საკვებდამოკიდებულება ინდივიდუალური სეთინგი
რა არის ეს? საკვებდამოკიდებულება ფსიქიკით განპირობებული ადიქტური ქცევის ერთ-ერთი ფორმაა, რაც ვლინდება: ადამიანის დაუძლეველ სურვილში_მიიღოს საკვები, ჭამოს. ამავდროულად მოთხოვნილება განპირობებულია არა ორგანიზმის ფიზიოლოგიური საჭიროებით, შიმშილით, არამედ_მხოლოდ ინდივიდის ფსიქო/ემოციონალური მდგომარეობით. მის ფონზე საკმაოდ ხშირად წარმოიშვება წონის და სხეულის ფორმებთან დაკავშირებული პრობლემები.
საკვებდამოკიდებულება საკმაოდ მძიმე და ორგანიზმისთვის დამანგრეველი დაავადებაა.

როგორ ამოვიცნოთ საკვებდამოკიდებულება?
1. მუდმივი ფიქრი საკვებზე: “რა ვჭამო? რა შევიძინო, რა მოვამზადო?”
2. შიმშილისას ყველა სხვა აქტუალური საკითხის განდევნა ცნობიერებიდან.
3. საკვების რაოდენობასა და მიღების ჯერადობაზე კონტროლის დაკარგვა.
4. დანაყრების შეგრძნების არქონა. 5. ღამის გამოღვიძება საკვების მისაღებად.
6. მუდმივი იმპულსური ლტოლვა საკვებისადმი
7. სტრესისას საკუთარი თავის “საკვებით განებივრების” სურვილი/ჩვევა
8. კვების შემდეგ დანაშაულის შეგრძნება

თითქმის ყველა საკვებ დამოკიდებული:
!თვლის, რომ სიგამხდრე სილამაზეა.
!არ აღიარებს ჭარბწონიანად ან წონის დეფიციტის მქონედ თავს.
!აქვს არაკონტროლირებადი ლტოლვა საკვებისადმი ან გარკვეული პროდუქტისადმი, (პროდუქტებისადმი).
!განიცდის შფოთვას და მოუსვენრობას, საკვების მიღებასთან დაკავშირებით.
!ზოგიერთ პროდუქტთან მიჯაჭვულობისას განიცდის ბრაზს და აგრესიას მათი არქონისას.
!უარს აცხადებეს კვებაზე (შიმშილობს) ან იკრძალავს ისეთ ადგილებში სიარულს, სადაც შესაძლოა შესთავაზონ საკვები
!შთანთქავს საკვებს სწრაფად და გამოხატავს მოუთმენლობას, თუ საკვების მიწოდება ნელია. !განიცდის შფოთვას კვების გამოტოვებისას
!განიცდის დანაშაულის შეგრძნებას საკვების მიღების შემდეგ.
!აქვს დაბალი თვითშეფასება. !იტანჯება დეპრესიით და ხშირი თავის ტკივილით.
!აქვს კუჭ/ნაწლავის ტრაქტთან დაკავშირებული პრობლემები.

საკვებდამოკიდებულთა ფსიქო/სოციალური რეაბილიტაცის კურსში ჩართვა წარმოებს წინასწარი რეგისტრაციით:
სატელეფონო ზარის მეშვეობით: 0 790 800 303; 599 505 898,
ელ. ფოსტის მეშვეობით: psychotherapy.dendroni@gmail.com
გასაუბრება უფასოა ხანგრძლივობა_კლიენტის/პაციენტის საჭიროების შესაბამისი.
მიზანი: დაკვეთის გაცნობა, თერაპევტისა და კლიენტთა სისტემების შესაძლებლობების შეჯერება
პირველი თერაპიული სესია: ხანგრძლივობა_45 /90 წთ. ღირებულება_80/130 ლარი.

I. საწყისი ბლოკი: აქტიური ინტერვენცია ხანგრძლივობა: 5 შეხვედრა- 4 შეხვედრა კლიენტთან, 1 შეხვედრა მის უახლოეს გარემოცვასთან) კვირაში 2/3 ჯერ, (1 შეხვედრის ხანგრძლივობა: 70/90 წთ) მიზანი: კლიენტის უახლოესი სოციალური გარემოს ტრენირება სწორი ინტერვენციის განხორციელებისთვის >კლიენტის მომზადება ბაზისური თერაპიული პროცესისთვის >თერაპიის საერთო ვადის განსაზღვრა ღირებულება: 400/650 ლარი

II. ბაზისური (ფსიქოთერაპიული) ბლოკი: ხანგრძლივობა: 12 შეხვედრა (10 შეხვედრა კლიენტთან/2 შეხვედრა მის გარემოსთან) შეხვედრების ჯერადობა: კვირაში 1-2-ჯერ. მიზანი: პრობლემის გადაწყვეტა >ფსიქიკური პროცესების ნორმალიზება >კლიენტის/პაციენტის უახლოესი სოციალური გარემოს მომზადება პაციენტის/კლიენტის მხარდაჭერისთვის ღირებულება: 960 / 1500 ლარი

III. დამატებითი ბლოკი: ხანგრძლივობა: 5 შეხვედრა, თითო 2 სთ ჯერადობა: კვირაში 1 ჯერ. მიზანი: სოც. გარემოსთან მიწყობის მხარდაჭერა ღირებულება: 650 ლარი

IV. დასკვნითი ბლოკი: ხანგრძლივობა: - 4 სთ (2 შეხვედრა) მიზანი: >თერაპიის სრული ბლოკის შედეგების შეჯამება >ადაპტაციის ახლებური მექანიზმის შემუშავება ღირებულება- 260 ლარი დენდრონში მუდამ გელიან

V. შემანარჩუნებელი ბლოკი: ხანგრძლივობა: 4 სთ (4 შეხვედრა, თითოეული 1 სთ), ჯერადობა: თვეში 1-2-ჯერ მიზანი: თერაპიული ეფექტის შენარჩუნება, >ახალი გამოცდილების ანალიზი >ადაპტაციის ხარისხის შეფასება. ღირებულება:- 400 ლარი

VI. ფსიქოთერაპიული გამოსავალის ბლოკი: ხანგრძლივობა: 6 სთ. ( 4 შეხვედრა) ჯერადობა: თვეში 1-ჯერ მიზანი: მოსალოდნელი ექსცესების (ჩავარდნების) პრევენცია

ღირებულება:- 520 ლარი დენდრონში მუდამ გელიან სულ სრული თერაპიული კურსის ღირებულება:- 3270/ 411o ლარი
გადახდა ხდება ყოველი ბლოკის დაწყების წინ.
*** ასევე, წინასწარ, ხდება დასკვნითი ბლოკის ანაზღაურება
საკონტაქტო ტელეფონები: +995 (599) 505 898; 0 790 800 303
ელ. ფოსტა: psychotherapy.dendroni@gmail.com
გისურვებთ ჯანმრთელობას, ლამაზ და ჰარმონიულ ცხოვრებას
დენდრონში მუდამ გელიან

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:


რა 
არის 
შფოთვა?

შფოთვა 
(anxiety) 
ფსიქიკის 
დისკომფორტის 
მდგომარეობაა,

შფოთვა 
ბუნებრივი 
და 
თანდაყოლილი 
მახასიათებელია 
ადამიანისთვის,

ის 
ერთგვარი 
ნეგატიური 
ემოციაა,

რომელიც 
ვლინდება 
გაურკვეველი 
საფრთხის 
შეგრძნებით 
და 
აისახება 
როგორც 
ფსიქიკური 
პროცესების 
განხორციელების 
სიზუსტესა 
და 
სისწრაფეზე,

ასევე 
ცვლის 
ორგანიზმის 
ფიზიკურ/ფიზიოლოგიურ

მდგომარეობას.

რა არის შფოთვა?

შფოთვა (anxiety) ფსიქიკის დისკომფორტის მდგომარეობაა, შფოთვა ბუნებრივი და თანდაყოლილი მახასიათებელია ადამიანისთვის, ის ერთგვარი ნეგატიური ემოციაა, რომელიც ვლინდება გაურკვეველი საფრთხის შეგრძნებით და აისახება როგორც ფსიქიკური პროცესების განხორციელების სიზუსტესა და სისწრაფეზე, ასევე ცვლის ორგანიზმის ფიზიკურ/ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას.

გიწვევთ  ჯგუფურ 
ფსიქოთერაპიაზე  პროფესიონალ  ფსიქოლოგებს, 
ფსიქოკონსულტანტებს, ფსიქოთერაპევტებს, ექიმ ფსიქოთერაპევტებს, 
ფსიქოთერაპიის  სხვადასხვა  მოდალობის  კურსების 
მსმენელებს,  პედაგოგებს,  აღმზრდელებს, მშობლებს,
ოჯახურ   წყვილებს  და  ყველა 
დაინტერესებულ პირს თერაპიული ჯგუფი არის დაცული, პროფესიული გარემო,
სადაც საშუალება
გექნებათ ისაუბროთ თქვენს
პრობლემებზე და სირთულეებზე, მიიღოთ
პროფესიული დახმარება და პასუხები
თქვენთვის მნიშვნელოვან პიროვნულ
კითხვებზე.
გიწვევთ  ჯგუფურ  ფსიქოთერაპიაზე  პროფესიონალ  ფსიქოლოგებს,  ფსიქოკონსულტანტებს, ფსიქოთერაპევტებს, ექიმ ფსიქოთერაპევტებს,  ფსიქოთერაპიის  სხვადასხვა  მოდალობის  კურსების  მსმენელებს,  პედაგოგებს,  აღმზრდელებს, მშობლებს, ოჯახურ   წყვილებს  და  ყველა  დაინტერესებულ პირს თერაპიული ჯგუფი არის დაცული, პროფესიული გარემო, სადაც საშუალება
გექნებათ ისაუბროთ თქვენს პრობლემებზე და სირთულეებზე, მიიღოთ
პროფესიული დახმარება და პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან პიროვნულ
კითხვებზე.
დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები: