პირველი EAPTI ინსტიტუტი საქართველოში
ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის ბორდის 2022 წლის 11 მარტის გადაწყვეტილებით მენტალური ჯანმრთელობისა და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიას მიენიჭა ფსიქოთერაპიის აკრედიტებული ტრენინგ ინსტიტუტის უმაღლესი - EAPTI სტატუსი.

EAPTI (ფსიქოთერაპიის აკრედიტებული ევროპული ტრენინგ ინსტიტუტი) არის უმაღლესი საგანმანათლებლო კატეგორია ევროპაში, რომელიც დაწესებულებას ენიჭება დარგის ფლაგმანის, ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიერ. საქართველოდან ეს არის ამ სტატუსის მოპოვების პირველი შემთხვევა.

მენტალური ჯანმრთელობისა და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემია უძღვება საავტორო პროგრამებს მენტალური ჯანმრთელობის მეცნიერებებში, რომლებიც მუშავდება საქართველოში, ადგილობრივი და ევროპელი სპეციალისტების მიერ.

ორგანიზაციის მიზანია ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის დარგის განვითარება საქართველოში და მენტალური ჯანმრთელობის მეცნიერებებში განათლების საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის და ტრენირების დამკვიდრება ეროვნულ დონეზე.

აკადემიის ფსიქოთერაპიული პროგრამები ასევე არის კრედიტებული ევროპული ფართო აკრედიტაციის ორგანიზაციის, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიერ. EAPTI სტანდარტის მინიჭებამდე ეს იყო საქართველოში არსებული პირველი სააკრედიტაციო კატეგორია, რომელიც გულისხმობს ECIP ფსიქოთერაპევტის (აბრევიატურა: ევროპული სერტიფიცირების ინტეგრირებული ფსიქოთერაპევტი) სტატუსის მიღებას კურსდამთავრებულების მიერ.

EAPTI აკრედიტაციის შემდეგ პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ სამმაგი  საერთაშორისო სერტიფიცირების მიღება პირდაპირი მინიჭების წესით: ECP (ევროპული სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი), ECIP (ევროპული სერტიფიცირების ინტეგრირებული ფსიქოთერაპევტი), ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის (EAPTI) სერტიფიკატი.

შესაძლებლობები, რომლებსაც EAPTI დაწესებულება ანიჭებს სტუდენტებს:

- ევროპის მასშტაბით მაღალი სტანდარტის ტრენირება დადასტურებულია დარგის ევროპული ფლაგმანის ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიერ. 

- პროგრამის გავლის შემდეგ სტუდენტები პირდაპირი მინიჭების წესით მიიღებენ ფსიქოთერაპიის უმაღლეს ევროპულ სერთიფიკატს - ECP.


- EAPTI დაწესებულებების მაღალი სტატუსი დადასტურებულია ფსიქოთერაპიის მსოფლიო საბჭოს (WCP) და ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის (EAP) შორის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად მთელ მსოფლიოში. 

- EAPTI სტატუსის მქონე დაწესებულებები სარგებლობენ მაღალი რეპუტაციით და ცნობადობით საერთაშორისო პროფესიულ საზოგადოებაში.

- EAPTI კურსდამთავრებულების განათლება აღიარებულია ყველაზე ავტორიტეტული ევროპული პროფესიული საზოგადოებების მიერ. 

ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია ფსიქოთერაპიის დარგში ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონი ულოცავს ქართულ ფსიქოთერაპიულ საზოგადოებას ამ უმნიშვნელოვანეს მიღწევას ევროპასთან დარგობრივი დაახლოების პროცესში.

იხილეთ მსგავსი სტატიები:

ფსიქოთერაპევტის კვალიფიკაცია ევროპაში ECP

რას ნიშნავს საქართველოსთვის კვალიფიციური ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა

რას გულისხმობს ინტეგრირებული მიდგომა ფსიქოთერაპიაში

რატომ არის მნიშვნელოვანი ეთიკური ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა

რა განსხვავებაა ფსიქოლოგს და ფსიქოთერაპევტს შორის

როგორ მივიღოთ კვალიფიციური ფსიქოთერაპია

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ფსიქოთერაპიის ევროპული ფლაგმანის - ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის (EAP) ეთიკის კომიტეტის თავმჯდომარე - ანანო ნიაური გახდა პირველი ქართველი რომელიც ასოციაციის საკომიტეტო საქმიანობაში ჩართულია თანახელმძღვანელის სტატუსით და იკავებს არჩევით თანამდებობას.
ანანო ნიაური ამავდროულად არის ფსიქოთერაპიის ეროვნული ქოლგის, ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის იურიდიული მრჩეველი. EAP ეთიკის კომიტეტის მიზანია ხელი შეუწყოს ეთიკის საკითხებთან დაკავშირებული კვლევისა და სამეცნიერო საქმიანობის განვითარებას მათ შორის, სიმპოზიუმების, ვორქშოფების და ღონისძიებების ორგანიზებით, პერიოდულად აწარმოოს ეთიკის კოდექსის რევიზია და მასში ცვლილებების ინიცირება.
2024 წლის 13-16 მარტს ვენაში
ჩატარდა ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის EAP ბორდის შეხვედრა.
ფსიქოთერაპიის ეროვნული ქოლგის, ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის
დელეგაციამ ტრადიციულად მონაწილეობა მიიღო შეხვედრებში და წარმოადგინა
ქართული ფსიქოთერაპიული საზოგადოება. შეხვედრაზე განხილული იყო
ფსიქოთერაპიის დარგში მიმდინარე სიახლეები და გამოწვევები, სამუშაო
მექანიზმები და გაედლაინები.
2024 წლის 13-16 მარტს ვენაში ჩატარდა ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის EAP ბორდის შეხვედრა. ფსიქოთერაპიის ეროვნული ქოლგის, ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის დელეგაციამ ტრადიციულად მონაწილეობა მიიღო შეხვედრებში და წარმოადგინა ქართული ფსიქოთერაპიული საზოგადოება. შეხვედრაზე განხილული იყო ფსიქოთერაპიის დარგში მიმდინარე სიახლეები და გამოწვევები, სამუშაო მექანიზმები და გაედლაინები.