აკრედიტაციის შესახებ დასკვნა
 
ევროპის მასშტაბით დარგის მაკვალიფიცირებელი უფლებამოსილების მქონე ორგანიზაციამ (European Wide Accrediting Organisation), ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპულმა ასოციაციამ (European Association for Integrative Psychotherapy) დაადგინა დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის შესაბამისობა ევროპულ სააკრედიტაციო სტანდარტებთან.
დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემია უერთდება ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ორგანიზაციათა ევროპულ ოჯახს.

მიღწევას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ქართული ფსიქოთერაპიული საზოგადოებისთვის, რადგან ეს გულისხმობს ადგილობრივი კადრების მომზადების უფლების მიღებას უმაღლესი ევროპული ლიცენზირებისათვის- ECP.  ამასთანავე, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიაში, როგორც ევროპული რეგულაციის შესაბამისად აკრედიტებულ დაწედებულებაში გავლილი საათები (საათობრივი ბადის სრულად გავლის შემდეგ) ECIP ლიცენზირებას ექვემდებარება დამატებითი გამოცდის ჩაბარების გარეშე მაკვალიფიცირებელ ორგანოში _ EAIP განცხადების შეტანის საფუძველზე.
 
დასკვნა მომზადდა ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო ასოციაციის ექსპერტის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში, 2019 წლის 27 თებერვალს.

ვიზიტის მიზანი იყო შემდეგ სავალდებულო კრიტერიუმებთან შესაბამისობის მონიტორინგი:

  • სატრენინგო სტანდარტები, თეორიისა და მეთოდოლოგიის სავალდებულო საათობრივი ბადის ჩათვლით
  • პერსონალური თერაპია, კლინიკური პრაქტიკა და სუპერვიზია
  • ეთიკური კოდექსი და შიდასაორგანიზაციო პოლიტიკა
  • სამართლებრივი დოკუმენტაციის წარმოების წესი
  • ფინანსური დოკუმენტების წარმოების წესი
  • სრუდენტთა შეფასების მეთოდები

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემია დენდრონის შემადგენლობაში შემავალი ერთეულია, რომელიც უზრუნველყოფს ფსიქოთერაპიული საგანმანათლებლო სივრცის შექმნას სწავლების პოსტდიპლომურ საფეხურზე. 

დენდრონი, როგორც ევროპული ფსიქოთერაპიული ოჯახის პირველი ქართული წევრი ორგანიზაცია (ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის აპლიკანტი 2013 წლიდან, სრული წევრი 2014 წლიდან) განაგრძობს ევროპულ სტანდარტებთან სრულად შესაბამისი ქართული ფსიქოთერაპიული სკოლის ჩამოყალიბებაზე ზრუნვას, რაც ორგანიზაციის უმთავრეს მიზანთაგანია, აგრეთვე ქართული ფსიქოთერაპიული სკოლის მნიშვნელობის ღირსეულად წარმოჩენას საერთაშორისო დარგობრივ ორგანიზაციებთან.

ვრცლად:

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

დენდრონმა, როგორც ორგანიზაციულმა
წევრმა, 2014 წლიდან მიიღო მონაწილეობის და ხმის მიცემის უფლება
ასოციაციის საერთო კრებაში. ჩვენი ორგანიზაცია იზიარებს ფსიქოთერაპიის
შესახებ სტრასბურგის დეკლარაციის დებულებებს და მხარს უჭერს
ფსიქოთერაპიის, როგორც დამოუკიდებელი პროფესიის განვითარებას,
მოდალობათა შორის მრავალფეროვნების იდეას და ფსიქოთერაპიის ერთიანი
სტანდარტის შემუშავებას ევროპაში. მენტალური ჯანმრთელობის
კვალიფიციური სერვისის დანერგვისა და განხორციელებისათვის
საქართველოში დენდრონი აგრძელებს ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების
ამაღლების მხარდაჭერას.
დენდრონმა, როგორც ორგანიზაციულმა წევრმა, 2014 წლიდან მიიღო მონაწილეობის და ხმის მიცემის უფლება ასოციაციის საერთო კრებაში. ჩვენი ორგანიზაცია იზიარებს ფსიქოთერაპიის შესახებ სტრასბურგის დეკლარაციის დებულებებს და მხარს უჭერს ფსიქოთერაპიის, როგორც დამოუკიდებელი პროფესიის განვითარებას, მოდალობათა შორის მრავალფეროვნების იდეას და ფსიქოთერაპიის ერთიანი სტანდარტის შემუშავებას ევროპაში. მენტალური ჯანმრთელობის კვალიფიციური სერვისის დანერგვისა და განხორციელებისათვის საქართველოში დენდრონი აგრძელებს ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მხარდაჭერას.

Thanks to European Association
for Psychotherapy from Dendroni team for organizing the Conference
Thanks to European Association for Psychotherapy from Dendroni team for organizing the Conference "Iniciating Practice Related Research". This is very important for future of our profession. We continue to promote psychotherapy as an independant profession on the basis of Strasbourg Declaration on Psychotherapy 1990. We realise our honorable responsibility of being first and only signer of Strasbourg declaration on Psychotherapy from our country (2014).
დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები და დაელოდეთ ჩვენს ზარს, ან დაგვიკავშირდით დაუყოვნებლივ ნომერზე: 599 505 898