ფსიქოთერაპია
რა არის ეს? თამაშდამოკიდებულება, ( ლუდომანია ) ადიქციური ქცევის ერთ/ერთი სახეა, რეალობიდან გაქცევის ერთგვარი საშუალებაა, საკუთარი ფსიქოემოციონალური ქცევის ტრანსფორმაციის გზით. თამაშ დამოკიდებულთა ფსიქო/სოციალური რეაბილიტაცია გულისხმობს: სისტემურ ფსიქოთერაპიული მიდგომას პრობლემისადმი, რომელიც მოიაზრებს:

*** თამაშ დამოკიდებულთა ფსიქოფიზიკური სიჯანსაღის და სოციალური ადაპტაციის მხარდაჭერას
რა არის ეს? საკვებდამოკიდებულება ფსიქიკით განპირობებული ადიქტური ქცევის ერთ-ერთი ფორმაა, რაც ვლინდება: ადამიანის დაუძლეველ სურვილში_მიიღოს საკვები, ჭამოს. ამავდროულად მოთხოვნილება განპირობებულია არა ორგანიზმის ფიზიოლოგიური საჭიროებით, შიმშილით, არამედ_მხოლოდ ინდივიდის ფსიქო/ემოციონალური მდგომარეობით. მის ფონზე საკმაოდ ხშირად წარმოიშვება წონის და სხეულის ფორმებთან დაკავშირებული პრობლემები.
არ გესმით საკუთარი შვილების? ვერ იგებეთ მათ ქცევებს? ვერ ხსნით მათი გუნება/განწყობილების ხშირ ცვალებადობას? გაქვთ განცდა, რომ დროთა განმავლობაში იზრდება თქვენსა და თქვენს შვილს შორის საზღვრები? ჩვენი პროგრამა დაგეხმარებათ როგორს თქვენ-შვილებთან ურთიერთობის რეგულირებაში, ასევე, თქვენს შვილებს-ასერტული ქცევების, (ქცევის ადაპტური მოდელების) შემუშავებაში.
სამთვიანი პროგრამები 3-5 წ, 6-8წ, 10-12წ, 13-15წ, 16-18წ ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვებისა და მოზარდებისთვის!
თუ შენიშავთ, რომ თქვენი შვილი არ იჩენს ინტერესს სწავლისადმი. არ აქვს გარე სამყაროს შეცნობისკენ სწრაფვა, არ ერთვება საინტერესო და სახალისო შემეცნებით აქტივობაში. უგულისყუროდ ეკიდება ნებისმიერ დავალებას.
რას არის წამალთდამოკიდებულთა ფსიქო/სოციალური რეაბილიტაცია? ეს არის სისტემური ფსიქოთერაპიული მიდგომა, რომელიც მოიაზრებს:
ოჯახური ფსიქოთერაპია ოჯახისა და მისი წევრების ერთობლივი ფსიქოთერაპიული პროცესია, რომელიც ფოკუსირებულია ოჯახის წევრების ურთიერთობების სახის და ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ოჯახის ემოციური მუხტის დაბალანსებაზე,
ფსიქოთერაპია არის სისტემური ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ადამიანის ფსიქიკასა და მთელ ორგანიზმზე სპეციალური ფსიქომარეგულირებელი ტექნიკებით და სავარჯიშოებით, რაც იწვევს ფსიქიკის თვითმარეგულირებელი მექანიზმების აღდგენას.
შედეგად: ორგანიზმის გარემოსთან ადაპტირების მექანიზმები მყარდება.
ფსიქოთერაპია ორიენტირებულია: ქცევის, მოქმედების, თვით-გამოხატვისა და თვით-გამოვლინების აქტების ცვლილებაზე, ადამიანის განვითარებაზე (ფსიქომოტორული, ემოციონალური, შემეცნებითი, პიროვნული, კომპეტენტური, კომუნიკაციური განვითარება და ა. შ.),

დენდრონი, პირველი ფსიქოთერაპიული კლინიკა საქართველოში, უკვე 9 წელია ემსახურება ადამიანებს, რომელთაც სხვადასხვა მიზეზთა გამო გადაწყვიტეს მიემართათ ფსიქოთერაპიისთვის, და დენდრონის მულტიდისციპლინურ გუნდს მიანდეს საკუთარი ფსიქო-ფიზიკური ჯანმრთელობა და სულიერი სიმშვიდე.

ფსიქოთერაპიული ცენტრი დენდრონი აცხადებს განვითარების შეფერხების მქონე აუტისტური სპექტრის მქონე 2,5-4,5 წლის ბავშვების მიღებას ინდივიდუალურ თერაპიულ პროგრამაზე. სასურველი შედეგის მიღწევაში თქვენ დაგეხმარებათ დენდრონის მულტიდისციპლინური გუნდი.

დენდრონი აცხადებს 12-16 წლის მოზარდების მიღებას მოზარდთა ქცევითი (კორექციის) ჯგუფში“.

პროგრამა დაგეხმარებათ როგორც თქვენს შვილებთან ურთიერთობის რეგულირებაში, ასევე, თქვენს შვილებს ასერტული ქცევების შემუშავებაში.
პროგრამა განკუთვნილია მოზარდებისთვის, რომელთაც:

პარტნიორები

დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები და დაელოდეთ ჩვენს ზარს, ან დაგვიკავშირდით დაუყოვნებლივ ნომერზე: 599 505 898