ოჯახური ფსიქოთერაპია / კონსულტირება
ოჯახური ფსიქოთერაპია ოჯახისა და მისი წევრების ერთობლივი ფსიქოთერაპიული პროცესია, რომელიც ფოკუსირებულია ოჯახის წევრების ურთიერთობების სახის და ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ოჯახის ემოციური მუხტის დაბალანსებაზე,
აქტუალური ოჯახური პრობლემის ეფექტურ გადაჭრაზე, ოჯახური ფუნდამენტების გაძლიერებაზე.

ოჯახური ფსიქოთერაპია/ფსიქოკონსულტირება წარმოებს წინასწარი რეგისტრაციით
სატელეფონო ზარის მეშვეობით: 599 505 898
გასაუბრება უფასოა, ხანგრძლივობა_ თქვენი საჭიროების მიხედვით.
მიზანი: ოჯახის დაკვეთის გაცნობა, თერაპევტისა და კლიენტთა სისტემების შესაძლებლობების შეჯერება

პირველი თერაპიული სესია: ხანგრძლივობა_45 /90 წთ. 
I.  ხანგრძლივობა: 4 შეხვედრა- (400/600 წთ.), კვირაში 1-2-ჯერ მიზანი:
*** ოჯახური პრობლემის გამოკვეთა
*** კონსულტაციის შედეგების განსაზღვრა
*** ოჯახის მწვავე მდგომარეობის შემსუბუქება (საჭიროების მიხედვით)
*** ლოკალური პრობლემის გადაჭრა (როდესაც, შესაძლოა, ერთი კონსულტაცია საკმარისი იყოს)
*** თერაპიის საერთო ვადის განსაზღვრა
II. ბაზისური (თერაპიული) ბლოკი: ხანგრძლივობა: 10 შეხვედრა, 15 თერაპ. საათი, ღირებულება: შეხვედრების ჯერადობა: კვირაში 1-2-ჯერ. მიზანი: - პრობლემის გადაწყვეტა
III. დამატებითი ბლოკი: ხანგრძლივობა: - 6 სთ (3 შეხვედრა, თითო 2 სთ), ღირებულება: 390 ლარი, ჯერადობა: - კვირაში 1-2-ჯერ. მიზანი: - გაჭიანურებული პრობლემის მოგვარება
IV. დასკვნითი ბლოკი: ხანგრძლივობა: - 2 სთ (1 შეხვედრა) მიზანი: - თერაპიის სრული ბლოკის შედეგების შეჯამება - ადაპტაციის ახლებური მექანიზმის შემუშავება
V. შემანარჩუნებელი ბლოკი:  ხანგრძლივობა: - 4 სთ (4 შეხვედრა, თითოეული 1 სთ), ჯერადობა: - თვეში 1-2-ჯერ მიზანი: - თერაპიული ეფექტის შენარჩუნება, - ახალი გამოცდილების ანალიზი - ადაპტაციის ხარისხის შეფასება.
 
საკონტაქტო ტელეფონები:
+995 (599) 505 898;

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია
დაინტერესებული პირის მომართვის საფუძველზე აწარმოებს პირის
ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასებას.

შეფასება წარმოებს კომისიური
წესით, მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ.

კომისიის შემადგენლობა ყალიბდება ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასების
შესახებ მომართვის საფუძველზე საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე
მენტალური ჯანმრთელობის ექსპერტებისგან (ფსიქოთერაპევტი,
ფსიქოკონსულტანტი, ფსიქოდიაგნოსტიკაში სპეციალიზირებული
ფსიქოლოგი).

შეფასების შედეგების საფუძველზე დგება დასკვნა საჭიროებისამებრ
წარსადგენად.

გამოსაკვლევ პირთან შეხვედრების რაოდენობა: 7 შეხვედრა.
ღირებულება ზრდასრულებისთვის: 150 ლარი (თითოეული შეხვედრა).
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დაინტერესებული პირის მომართვის საფუძველზე აწარმოებს პირის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასებას.

შეფასება წარმოებს კომისიური წესით, მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ.

კომისიის შემადგენლობა ყალიბდება ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასების შესახებ მომართვის საფუძველზე საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე მენტალური ჯანმრთელობის ექსპერტებისგან (ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოკონსულტანტი, ფსიქოდიაგნოსტიკაში სპეციალიზირებული ფსიქოლოგი).

შეფასების შედეგების საფუძველზე დგება დასკვნა საჭიროებისამებრ წარსადგენად.

გამოსაკვლევ პირთან შეხვედრების რაოდენობა: 7 შეხვედრა.
ღირებულება ზრდასრულებისთვის: 150 ლარი (თითოეული შეხვედრა).
დენდრონის ბაზაზე ფუნქციონირებას იწყებს საქართველოში პირველი
ფსიქოთერაპიული კლინიკა ონლაინ.

ონლაინ კლინიკა ატარებს
ფსიქოთერაპიული კლინიკის ყველა მახასიათებელს ამავდროულად, იძლევა
ნებისმიერი ფსიქოთერაპიული სერვისის დისტანციურად მიღების
საშუალებას.
დენდრონის ბაზაზე ფუნქციონირებას იწყებს საქართველოში პირველი ფსიქოთერაპიული კლინიკა ონლაინ.

ონლაინ კლინიკა ატარებს ფსიქოთერაპიული კლინიკის ყველა მახასიათებელს ამავდროულად, იძლევა ნებისმიერი ფსიქოთერაპიული სერვისის დისტანციურად მიღების საშუალებას.