ინტეგრირებული მიდგომა ფსიქოთერაპიაში Integrative psychotherapy
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ "დენდრონის" მიერ, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის და ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის წყაროებზე დაყრდნობით.
ინტეგრირებული მიდგომა ერთ-ერთია ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიერ აღიარებულ ვალიდურ მოდალობებს შორის.

ფსიქოთერაპიის ინტეგრირებული მიდგომა ხასიათდება ადამიანის მრავალმხრივ საჭიროებებზე უნიფიცირებული რეაგირებით. მიდგომის გამოყენებისას ყურადღება თანაბრად ნაწილდება ემოციურ, სულიერ, კოგნიტურ, ქცევით და ფიზიოლოგიურ სფეროებზე.

ინტეგრაციის მიზანია ინდივიდის ფსიქო-ფიზიკური სიჯანსაღის უზრუნველყოფა ინტერფიზიკურ, ინტერპერსონალურ, სოციო-პოლიტიკურ სივრცეში და მისი ფუნქციონირების ხელშეწყობა  პირადი პოტნციალის და ლიმიტების გათვალისწინებით.

მიდგომის სამუშაო ფორმატის თანახმად მიიჩნევა, რომ ინტეგრაცია პროცესია, რომელშიც თერაპევტი მონაწილეობს საკუთარი პიროვნებით.
ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცია  ინტეგრირებულად აღიარებს ყველა იმ მეთოდოლოგიას, რომელიც ავითარებს პრინციპულად ჩამოყალიბებულ, თანმიმდევრულ კონცეფციებზე აგებულ თეორიულ კომბინაციებს ორი ან მეტი სპეციფიკური მიდგომის ჩართულობით,  ან თავად ქმნის ინტეგრირების მოდელს. ამ თვალთახედვით, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპევტის განსაკუთრებული ეთიკური ვალდებულებაა სხვადასხვა მოდალობის წარმომადგენლებთან დიალოგი დარგში მიმდინარე პროცესების შესხებ.

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპია თავის პრინციპად აღიარებს პოსტულატს, რომ არც ერთი ცალკეული ფსიქოთერაპიული მიდგომა არ არის უნივერსალური ნებისმიერ ვითარებაში. მიმართულებათა ინტეგრირებით  ის აყალიბებს კლიენტზე ორიენტირებულ, მოქნილ ტექნიკას, რომელიც კონსულტირების, ტრენირებისა და სუპერვიზიის დროს არ უნდა გასცდეს ინტეგრაციის სამეცნიერო და პრაქტიკულ ჩარჩოებს.  ამრიგად, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპევტის მიერ სტრატეგიის შემუშავებისას და მიდგომის თეორიული და პრაქტიკული კონტურების ჩამოყალიბება ხდება არა შემთხვევითად, არამედ კლინიკური შემთხვევის ანალიზის, პრობლემის სიღრმისეული ხედვის და გამოსაყენებელი თერაპიული ტექნიკის სიზუსტით.

ინტეგრირებული მიდგომის თერაპიული თავისებურებაა კლიენტთან ერთად მისი ინტერესის პატივისცემის, ჰუმანურობის, კეთილსინდისიერების და თანასწორობის განწყობის შექმნა როგორც საკუთარი თავისადმი ისე გარემოს მიმართ.

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპია განამტკიცებს საყრდენი გარემოს როლს,  რომელშიც ფსიქიკური ზრდა და გაჯანსაღება ხდება ინტერსუბიექტურ დონეზე, კლიენტისა და თერაპევტის ერთობლივი ძალისხმევით.

გაეცანი ევროპულ სტანდარტს და იყავი დაცული არაკვალიფიციური პრაქტიკისაგან!

სრული ინფორმაცია ვალიდური მოდალობების შესახებ იხილეთ ბმულზე.

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ
დენდრონის მიერ ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლების
კამპანიის ფარგლებში. სტატიაზე ვრცელდება საავტორო უფლებები.

კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისათვის
საქართველოში.
ამ
სტატიის მიზანია წაახალისოს პრაქტიკოსი და მომავალი ფსიქოთერაპევტები
წარმართონ თავისი საქმიანობა ეთიკური და კეთილსინდისიერი 
საქმიანობის სტანდარტის დაცვით, ასევე დაეხმაროს ფსიქოთერაპიული
მომსახურების მიმღებ პირებს იმის გაცნობიერებაში, რომ ისინი დაცულნი
არიან პროფესიული
ეთიკის
სტანდარტით.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ფარგლებში. სტატიაზე ვრცელდება საავტორო უფლებები.

კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისათვის საქართველოში.

ამ სტატიის მიზანია წაახალისოს პრაქტიკოსი და მომავალი ფსიქოთერაპევტები წარმართონ თავისი საქმიანობა ეთიკური და კეთილსინდისიერი  საქმიანობის სტანდარტის დაცვით, ასევე დაეხმაროს ფსიქოთერაპიული მომსახურების მიმღებ პირებს იმის გაცნობიერებაში, რომ ისინი დაცულნი არიან პროფესიული ეთიკის სტანდარტით.
მომზადებულია ფსიქოთერაპიისა და
ფსიქოკორექციის სახლ დენდრონის მიერ EAP-ის მასალებზე დაყრდნობით,

კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისათვის საქართველოში.

ბიოენერგეტიკული ანალიზი არის ფსიქოთერაპიული მეთოდი. რომლის ფესვებიც
ფროიდის ნაშრომებიდან იღებს სათავეს. ფსიქოანალიზისგან განსხვავებით,
რომელიც ძირითადად ყურადღებას აქცევს ფანტაზიებს, აზრებსა, ოცნებებს,
რომელიც გამომდინარეობს არაცნობიერისგან, ბიოენერგეტიკული ანალიზი დიდ
ყურადღებას უთმობა პაციენტის სხეულებრივ გამოხატვებს. რაც პირველ
რიგში ვლინდება: ჟესტებში, მიმიკებში, ხმასა და სუნთქვაში. მთავარი აქ
ის არის, რომ ადამიანის სხეული, გონება და სული (ფსიქიკა) განუყოფელია
ერთმანეთისგან. ისინი გამუდმებით ახდენენ ერთმანეთზე გავლენას, როგორც
ერთ მეთოდს შეუძლია იქონიოს გავლენა სხვებზე ფსიქოთერაპიის
დროს.
მომზადებულია ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოკორექციის სახლ დენდრონის მიერ EAP-ის მასალებზე დაყრდნობით,

კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისათვის საქართველოში.

ბიოენერგეტიკული ანალიზი არის ფსიქოთერაპიული მეთოდი. რომლის ფესვებიც ფროიდის ნაშრომებიდან იღებს სათავეს. ფსიქოანალიზისგან განსხვავებით, რომელიც ძირითადად ყურადღებას აქცევს ფანტაზიებს, აზრებსა, ოცნებებს, რომელიც გამომდინარეობს არაცნობიერისგან, ბიოენერგეტიკული ანალიზი დიდ ყურადღებას უთმობა პაციენტის სხეულებრივ გამოხატვებს. რაც პირველ რიგში ვლინდება: ჟესტებში, მიმიკებში, ხმასა და სუნთქვაში. მთავარი აქ ის არის, რომ ადამიანის სხეული, გონება და სული (ფსიქიკა) განუყოფელია ერთმანეთისგან. ისინი გამუდმებით ახდენენ ერთმანეთზე გავლენას, როგორც ერთ მეთოდს შეუძლია იქონიოს გავლენა სხვებზე ფსიქოთერაპიის დროს.
დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები და დაელოდეთ ჩვენს ზარს, ან დაგვიკავშირდით დაუყოვნებლივ ნომერზე: 599 505 898