ქვიშათერაპია
ქვიშათერაპია   არტთერაპიის ერთ-ერთი მეთოდია ფსიქოლოგიაში.
ტექნიკა წარმოიშვა   იუნგისეული ანალიტიკური მიდგომის ფარგლებში და ეყრდნობა  არაცნობიერის სიმბოლურ შინაარსს, როგორც შინაგანი ზრდისა და განვითარების წყაროს.
დღეისთვის მეთოდი ნაკლებად არის ცნობილი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, საქართველოში კი შემოტანის პირველობა ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ “დენდრონს” ეკუთვნის.
ქვიშათერაპია წარმატებით გამოიყენება  შემდეგი პრობლემების დაძლევისათვის:
  • ქცევის სხვადასხვა დარღვევები
  • ურთიერთობების სირთულეები
  • ფსიქოსომატური დაავადებები
  • მომატებული შფოთვა, შიშები
  • სირთულეები, რომელთაც იწვევს ოჯახური მდგომარეობისა  (განქორწინება, დაშორება, უმცროსი შვილის დაბადება და ა.შ.)  და სოციალური სიტუაციების (საბავშვო ბაღი, სკოლა, ინსტიტუტი, სამსახური)  ცვლილებები
  • ნევროზები
  • პოსტსტრესული დაავადებები
  • მეტყველების განვითარების პრობლემები
  • აუტიზმი
მეთოდს აქვს თეორიის საინტერესო წარსული, ტექნიკის მყარი საფუძვლები აწმყოში და დიდი პერსპექტივები მომავალში.
ამერიკელი ინდიელები მრავალი საუკუნეების მანძილზე იყენებენ  „ქვიშის სახეებს“ ჰარმონიის აღდგენისა და კარგი გუნება-განწყობის შექმნისთვის. დღეს კი ეს არის საშუალება სამყაროსთან და საკუთარ თავთან ურთიერთობისთვის. ის გვეხმარება დავძლიოთ შინაგანი დაძაბულობა  არაცნობიერ-სიმბოლურ დონეზე და გვითავისუფლებს განვითარების ახალ გზებს.
ქვიშათერაპია საშუალებას გვაძლევს შევეხოთ ჩვენს სიღრმისეულ, ჭეშმარიტ „მე“-ს, შევკრიბოთ ჩვენი უნიკალური სახება, სამყაროს სურათი, ეს კი  საბოლოოდ ხელს უწყობს პიროვნების გამთლიანებას.
ქვიშათერაპიის თეორიულ ფუნდამენტს წარმოადგენს იუნგის მიერ შემუშავებული  აქტიური წარმოსახვის ტექნიკა. ქვიშისმიერი სიუჟეტების შექმნა ხელს უწყობს პიროვნების შემოქმედებით დაბრუნებას ბავშვობაში, ის მინდობილია „შინაგან ბავშვს“. შეიძლება ითქვას, რომ „ბავშვი“ ამზადებს გზას მომავალი ფერისცვალებისთვის, უფრო მეტიც,  ხშირად „ბავშვი გადაარჩენს მოზრდილს“.
მეთოდის ავტორის, შვეიცარიელი ფსიქოლოგის დორა კალფის თქმით,  ქვიშათერაპიის მთავარი პრინციპია თავისუფალი და დაცული სივრცის შექმნა, რომელშიც მოზრდილი (ან ბავშვი) გამოხატავს და იკვლევს საკუთარ სამყაროს, გარდაქმნის რა თავის გამოცდილებასა და განცდებს (რომლებიც ხშირად  გაუგებარი და ამაღელვებელნი არიან)  ხილულ, ხელშესახებ ხატებად.
სურათი ქვიშაზე შეიძლება  აღქმული იქნას, როგორც სულიერი მდგომარეობის სამგანზომიელებიანი გამოსახულება. გაუცნობიერებელი პრობლემა თამაშდება  ქვიშაზე, როგორც დრამა,  კონფლიქტი ინაცვლებს შინაგანი სამყაროდან გარეგანში  და ხილული ხდება.
ქვიშათერაპია წარმატებით გამოიყენება როგორც ინდივიდუალური, ასევე ოჯახური წყვილების კონსულტირებისთვის. ის შეიძლება იყოს კორექციის წამყვანი მეთოდი,  მაგალითად, ნევროზული ხასიათის ემოციური და ქცევითი გადახრების  დროს, ან  გამოიყენებოდეს  როგორც დამხმარე საშუალება კომპლექსური თერაპიის პროცესში.
"დენდრონი" ამ ეტაპისთვის ერთადერთი დაწესებულებაა ქვეყნის მასშტაბით, სადაც შესაძლებელია გაეცნოთ ქვიშათერაპიის მეთოდებს როგორც მასტერ-კლასების, ასევე კონსულტირების სახით.

ქვიშათერაპიაზე ჩაწერისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელეფონი: +995 (790) 800 303
მობილური: +995 (599) 505 898

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

სტატია მომზადებულია ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის ბაზაზე ოჯახის
კონსულტანტის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში და ის დაცულია საავტორო
უფლებებით.

ავტორი: მაია ბეგაშვილი
ექიმი ფსიქოთერაპევტი- სახელმწიფო
ლიცენზია, ECP სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი, ECIP ინტეგრირებული
ფსიქოთერაპიის ევროპული სერტიფიკატის მფლობელი ფსიქოთერაპევტი,
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის პრეზიდენტი, მენტალური
ჯანმრთელობისა და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის
აკადემიური ხელმძღვანელი, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული
ასოციაციის EAIP  წევრთა კომიტეტის ექსპერტი.

ოჯახი არის საზოგადოების უმცირესი
მოდელი, რომელშიც სრულად არის წარმოდგენილი საზოგადოების სახე.
სტატია მომზადებულია ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის ბაზაზე ოჯახის კონსულტანტის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში და ის დაცულია საავტორო უფლებებით.

ავტორი: მაია ბეგაშვილი
ექიმი ფსიქოთერაპევტი- სახელმწიფო ლიცენზია, ECP სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი, ECIP ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული სერტიფიკატის მფლობელი ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის პრეზიდენტი, მენტალური ჯანმრთელობისა და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიური ხელმძღვანელი, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის EAIP  წევრთა კომიტეტის ექსპერტი.

ოჯახი არის საზოგადოების უმცირესი მოდელი, რომელშიც სრულად არის წარმოდგენილი საზოგადოების სახე.
ფსიქოთერაპევტთან მომართვის ხშირი
მიზეზი წარუმატებელი, მტკივნეული სასიყვარულო, პარტნიორული და ოჯახური
ურთიერთობებია. ასეთი კლიენტები/პაციენტები მოდიან დაქვეითებული
გუნებ-განწყობის, უხალისობის მტანჯველი განცდებისგან
გასათავისუფლებლად, დაკარგული საკუთარი თავის ხელახლა საპოვნელად,
ურთიერთობის გაუმჯობესების მოტივით. ამ განცდების საფუძველი კი
მტანჯველი მიჯაჭვულობა და ემოციური დამოკიდებულებაა.
სიყვარულის, სხვა ადამიანთან
ყოფნის და გაზიარების სურვილი ბუნებრივია თითოეული ჩვენგანისთვის.
სიყვარული აუცილებლად მოიაზრებს ემოციურ მიჯაჭვულობას მეორე
ადამიანთან.  ჯანსაღ სასიყვარულო ურთიერთობაში ეს მიჯაჭვულობა
სიხარულის, ბედნიერების და სიამოვნების წყაროა, მაშინ როდესაც
ემოციური დამოკიდებულების დროს დაუკმაყოფილებლობის, წყენის,
უნდობლობის, დაუფასებლობის, სინანულის მწარე გრძნობებს აღძრავს და
უბიძგებს ადამიანს მუდმივად აკონტროლოს თავისი პარტნიორის ქმედებები.
რა განსხვავებაა ემოციურ დამოკიდებულებასა და სიყვარულს შორის?
ფსიქოთერაპევტთან მომართვის ხშირი მიზეზი წარუმატებელი, მტკივნეული სასიყვარულო, პარტნიორული და ოჯახური ურთიერთობებია. ასეთი კლიენტები/პაციენტები მოდიან დაქვეითებული გუნებ-განწყობის, უხალისობის მტანჯველი განცდებისგან გასათავისუფლებლად, დაკარგული საკუთარი თავის ხელახლა საპოვნელად, ურთიერთობის გაუმჯობესების მოტივით. ამ განცდების საფუძველი კი მტანჯველი მიჯაჭვულობა და ემოციური დამოკიდებულებაა.
სიყვარულის, სხვა ადამიანთან ყოფნის და გაზიარების სურვილი ბუნებრივია თითოეული ჩვენგანისთვის. სიყვარული აუცილებლად მოიაზრებს ემოციურ მიჯაჭვულობას მეორე ადამიანთან.  ჯანსაღ სასიყვარულო ურთიერთობაში ეს მიჯაჭვულობა სიხარულის, ბედნიერების და სიამოვნების წყაროა, მაშინ როდესაც ემოციური დამოკიდებულების დროს დაუკმაყოფილებლობის, წყენის, უნდობლობის, დაუფასებლობის, სინანულის მწარე გრძნობებს აღძრავს და უბიძგებს ადამიანს მუდმივად აკონტროლოს თავისი პარტნიორის ქმედებები. რა განსხვავებაა ემოციურ დამოკიდებულებასა და სიყვარულს შორის?