ფსიქოკორექცია
როდესაც ფსიქიკური ზემოქმედების მეთოდები გამოიყენება არა მკურნალობისათვის, არამედ ამა თუ იმ დარღვევის პროფილაქტიკის, ორგანიზმის ამა თუ იმ ფუნქციის გაუმჯობესების მიზნით, საუბარია ფსიქოკორექციაზე.
ფსიქოკორექციის ცნების ქვეშ მოიაზრება სპეციალური მარეგულირებელი ზემოქმედების სისტემა, რომელიც მიმართულია ფსიქიკისკენ, და მისი გავლით მთელი ორგანიზმისკენ. ხოლო ფსიქოთერაპია, ეს არის სამკურნალო მიზნით გამოყენებული ფსიქოკორექცია.


დარღვევები, რომელთა პროფილაქტიკა შესაძლებელია ფსიქოკორექციის გზით:

  • სხვადასხვა ხარისხის ქცევითი დარღვევები მათ რიცხვში: ქურდობა, მიდრეკილება ცეცხლის გაჩაღებისადმი, მიდრეკილება სიცრუისადმი, და სხვა.
  • ფსიქოტრავმის შედეგად განვითარებული სხვადასხვა მწვავე ნევროტიული რეაქციები_მშობლების განქორწინების ნიადაგზე, საყვარელ ადამიანთან დაშორების ნიადაგზე, პირველი ვიზიტი საბავშვო ბაღში, სკოლაში, უნივერსიტეტში,ახალ სოციალურ გარემოსთან შეუგუებლობა, ოჯახში ახალი წევრის გამოჩენა.
  • ყურადღების დარღვევები: ა) ჰიპერაქტიურობის სინდრომის ფარგლებში. ბ) ასთენიზაციის ფარგლებში.
  • მეტყველების განვითარების დარღვევები.
  • მეხსიერების პრობლემები.
  • სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემები. (სპეციფიკური სასკოლო აშლილობები).
  • სხვადასხვა ხარისხით გამოხატული პიროვნული აშლილობები.
  • ვეგეტატიური დარღვევები პრეკლიმაქსურ და პოსტკლიმაქსურ პერიოდებში.
  • კომუნიკაციების გაძნელება.
  • ადაპტაციური მექანიზმების დასუსტება.

მიღებაზე ჩაწერისათვის დაგვიკავშირდით:
მისამართი: თბილისი, მერაბ კოსტავას 47
ტელეფონი: +995 (790) 800 303
მობილური: +995 (599) 505 898
ელ-ფოსტა: info@dendroni.ge

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია
დაინტერესებული პირის მომართვის საფუძველზე აწარმოებს პირის
ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასებას.

შეფასება წარმოებს კომისიური
წესით, მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ.

კომისიის შემადგენლობა ყალიბდება ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასების
შესახებ მომართვის საფუძველზე საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე
მენტალური ჯანმრთელობის ექსპერტებისგან (ფსიქოთერაპევტი,
ფსიქოკონსულტანტი, ფსიქოდიაგნოსტიკაში სპეციალიზირებული
ფსიქოლოგი).

შეფასების შედეგების საფუძველზე დგება დასკვნა საჭიროებისამებრ
წარსადგენად.

გამოსაკვლევ პირთან შეხვედრების რაოდენობა: 7 შეხვედრა.
ღირებულება ზრდასრულებისთვის: 150 ლარი (თითოეული შეხვედრა).
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დაინტერესებული პირის მომართვის საფუძველზე აწარმოებს პირის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასებას.

შეფასება წარმოებს კომისიური წესით, მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ.

კომისიის შემადგენლობა ყალიბდება ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასების შესახებ მომართვის საფუძველზე საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე მენტალური ჯანმრთელობის ექსპერტებისგან (ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოკონსულტანტი, ფსიქოდიაგნოსტიკაში სპეციალიზირებული ფსიქოლოგი).

შეფასების შედეგების საფუძველზე დგება დასკვნა საჭიროებისამებრ წარსადგენად.

გამოსაკვლევ პირთან შეხვედრების რაოდენობა: 7 შეხვედრა.
ღირებულება ზრდასრულებისთვის: 150 ლარი (თითოეული შეხვედრა).
დენდრონის ბაზაზე ფუნქციონირებას იწყებს საქართველოში პირველი
ფსიქოთერაპიული კლინიკა ონლაინ.

ონლაინ კლინიკა ატარებს
ფსიქოთერაპიული კლინიკის ყველა მახასიათებელს ამავდროულად, იძლევა
ნებისმიერი ფსიქოთერაპიული სერვისის დისტანციურად მიღების
საშუალებას.
დენდრონის ბაზაზე ფუნქციონირებას იწყებს საქართველოში პირველი ფსიქოთერაპიული კლინიკა ონლაინ.

ონლაინ კლინიკა ატარებს ფსიქოთერაპიული კლინიკის ყველა მახასიათებელს ამავდროულად, იძლევა ნებისმიერი ფსიქოთერაპიული სერვისის დისტანციურად მიღების საშუალებას.