დამოკიდებულებათა სინდრომების ფსიქოთერაპია
სერთიფიცირებული სასწავლო კურსი - დამოკიდებულებათა სინდრომების ფსიქოთერაპია.

კურსი მოიცავს:

1) წამალ დამოკიდებულება (სააფთიაქო ნარკომანია, ნარკოდამოკიდებულება; დამოკიდებულება სხვადასხვა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე)
2) ალკოჰოლ დამოკიდებულება
3) თამაშ დამოკიდებულება (აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება) და ინტერნეტ დამოკიდებულება (სოციალურ ქსელებსა და ინტერნეტ თამაშებზე დაოკიდებულება)
4) საკვებზე დამოკიდებულება

კურსის გავლა შეუძლიათ:

• ექიმებს, რომლებიც დაკავებულნი არიან სათანადო კლინიკური აქტივობებით
• მედიცინის სტუდენტებს, რომლებიც გეგმავენ აღნიშნულ დარგში მოღვაწეობას
• ფსიქოლოგებს, რომლებიც მოღვაწეობენ დარგში სხვადასხვა ფორმატით, ან გეგმავენ ფსიქოთერაპიული აქტივობების განხორციელებას
• სტუდენტებისთვის და სხვა ყველა ამ დაავადებებით დაინტერესებული პირისთვის

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ თქვენ:
  • შეძლებთ სწორად აწარმოოთ პირველადი გასაუბრება, კონსულტირება და ფსიქოკონსულტირება, რათა პაციენტი პოზიტიურად განაწყოთ მდგომარეობის გაუმჯობესებისადმი
  • შეძლებთ გახადოთ პაციენტები შედეგზე ორიენტირებულნი
  • გაეცნობით დაავადებების განვითარების მექანიზმებს და პიროვნებათა იმ პიროვნულ თავისებურებებს, რომლებიც ხელს უწყობენ დაავადების განვითარებას
  • გაეცნობით დაავადებათა კლინიკურ გამოვლინებებს
  • შეისწავლით ზემოთ აღნიშნული დაავადებების თანამედროვე სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ მიდგომებს
  • შეისწავლოთ აღნიშნული მიმართულებით მომუშავე ფსიქოთერაპიული მიდგომები/მოდელები
  • შეისწავლით და დაეუფლებით სოციალური რეაბილიტაციის მიდგომებს
  • შეძლებთ ფსიქოთერაპიული მიდგომებით მუშაობას პაციენტებთან (ფსიქოკორეგირება, ფსიქოთერაპია)
სასწავლო კურსი 2 წლიანია და შედგება 4 ბლოკისგან.
თითოეული ბლოკი მოიცავს 12 ტრენინგს და პრაქტიკუმს თერაპიული ჯგუფის ფარგლებში.
კურსი ეყრდნობა თეორიული და პრაქტიკული სწავლების სინთეზს.

კურსის გავლისათვის შეავსეთ "პროგრამებზე რეგისტრაციის" გრაფები.
სათაურის ველში მიუთითეთ: "დამოკიდებულებათა სინდრომების ფსიქოთერაპია"
მისამართი: კოსტავას 47.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 599 505 898

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

სასწავლო კურსის შესახებ

ოჯახი არის საზოგადოების უმცირესი
მოდელი, რომელშიც სრულად არის წარმოდგენილი საზოგადოების სახე. ოჯახად
გაერთიანებული ადამიანთა ჯგუფი, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს
პიროვნების ჩამოყალიბებაშიი, რისთვისაც ოჯახის სწორ ფუნქციონირებას
დიდი მნიშვნელობა აქვს. ოჯახის ჯანსაღი ფუნქცინირება დამოკიდებულია
შემდეგი კრიტერიუმების გამართულ მუშაობაზე:
1. ფსიქიკური, სულიერი და ემოციური სიახლოვე წევრთა შორის.
2. სივრცესა და დროში
შეკავშირებულობა.
3. შემოსაზღვრულობა, და პიროვნებათშორისი ინტიმი.
4. ხანგრძლივი ურთიერთობები,
ერთმანეთისადმი პასუხისმგებლობები და ვალდებულებები; აღნიშნული
კრიტერიუმები ხშირად ირღვევა. ზოგჯერ გაძნელებულია მათი ოჯახის
წევრების მხრიდან დამოუკიდებელი დარეგულირება და საჭიროებს ოჯახის
კონსულტანტის ჩართულობას, რომელიც ეხმარება ოჯახს ჯანსაღი
ფუნქციონირებისთვის საჭირო დარღვეული კომპონენტების აღდგენასა და
გამართვაში.
სასწავლო კურსის შესახებ
ოჯახი არის საზოგადოების უმცირესი მოდელი, რომელშიც სრულად არის წარმოდგენილი საზოგადოების სახე. ოჯახად გაერთიანებული ადამიანთა ჯგუფი, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პიროვნების ჩამოყალიბებაშიი, რისთვისაც ოჯახის სწორ ფუნქციონირებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ოჯახის ჯანსაღი ფუნქცინირება დამოკიდებულია შემდეგი კრიტერიუმების გამართულ მუშაობაზე:
1. ფსიქიკური, სულიერი და ემოციური სიახლოვე წევრთა შორის.
2. სივრცესა და დროში შეკავშირებულობა.
3. შემოსაზღვრულობა, და პიროვნებათშორისი ინტიმი.
4. ხანგრძლივი ურთიერთობები, ერთმანეთისადმი პასუხისმგებლობები და ვალდებულებები; აღნიშნული კრიტერიუმები ხშირად ირღვევა. ზოგჯერ გაძნელებულია მათი ოჯახის წევრების მხრიდან დამოუკიდებელი დარეგულირება და საჭიროებს ოჯახის კონსულტანტის ჩართულობას, რომელიც ეხმარება ოჯახს ჯანსაღი ფუნქციონირებისთვის საჭირო დარღვეული კომპონენტების აღდგენასა და გამართვაში.
სასწავლო კურსის შესახებ 

არტთერაპია პრაქტიკული ფსიქოლოგიის
ერთ-ერთი მეთოდია, რომლის პროცესშიც შემოქმედებითი კომპონენტების
გამოყენებით ხდება კლიენტის ცხოვრებისეულ გამოწვევებთან მუშაობა.
არტთერაპიის დახმარებით შესაძლებელია თვითშემეცნების პროცესის
ხელშეწყობა, ემოციების რეგულირება, პიროვნული დისბალანსის
იდენტიფიცირება და დაძლევის სტრატეგიების შემუშავება. ფსიქოთერაპიის
ქართული ფედერაცია დენდრონის ბაზაზე შემუშავებული ართერაპიის
სასწავლოთერაპიული კურსი ორიენტირებულია მოამზადოს სპეციალისტები,
რომლებიც შეძლებენ არტთერაპიული სავარჯიშოებისა და ტექნიკების
გამოყენებას ადამიანის ფუნქციონირების პროცესში წარმოქნილი სხვადასხვა
გამოწვევების დაძლევისთვის.
სასწავლო კურსის შესახებ 
არტთერაპია პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი მეთოდია, რომლის პროცესშიც შემოქმედებითი კომპონენტების გამოყენებით ხდება კლიენტის ცხოვრებისეულ გამოწვევებთან მუშაობა. არტთერაპიის დახმარებით შესაძლებელია თვითშემეცნების პროცესის ხელშეწყობა, ემოციების რეგულირება, პიროვნული დისბალანსის იდენტიფიცირება და დაძლევის სტრატეგიების შემუშავება. ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონის ბაზაზე შემუშავებული ართერაპიის სასწავლოთერაპიული კურსი ორიენტირებულია მოამზადოს სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ არტთერაპიული სავარჯიშოებისა და ტექნიკების გამოყენებას ადამიანის ფუნქციონირების პროცესში წარმოქნილი სხვადასხვა გამოწვევების დაძლევისთვის.