ჩვენი გუნდი

დენდრონის დამფუძნებელი. ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის დელეგატი საქართველოდან. ექიმი-ფსიქოთერაპევტი, ნარკოლოგი.
ECP ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი (იხ. ბმული). ECIP სერთიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი (იხ. ბმული).

  • დენდრონის ბორდის წევრი. ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი;
  • ECIP სერთიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი.
  • ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების მაგისტრი;
დენდრონის საპატიო წევრი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
ექიმი ფსიქოთერაპევტი, ექიმი ნევროპათოლოგი.
დენდრონის იურიდიული მრჩეველი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის დოქტორანტი, სტრასბურგის უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი.
 
ფსიქოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.

დედრონის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი. ECIP სერთიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი; დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის კურსდამთავრებული; პროფესიული ფსიქოთერაპიული ლიგის (PPL) კონსულტანტი წევრი, დენდრონის ფსიქოლოგიური ტრენინგების მიმართულების ხელმძღვანელი.

ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის ეთიკის კომიტეტის ხელმძღვანელი. ფსიქოთერაპევტი, სამედიცინო ფსიქოლოგიის მაგისტრი. ECIP სერტიფიცირებული ინტეგრირებული ფსიქოთერაპევტი.
ოჯახური კრიზისების დაძლევისა და სარეაბილიტაციო ცენტრის დამფუძნებელი.
დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის მოწვეული ტრენერი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და კლინიკური ფსიქოლოგიის კათედრის გამგე, სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის კათედრის პროფესორი, ექიმი-ფსიქოთერაპევტი.
დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის მოწვეული ტრენერი. ლონდონის მეტანოიას ინსტიტუტის მთავარი სუპერვიზორი. ფსიქოთერაპევტი (ECP), ინტეგრირებული მიდგომა, პრაქტიკის და სუპერვიზიის წარმოების უფლებით ევროკავშირის ფარგლებში.

პარტნიორები