ფსიქო-ორგანული ანალიზი Psycho-Organic Analysis
საქართველოში კვალიფიციური ფსიქოთერაპიის განვითარებისათვის დენდრონი აგრძელებს ვალიდური მოდალობების შესახებ ინფორმაციის მოწოდებას.

მომზადებულია დენდრონის მიერ EAP-ზე დაყრდნობით.

ფროიდისა და იუნგის თეორიების ელემენტების ანალიზმა, ასევე რეიხის თეორიებმა გამოკვეთა სხეულის მნიშვნელობა ფსიქოთერაპიაში, რამაც პაულო ს. ბოისენის საშუალება მისცა 1970 წლიდან, ინტეგრაციის დახმარებით ჩამოეყალიბებინა ახალი ფსიქოთერაპიული ტექნიკები, რომლებიც იძლეოდნენ სრულ თერაპიულ ეფექტს. ფსიქოთერაპიის სპეციფიკური მეთოდი, ფსიქო-ორგანული ანალიზი (POA) შემუშავებულია 1970-იანი წლების დასაწყისიდან, როგორც ფსიქოანალიზისა და სხეულის ფსიქოთერაპიის სინთეზი. პაულო. ს. ბოისენიმ ეს მეთოდი ჩამოაყალიბა ფროიდისა და იუნგის ფსიქოთერაპიულ სამუშაოებზე დარყდნობით.
მან მალევე დაიწყო თავის პრაქტიკაში ფსიქოანალიზის გამოცდილებისა და კონცეფციის ინტეგრირება. მაგ. ტრანსფერული, კონტრ-ტრანსფერული, სიმბოლური, წარმოსახვითი, რეალური, იმპულსები, პირველადი და მეორადი. ფსიქო-ორგანული ანალიზი აყალიბებს სპეციფიკურ ეთიკას თეორიასა და პრაქტიკას შორის ინტეგრირების გზით, მაგ: სიტუაციაში, გამოხატულებასა და შეგრძნებებში. პირველადი იმპულსი, არაცნობიერი, ოჯახური კონფლიქტები, ფსიქო ორგანული ციკლი, აქტიური რელაქსაცია, სუნთქვა და ემოციები, დარჩენილი და თამიდევრული ენერგია, გამორჩილების არჩევა, სიტყვა და სხეული, გრძნობა და შეგრძნება. სპეციფიკური ახალი ასპექტების დამატება და ფსიქოთერაპიის ძირითადი კონცეფციების გაგების გაძლიერება. ეს მიდჰგომა აერთიანებს არაცნობიერს, პროექციასა და კლიენტზე ორიენტირებულ თერაპიის სიღრმეში გადასვლას, სხეულის განცდისა და გამოცდილების გათვალისწინებით. დღეს, ამ განვითარების გამო კოლეგებმა დაამატეს თეორიული დასკვნები, რომელიც გამომდინარეობს მათი კლინიკური პრაქტიკისგან ფსიქო-ორგანული ანალიზის სფეროში. ამის შედეგად, ფსიქო-ორგანული ანალიზისს ძირითადი პრინციპების გამოყენება დაიწყეს მრავალ ქვეყანაში ისეთ დარგებში, როგორიცაა ფსიქოთერაპია, ასევე კონსულტირება, ტრენირება, მენეჯმენტი, პრევენცია და რეაბილიტაცია.სრული ინფორმაცია ვალიდური მოდალობების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

აიმაღლე ცოდნა ფსიქოთერაპიის შესახებ და იყავი დაცული არავალიდური პრაქტიკისაგან!

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ
დენდრონის მიერ ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლების
კამპანიის ფარგლებში. სტატიაზე ვრცელდება საავტორო უფლებები.

კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისათვის
საქართველოში.
ამ
სტატიის მიზანია წაახალისოს პრაქტიკოსი და მომავალი ფსიქოთერაპევტები
წარმართონ თავისი საქმიანობა ეთიკური და კეთილსინდისიერი 
საქმიანობის სტანდარტის დაცვით, ასევე დაეხმაროს ფსიქოთერაპიული
მომსახურების მიმღებ პირებს იმის გაცნობიერებაში, რომ ისინი დაცულნი
არიან პროფესიული
ეთიკის
სტანდარტით.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ფარგლებში. სტატიაზე ვრცელდება საავტორო უფლებები.

კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისათვის საქართველოში.

ამ სტატიის მიზანია წაახალისოს პრაქტიკოსი და მომავალი ფსიქოთერაპევტები წარმართონ თავისი საქმიანობა ეთიკური და კეთილსინდისიერი  საქმიანობის სტანდარტის დაცვით, ასევე დაეხმაროს ფსიქოთერაპიული მომსახურების მიმღებ პირებს იმის გაცნობიერებაში, რომ ისინი დაცულნი არიან პროფესიული ეთიკის სტანდარტით.
მომზადებულია ფსიქოთერაპიისა და
ფსიქოკორექციის სახლ დენდრონის მიერ EAP-ის მასალებზე დაყრდნობით,

კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისათვის საქართველოში.

ბიოენერგეტიკული ანალიზი არის ფსიქოთერაპიული მეთოდი. რომლის ფესვებიც
ფროიდის ნაშრომებიდან იღებს სათავეს. ფსიქოანალიზისგან განსხვავებით,
რომელიც ძირითადად ყურადღებას აქცევს ფანტაზიებს, აზრებსა, ოცნებებს,
რომელიც გამომდინარეობს არაცნობიერისგან, ბიოენერგეტიკული ანალიზი დიდ
ყურადღებას უთმობა პაციენტის სხეულებრივ გამოხატვებს. რაც პირველ
რიგში ვლინდება: ჟესტებში, მიმიკებში, ხმასა და სუნთქვაში. მთავარი აქ
ის არის, რომ ადამიანის სხეული, გონება და სული (ფსიქიკა) განუყოფელია
ერთმანეთისგან. ისინი გამუდმებით ახდენენ ერთმანეთზე გავლენას, როგორც
ერთ მეთოდს შეუძლია იქონიოს გავლენა სხვებზე ფსიქოთერაპიის
დროს.
მომზადებულია ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოკორექციის სახლ დენდრონის მიერ EAP-ის მასალებზე დაყრდნობით,

კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისათვის საქართველოში.

ბიოენერგეტიკული ანალიზი არის ფსიქოთერაპიული მეთოდი. რომლის ფესვებიც ფროიდის ნაშრომებიდან იღებს სათავეს. ფსიქოანალიზისგან განსხვავებით, რომელიც ძირითადად ყურადღებას აქცევს ფანტაზიებს, აზრებსა, ოცნებებს, რომელიც გამომდინარეობს არაცნობიერისგან, ბიოენერგეტიკული ანალიზი დიდ ყურადღებას უთმობა პაციენტის სხეულებრივ გამოხატვებს. რაც პირველ რიგში ვლინდება: ჟესტებში, მიმიკებში, ხმასა და სუნთქვაში. მთავარი აქ ის არის, რომ ადამიანის სხეული, გონება და სული (ფსიქიკა) განუყოფელია ერთმანეთისგან. ისინი გამუდმებით ახდენენ ერთმანეთზე გავლენას, როგორც ერთ მეთოდს შეუძლია იქონიოს გავლენა სხვებზე ფსიქოთერაპიის დროს.
დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები და დაელოდეთ ჩვენს ზარს, ან დაგვიკავშირდით დაუყოვნებლივ ნომერზე: 599 505 898