ინდივიდუალური ფსიქოთერაპია

პიეველი კონსულტაციის მიზანი - კლიენტის დაკვეთის გაცნობა, თერაპევტისა და კლიენტის შესაძლებლობების შეჯერება

ხანგრძლივობა 30 - 60 წუთი

II. საწყისი ბლოკი 

ხანგრძლივობა - 3 სთ (3 შეხვედრა, თითო - 1 სთ), კვირაში 1-2-ჯერ

მიზანი - კლიენტის პრობლემის გამოკვეთა

-კონსულტაციის შედეგების განსაზღვრა

- კლიენტის მწვავე მდგომარეობის შემსუბუქება

(საჭიროების მიხედვით)
- ლოკალური პრობლემის გადაჭრა (როდესაც, შესაძლოა, 1 კონსულტაცია საკმარისი იყოს)
- კონსულტაციის/თერაპიის საერთო ვადის განსაზღვრა

-------------------------------------------------------------------

III. ბაზისური (თერაპიული) ბლოკი 

ხანგრძლივობა - 15 სთ (10 შეხვედრა, თითო 1,5 სთ) , კვირაში 1-2-ჯერ.

მიზანი - პრობლემის გადაწყვეტა

------------------------------------------------------------------

IV. დამატებითი ბლოკი (საჭიროების მიხედვით)

ხანგრძლივობა - 6 სთ (3 შეხვედრა, თითო 2 სთ), კვირაში 1-2-ჯერ.

მიზანი - გაჭიანურებული პრობლემის მოგვარება

-----------------------------------------------------------------------

V. დასკვნითი ბლოკი

ხანგრძლივობა - 2 სთ (1 შეხვედრა)

მიზანი - კონსულტირების/თერაპიის სრული ბლოკის შედეგების შეჯამება, ადაპტაციის ახლებური მექანიზმის შემუშავება

------------------------------------------------------------------------

VI. შემანარჩუნებელი ბლოკი

ხანგრძლივობა - 4 სთ (4 შეხვედრა, თითოეული 1 სთ), თვეში 1-2-ჯერ

მიზანი - თერაპიული ეფექტის შენარჩუნება, ახალი გამოცდილების ანალიზი და ადაპტაციის ხარისხის შეფასება.

სულ - /22 შეხვედრა/31 სთ

/19 შეხვედრა/25 სთ  (დამატებითი ბლოკის გარეშე)

=============================================================================

 

*** გადახდა ხდება ყოველი ბლოკის დაწყების წინ

*** ასევე, წინასწარ, ხდება დასკვნითი ბლოკის ანაზღაურება

თუ გაქვთ მიზნის მიღწევის საკუთარი გამოცდილება, რომელიც არ იყო თქვენთვის საკმარისი, ან გინდათ, გაერკვეთ, როგორ, რა საუკეთესო გზით და ხერხით შეგიძლიათ აიხდინოთ სანუკვარი ოცნებები, მაშინ ქოუჩინგი თქვენი საუკეთესო არჩევანა.

ქოუჩ-სესიები დაგეხმარებათ საკუთარი შესაძლებლობების, ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრაში, შესაძლო რისკების გათვლაში, სამუშაო ინსტრუმენტებისა და რესურსების მოძიებაში სასურველი მიზნის განსახორციელებლად.

სესიების საშუალო რაოდენობა - 5-10

სესიის ხანგრძლივობა - 1 საათი, კვირაში ერთხელ

 

ჩვენი  სპეციალისტები:

 

მაია ბეგაშვილი - ფსიქოთერაპევტი,  (ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი და ინდივიდუალური წევრი, მულტიმოდალი, ნლპ ოსტატი, ნარკოლოგი.

ფსიქიატრიის დოქტორანტი

ინდივიდუალური კონსულტირება და თერაპია:

-ქცევითი დარღვევები

-წამალთდამოკიდებულება

-ალკოჰოლდამოკიდებულება

-თამაშ და ინტერნეტდამოკიდებულება

-საკვებდამოკიდებულება

-პიროვნული კონფლიქტები

- კომუნიკაციის პრობლემები

- ბავშვთა და მშობელთა ურთიერთობების პრობლემები

- პარტნიორული ურთიერთობების პრობლემები ქალსა და მამაკაცს შორის

- შიშები, ფობიები, პანიკური შეტევები, აკვიატებული მდგომარეობები

- ნევროტული მდგომარეობები (ენურეზი, მეტყველების დარღვევები, ძილის დარღვევა)

- დეპრესიული მდგომარეობები

- შფოთვითი მდგომარეობები

- ფსიქოსომატური დარღვევები (დაავადებები, რომელთაც არ აქვთ ორგანული მიზეზები)

ბავშვებში:

-ქცევითი დარღვევები

-მეტყველების დარღვევები (ალალია, დიზარტრია, ენაბრგვილობა)

-დასწავლის სირთულეები (ყურადღების სისუსტე, მეხსიერების დაქვეითება)

-ნევროტული მდგომარეობები (ფრჩხილების კვნეტა, ტიკები, ენურეზი)

 

სამუშაო მიმართულებები - კლიენტზე ცენტრირებული თერაპია, ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია, ფსიქოსინთეზი, გეშტალტთერაპია, ნლპ, ნლპ-ქოუჩინგი, ფსიქოდრამა, ზღაპართერაპია, ოჯახური ფსიქოთერაპია.

 

თერ ფილიპოვიჩი -  ფსიქოთერაპევტი, ოჯახის ფსიქოლოგი, ლაიფ- ქოუჩი,

არტთერაპევტი, ნლპ-პრაქტიკოსი, ნევროლოგი, მედიცინის დოქტორი

ინდივიდუალური კონსულტირება და თერაპია:

-პიროვნული კონფლიქტები

- კომუნიკაციის პრობლემები

- ბავშვთა და მშობელთა ურთიერთობების პრობლემები

- პარტნიორული ურთიერთობების პრობლემები ქალსა და მამაკცს შორის

- შიშბი, ფობიები, პანიკური შეტევები, აკვიატებული მდგომარეობები

- ნევროტული მდგომარეობები (ენურეზი, მეტყველების დარღვევები, ძილის დარღვევა)

- დეპრესიული მდგომარეობები

- საკვებდამოკიდებულება

- შფოთვითი მდგომარეობები

- ფსიქოსომატური დარღვევები (დაავადებები, რომელთაც არ აქვთ ორგანული მიზეზები)

ბავშვებში:

- ქცევითი დარღვევები

- მეტყველების დარღვევები (ალალია, დიზარტრია, ენაბრბვილობა)

- დასწავლის სირთულეები (ყურადღების სისუსტე, მეხსიერების დაქვეითება)

- ნევროტული მდგომარეობები (ფრჩხილების კვნეტა, ტიკები, ენურეზი)

სამუშაო მიმართულებები - არტთერაპია, ქვიშათერაპია, ზღაპართერაპია, მეტაფორული ასოციაციური გამოსახულებები, სიმბოლდრამა, ნლპ, ქოუჩინგი

=========================================================================

*** კონსულტირება/ფსიქოთერაპია წარმოებს ჩვენს ოფისში (მისამართი: თბილისი, ე.თაყაიშვილის 3), ან ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით.

კლინტების მიღება ხდება წინასწარი ჩაწრით.

ჩვენი კონტაქტები: თბილისი, მერაბ კოსტავას 47/57

მაია ბეგაშვილი - ე-ფოსტა: begashvili.maia@gmail.com

ტელეფონი: +995 599  505 898

 

 

 

 

 

 

 

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია
დაინტერესებული პირის მომართვის საფუძველზე აწარმოებს პირის
ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასებას.

შეფასება წარმოებს კომისიური
წესით, მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ.

კომისიის შემადგენლობა ყალიბდება ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასების
შესახებ მომართვის საფუძველზე საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე
მენტალური ჯანმრთელობის ექსპერტებისგან (ფსიქოთერაპევტი,
ფსიქოკონსულტანტი, ფსიქოდიაგნოსტიკაში სპეციალიზირებული
ფსიქოლოგი).

შეფასების შედეგების საფუძველზე დგება დასკვნა საჭიროებისამებრ
წარსადგენად.

გამოსაკვლევ პირთან შეხვედრების რაოდენობა: 7 შეხვედრა.
ღირებულება ზრდასრულებისთვის: 150 ლარი (თითოეული შეხვედრა).
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დაინტერესებული პირის მომართვის საფუძველზე აწარმოებს პირის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასებას.

შეფასება წარმოებს კომისიური წესით, მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ.

კომისიის შემადგენლობა ყალიბდება ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასების შესახებ მომართვის საფუძველზე საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე მენტალური ჯანმრთელობის ექსპერტებისგან (ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოკონსულტანტი, ფსიქოდიაგნოსტიკაში სპეციალიზირებული ფსიქოლოგი).

შეფასების შედეგების საფუძველზე დგება დასკვნა საჭიროებისამებრ წარსადგენად.

გამოსაკვლევ პირთან შეხვედრების რაოდენობა: 7 შეხვედრა.
ღირებულება ზრდასრულებისთვის: 150 ლარი (თითოეული შეხვედრა).
დენდრონის ბაზაზე ფუნქციონირებას იწყებს საქართველოში პირველი
ფსიქოთერაპიული კლინიკა ონლაინ.

ონლაინ კლინიკა ატარებს
ფსიქოთერაპიული კლინიკის ყველა მახასიათებელს ამავდროულად, იძლევა
ნებისმიერი ფსიქოთერაპიული სერვისის დისტანციურად მიღების
საშუალებას.
დენდრონის ბაზაზე ფუნქციონირებას იწყებს საქართველოში პირველი ფსიქოთერაპიული კლინიკა ონლაინ.

ონლაინ კლინიკა ატარებს ფსიქოთერაპიული კლინიკის ყველა მახასიათებელს ამავდროულად, იძლევა ნებისმიერი ფსიქოთერაპიული სერვისის დისტანციურად მიღების საშუალებას.