საკვებდამოკიდებულება ინდივიდუალური სეთინგი
რა არის ეს? საკვებდამოკიდებულება ფსიქიკით განპირობებული ადიქტური ქცევის ერთ-ერთი ფორმაა, რაც ვლინდება: ადამიანის დაუძლეველ სურვილში_მიიღოს საკვები, ჭამოს. ამავდროულად მოთხოვნილება განპირობებულია არა ორგანიზმის ფიზიოლოგიური საჭიროებით, შიმშილით, არამედ_მხოლოდ ინდივიდის ფსიქო/ემოციონალური მდგომარეობით. მის ფონზე საკმაოდ ხშირად წარმოიშვება წონის და სხეულის ფორმებთან დაკავშირებული პრობლემები.
საკვებდამოკიდებულება საკმაოდ მძიმე და ორგანიზმისთვის დამანგრეველი დაავადებაა.

როგორ ამოვიცნოთ საკვებდამოკიდებულება?
1. მუდმივი ფიქრი საკვებზე: “რა ვჭამო? რა შევიძინო, რა მოვამზადო?”
2. შიმშილისას ყველა სხვა აქტუალური საკითხის განდევნა ცნობიერებიდან.
3. საკვების რაოდენობასა და მიღების ჯერადობაზე კონტროლის დაკარგვა.
4. დანაყრების შეგრძნების არქონა.
5. ღამის გამოღვიძება საკვების მისაღებად.
6. მუდმივი იმპულსური ლტოლვა საკვებისადმი
7. სტრესისას საკუთარი თავის “საკვებით განებივრების” სურვილი/ჩვევა
8. კვების შემდეგ დანაშაულის შეგრძნება

თითქმის ყველა საკვებ დამოკიდებული:
!თვლის, რომ სიგამხდრე სილამაზეა.
!არ აღიარებს ჭარბწონიანად ან წონის დეფიციტის მქონედ თავს.
!აქვს არაკონტროლირებადი ლტოლვა საკვებისადმი ან გარკვეული პროდუქტისადმი, (პროდუქტებისადმი).
!განიცდის შფოთვას და მოუსვენრობას, საკვების მიღებასთან დაკავშირებით.
!ზოგიერთ პროდუქტთან მიჯაჭვულობისას განიცდის ბრაზს და აგრესიას მათი არქონისას.
!უარს აცხადებეს კვებაზე (შიმშილობს) ან იკრძალავს ისეთ ადგილებში სიარულს, სადაც შესაძლოა შესთავაზონ საკვები
!შთანთქავს საკვებს სწრაფად და გამოხატავს მოუთმენლობას, თუ საკვების მიწოდება ნელია. !განიცდის შფოთვას კვების გამოტოვებისას
!განიცდის დანაშაულის შეგრძნებას საკვების მიღების შემდეგ.
!აქვს დაბალი თვითშეფასება. !იტანჯება დეპრესიით და ხშირი თავის ტკივილით.
!აქვს კუჭ/ნაწლავის ტრაქტთან დაკავშირებული პრობლემები.

საკვებდამოკიდებულთა ფსიქო/სოციალური რეაბილიტაცის კურსში ჩართვა წარმოებს წინასწარი რეგისტრაციით:
სატელეფონო ზარის მეშვეობით: 599 505 898,

პირველი გასაუბრება უფასოა. ხანგრძლივობა_კლიენტის/პაციენტის საჭიროების შესაბამისი.
მიზანი: დაკვეთის გაცნობა, თერაპევტისა და კლიენტთა სისტემების შესაძლებლობების შეჯერება
პირველი თერაპიული სესია: ხანგრძლივობა_45 /90 წთ. 

I. საწყისი ბლოკი: აქტიური ინტერვენცია ხანგრძლივობა: 5 შეხვედრა- 4 შეხვედრა კლიენტთან, 1 შეხვედრა მის უახლოეს გარემოცვასთან) კვირაში 2/3 ჯერ, (1 შეხვედრის ხანგრძლივობა: 70/90 წთ) მიზანი: კლიენტის უახლოესი სოციალური გარემოს ტრენირება სწორი ინტერვენციის განხორციელებისთვის >კლიენტის მომზადება ბაზისური თერაპიული პროცესისთვის >თერაპიის საერთო ვადის განსაზღვრა.

II. ბაზისური (ფსიქოთერაპიული) ბლოკი: ხანგრძლივობა: 12 შეხვედრა (10 შეხვედრა კლიენტთან/2 შეხვედრა მის გარემოსთან) შეხვედრების ჯერადობა: კვირაში 1-2-ჯერ. მიზანი: პრობლემის გადაწყვეტა >ფსიქიკური პროცესების ნორმალიზება >კლიენტის/პაციენტის უახლოესი სოციალური გარემოს მომზადება პაციენტის/კლიენტის მხარდაჭერისთვის;

III. დამატებითი ბლოკი: ხანგრძლივობა: 5 შეხვედრა, თითო 2 სთ ჯერადობა: კვირაში 1 ჯერ. მიზანი: სოც. 

IV. დასკვნითი ბლოკი: ხანგრძლივობა: - 4 სთ (2 შეხვედრა) მიზანი: >თერაპიის სრული ბლოკის შედეგების შეჯამება;

V. შემანარჩუნებელი ბლოკი: ხანგრძლივობა: 4 სთ (4 შეხვედრა, თითოეული 1 სთ), ჯერადობა: თვეში 1-2-ჯერ მიზანი: თერაპიული ეფექტის შენარჩუნება, >ახალი გამოცდილების ანალიზი >ადაპტაციის ხარისხის შეფასება.

VI. ფსიქოთერაპიული გამოსავალის ბლოკი: ხანგრძლივობა: 6 სთ. ( 4 შეხვედრა) ჯერადობა: თვეში 1-ჯერ მიზანი: მოსალოდნელი ექსცესების (ჩავარდნების) პრევენცია


გადახდა ხდება ყოველი ბლოკის დაწყების წინ.
*** ასევე, წინასწარ, ხდება დასკვნითი ბლოკის ანაზღაურება
საკონტაქტო ტელეფონები: +995 (599) 505 898;

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

დენდრონის ბაზაზე ფუნქციონირებას იწყებს საქართველოში პირველი
ფსიქოთერაპიული კლინიკა ონლაინ.

ონლაინ კლინიკა ატარებს
ფსიქოთერაპიული კლინიკის ყველა მახასიათებელს ამავდროულად, იძლევა
ნებისმიერი ფსიქოთერაპიული სერვისის დისტანციურად მიღების
საშუალებას.
დენდრონის ბაზაზე ფუნქციონირებას იწყებს საქართველოში პირველი ფსიქოთერაპიული კლინიკა ონლაინ.

ონლაინ კლინიკა ატარებს ფსიქოთერაპიული კლინიკის ყველა მახასიათებელს ამავდროულად, იძლევა ნებისმიერი ფსიქოთერაპიული სერვისის დისტანციურად მიღების საშუალებას.
კორონავირუსის გავრცელების რისკთან
დაკავშირებით მსოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, დენდრონის
ფსიქოთერაპიული კლინიკა იწყებს დისტანციური მომსახურების
განხორციელებას.

დარგის მაღალი სენსიტიურობიდან
გამომდინარე, ფსიქოთერაპიული სერვისის მიღებისას პაციენტს/კლიენტს
შეუძლია თავად აირჩიოს ფსიქოთერაპიული კონსულტირების მისთვის მისაღები
ფორმა (ვიზიტი ან დისტანციური კონსულტირება).
კორონავირუსის გავრცელების რისკთან დაკავშირებით მსოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, დენდრონის ფსიქოთერაპიული კლინიკა იწყებს დისტანციური მომსახურების განხორციელებას.

დარგის მაღალი სენსიტიურობიდან გამომდინარე, ფსიქოთერაპიული სერვისის მიღებისას პაციენტს/კლიენტს შეუძლია თავად აირჩიოს ფსიქოთერაპიული კონსულტირების მისთვის მისაღები ფორმა (ვიზიტი ან დისტანციური კონსულტირება).