისა და კეთილდღეობის განცდის შესანარჩუნებლად.

პარტნიორები