ფსიქოთერაპიული პრაქტიკუმი - მაია ბეგაშვილი
დენდრონის დამფუძნებლის, მაია ბეგაშვილის პრაქტიკუმი ფსიქოთერაპევტებისთვის და არა მარტო..
ითვლება, რომ "ჭკუის ტრენირებაზე" დიდ გავლენას ახდენს მოჩვენებითი ტრივიალური საქმიანობა, როდესაც ტვინი აანალიზებს წარსულ განცდებს, წარმოიდგენს მომავლის პერსპექტივებს, და აფასებს მათ ემოციონალური ჩართულობით, ან ემოციური განსჯით, ვლინდება: სირცხვილის აფეთქება, სიამაყის გრძნობა, და/ან შფოთვა და ა.შ...
ეს ცხოვრების ისტორიასა და ცხოვრების სცენარზეა დამოკიდებული. როგორც თანამედროვე მეცნიერების ისეთი მნიშვნელოვანი და დისციპლინები, როგორიცაა: ნეირობიოლოგია, ფილოსოფია, ინფორმატიკა, ამტკიცებენ, ეს უნარი, დროში შემეცნებითი მოგზაურობის უნარი, სწორედაც რომ ადამიანური ინტელექტის უნიკალური თავისებურებაა, რამაც ადამიანურ გონს ფართოდ განვითარების შესაძლებლობა მისცა და შესაძლებელია, სწორედ ეს ფენომენი ათავისუფლებს მას აწმყოს ტირანიისგან...
"ჭკუის სრულფასოვანი ტრენირებისთვის" კი საჭიროა წარსულის მოვლენების, აზრების, განცდების, შეგრძნებების ანალიზი მათი აწმყოზე ზემოქმედების ხარისხის განსაზღვრით და აწმყოს გავლით მომავლის პერსპექტივების შეფასებით.
ამ პროცესის განხორციელებისთვის ფსიქიკური სიჯანსაღეა საჭირო. ... და როგორია თქვენი რეალობა?

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი