მობილური დაუყოვნებელი ფსიქოკონსულტირება / ფსიქოთერაპია
რა არის მობილური დაუყოვნებელი ფსიქოთერაპია/ ფსიქოკონსულტირება?
ეს არის იმ პაციენტის / კლიენტის ფსიქოთერაპიული/ ფსიქოლოგიური მომსახურების სერვისი, რომელსაც გარკვეული მიზეზების გამო უჭირს ფსიქოთერაპევთან/ ფსიქოკონსულტანტთან ვიზიტის განხორციელება, მაგრამ საჭიროებს ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას. ასეთი მიზეზი შესაძლოა იყოს: ავადობა, შიშები, ფობიები, დეპრესია, თვითიზოლაცია, სხვადასხვა სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში მკურნალობა
(კლინიკა, სარეაბილიტაციო ცენტრი), თუ კი ამ დაწესებულების შინაგანაწესი არ კრძალავს მსგავს მომსახურეობას. აუცილებელი პირობაა_პაციენტი/კლიენტი იყოს ინფორმირებული ფსიქოკონსულტირების შესახებ, და დახმარება საჭიროების შესაბამისად ატარებდეს ნებელობით ხასიათს.

მობილური დაუყოვნებელი ფსიქოთერაპია/ფსიქოკონსულტირება წარმოებს რეგისტრაციით, სატელეფონო ზარის მეშვეობით: 0 790 800 303; 599 505 898, ან ელ. ფოსტის მეშვეობით: psychotherapy.dendroni@gmail.com, ვიზიტის მიღების შესახებ დადასტურების შემთხვევაში დაგიკავშირდებათ მობილური ჯგუფის ხელმძღვანელი და გაცნობებთ ვიზიტის სავარაუდო დროს.

დენდრონის პაციენტებს / კლიენტებს ემსახურება 2 მობილური ჯგუფი, მაღალკვალიფიციური, მულტიდისციპლინური გუნდით. დაკავშირება შესაძლებელია 24 საათის განმავლობაში.
ფსიქოკონსულტირება, _ შესაძლოა შედგეს პირველადი კონტაქტი ბინაზე, სკაიპით, ან მესინჯერით, პაციენტის/კლიენტის საჭიროებიდან და სურვილიდან გამომდინარე. ხანგრძლივობა: 55 /90 წთ.
მიზანი: კლიენტის დაკვეთის /გადაუდებელი საჭიროების გაცნობა, თერაპევტისა და კლიენტის შესაძლებლობების შეჯერება. ღირებულება: 120 /150 ლარი.

პირველი თერაპიული სესია: -სერვისი ბინაზე_ხანგრძლივობა_45 /90 წთ. ღირებულება_120/150 ლარი.

I. საწყისი ბლოკი: _3 შეხვედრა ღირებულება - 360/450 ლარი ჯერადობა:_(3 შეხვედრა) კვირაში 1-2-ჯერ ხანგრძლივობა - 1 შეხვედრა 45/90წთ მიზანი: კლიენტის პრობლემის გამოკვეთა კონსულტაციის შედეგების განსაზღვრა. კლიენტის მწვავე მდგომარეობის შემსუბუქება (საჭიროების მიხედვით) ლოკალური პრობლემის გადაჭრა თერაპიის საერთო ვადის განსაზღვრა

II. ბაზისური (თერაპიული) ბლოკი: _ 10 შეხვედრა ღირებულება: -1300/1700 ლარი შეხვედრების ჯერადობა: - კვირაში 1-2-ჯერ. ხანგრძლივობა:-1 შეხვედრა 45/90წთ მიზანი: პრობლემის გადაწყვეტა

III. დამატებითი თერაპიული ბლოკი: 5 შეხვედრა ღირებულება: -600/750 ლარი შეხვედრების ჯერადობა: - კვირაში 1-ჯერ. ხანგრძლივობა: - 1 შეხვედრა 45/90წთ მიზანი: - გაჭიანურებული პრობლემის მოგვარება.

IV. დასკვნითი ბლოკი: - 2 შეხვედრა ღირებულება: -240 ლარი შეხვედრების ჯერადობა: - თვეში 1-2-ჯერ ხანგრძლივობა: - 1 შეხვედრა 45/90წთ მიზანი: - თერაპიის სრული ბლოკის შედეგების შეჯამება ადაპტაციის ახლებური მექანიზმის შემუშავება V. შემანარჩუნებელი ბლოკი: - 3 შეხვედრა ღირებულება: - 360 ლარი შეხვედრების ჯერადობა: - 2 თვეში 1-2-ჯერ ხანგრძლივობა: - 1 შეხვედრა 45/90წთ მიზანი: - თერაპიული ეფექტის შენარჩუნება ახალი გამოცდილების ანალიზი ადაპტაციის ხარისხის შეფასება.

სულ სრული მობილური დაუყოვნებელი ფსიქოკონსულტირება/ ფსიქოთერაპიული კურსის ღირებულება:- 2980/3800 ლარი 25 შეხვედრა გადახდა ხდება საბანკო ანგარიშსწორებით, ყოველი ბლოკის დაწყების წინ *** ასევე, წინასწარ, ხდება დასკვნითი ბლოკის ანაზღაურება.

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.: +995 (599) 505 898, 0 790 800 303 ელ. ფოსტა: psychotherapy.dendroni@gmail.com

გისურვებთ ჯანმრთელობას, ლამაზ და ჰარმონიულ ცხოვრებას

დენდრონში მუდამ გელიან

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:


რა 
არის 
შფოთვა?

შფოთვა 
(anxiety) 
ფსიქიკის 
დისკომფორტის 
მდგომარეობაა,

შფოთვა 
ბუნებრივი 
და 
თანდაყოლილი 
მახასიათებელია 
ადამიანისთვის,

ის 
ერთგვარი 
ნეგატიური 
ემოციაა,

რომელიც 
ვლინდება 
გაურკვეველი 
საფრთხის 
შეგრძნებით 
და 
აისახება 
როგორც 
ფსიქიკური 
პროცესების 
განხორციელების 
სიზუსტესა 
და 
სისწრაფეზე,

ასევე 
ცვლის 
ორგანიზმის 
ფიზიკურ/ფიზიოლოგიურ

მდგომარეობას.

რა არის შფოთვა?

შფოთვა (anxiety) ფსიქიკის დისკომფორტის მდგომარეობაა, შფოთვა ბუნებრივი და თანდაყოლილი მახასიათებელია ადამიანისთვის, ის ერთგვარი ნეგატიური ემოციაა, რომელიც ვლინდება გაურკვეველი საფრთხის შეგრძნებით და აისახება როგორც ფსიქიკური პროცესების განხორციელების სიზუსტესა და სისწრაფეზე, ასევე ცვლის ორგანიზმის ფიზიკურ/ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას.

გიწვევთ  ჯგუფურ 
ფსიქოთერაპიაზე  პროფესიონალ  ფსიქოლოგებს, 
ფსიქოკონსულტანტებს, ფსიქოთერაპევტებს, ექიმ ფსიქოთერაპევტებს, 
ფსიქოთერაპიის  სხვადასხვა  მოდალობის  კურსების 
მსმენელებს,  პედაგოგებს,  აღმზრდელებს, მშობლებს,
ოჯახურ   წყვილებს  და  ყველა 
დაინტერესებულ პირს თერაპიული ჯგუფი არის დაცული, პროფესიული გარემო,
სადაც საშუალება
გექნებათ ისაუბროთ თქვენს
პრობლემებზე და სირთულეებზე, მიიღოთ
პროფესიული დახმარება და პასუხები
თქვენთვის მნიშვნელოვან პიროვნულ
კითხვებზე.
გიწვევთ  ჯგუფურ  ფსიქოთერაპიაზე  პროფესიონალ  ფსიქოლოგებს,  ფსიქოკონსულტანტებს, ფსიქოთერაპევტებს, ექიმ ფსიქოთერაპევტებს,  ფსიქოთერაპიის  სხვადასხვა  მოდალობის  კურსების  მსმენელებს,  პედაგოგებს,  აღმზრდელებს, მშობლებს, ოჯახურ   წყვილებს  და  ყველა  დაინტერესებულ პირს თერაპიული ჯგუფი არის დაცული, პროფესიული გარემო, სადაც საშუალება
გექნებათ ისაუბროთ თქვენს პრობლემებზე და სირთულეებზე, მიიღოთ
პროფესიული დახმარება და პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან პიროვნულ
კითხვებზე.
დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები: