ფსიქოგანათლების პროგრამის ანგარიში
2020 წლის 6 ივნისს მე-8 სესიით დაიხურა დენდრონის კრიზისების მართვის და მენტალური ჯანმრთელობის მხარდაჭერის ფსიქოთერაპიული პლატფორმის ფსიქოგანათლების პროგრამა.
პროგრამის მიზანი იყო ბენეფიციარების ფსიქოლოგიური მდგომარეობის ნორმალიზება და ყოველდღიური ფსიქოსოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესება.
პროგრამის განმახორციელებელი ერთეული - კრიზისების მართვის და მენტალური ჯანმრთელობის მხარდაჭერის ფსიქოთერაპიული პლატფორმა დენდრონის გუნდის მიერ ჩამოყალიბდა კორონავირუსის კრიზისთან დაკავშირებული მენტალური ჯანმრთელობის საკითხებზე სწრაფი და ადეკვატური რეაგირებისათვის.

პლატფორმის ჩამოყალიბებას წინ უძღვოდა საკვლევი კითხვარი, რომლითაც გამოიკვეთა ბენეფიციართა ძირითადი საჭიროებები და დაისახა  სამოქმედო გეგმა.

პლატფორმამ გააერთიანა ოთხი მიმართულება:
1. ფსიქოგანათლების პროგრამა;
2. ელექტრონული მასალების პლატფორმა მენტალური ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხების შესახებ;
3. სტრესთან გამკლავების პრაქტიკუმი;
4. ინდივიდუალური კონსულტირების პროგრამა.


ფსიქოგანათლების პროგრამა მოიცავდა რვა შეხვედრას.
პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო 120-მდე ბენეფიციარმა.

სესიების თემატიკა:

  • შიში
  • შფოთვა
  • სტრესი-ნორმა თუ პათოლოგია
  • შეკითხვა ფსიქოთერაპევტს
  • საკუთარ თავში მოგზაურობა თვითიზოლაციის დროს
  • გვემუქრება თუ არა კორონავირუსი ფსიქოტრავმით
  • ემოციები, რომლებიც ჩვენს ცხოვრებას ცვლიან
  • ემოციური ფაქტორი სომატურ დარღვევებში

ფსიქოგანათლების პროგრამა დამყარებული იყო დენდრონის ფსიქოთერაპევტთა ენთუზიაზმზე, ურთიერთთანამშრომლობასა და პროფესიულ და საზოგადოებრივ თვითშეგნებაზე. სესიებს უძღვებოდნენ ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის სერთიფიცირებული ფსიქოთერაპევტები.  პროგრამაში ჩართვა შეეძლო ნებისმიერ მსურველს უფასოდ.

კრიზისების მართვის და მენტალური ჯანმრთელობის მხარდაჭერის ფსიქოთერაპიული პლატფორმა განაგრძობს მუშაობას და მოემსახურება კრიზისულ სიტუაციაში საზოგადოების ფსიქოთერაპიულ მხარდაჭერას.

კრიზისების მართვის პლატფორმის 2020 წლის პროგრამის ფარგლებში მუშაობას გაანგრძობს სტრესთან გამკლავების პრაქტიკუმი, ინდივიდუალური კონსულტირების პროგრამა და მენტალური ჯანმრთელობის აქტუალურ საკითხებზე ელექტრონული მასალების პლატფორმა.

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ფსიქოთერაპიული
მხარდაჭერა საქართველოში მყოფი უკრაინის მოქალაქეებისთვის

ომის გავლენა ადამიანების მენტალურ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე
უმძიმესი და გრძელვადიანია.  ჩვენი ისტორიული მეხსიერება
უახლესი ისტორიის ჩათვლით ნათლად გვაგრძნობინებს იმას, თუ რას
განიცდის უკრაინის მოსახლეობა. ფსიქოთერაპევტის პროფესია გვაკისრებს
უმაღლეს პასუხისმგებლობას ვიდგეთ გასაჭირში მყოფი ადამიანების
გვერდით. დენდრონი ბაზაზე არსებული კრიზისების მართვის ფსიქოთერაპიული
პლატფორმა აცხადებს უსასყიდლო საკონსულტაციო სერვისს საქართველოს
ტერიტორიაზე მყოფი უკრაინის მოქალაქეებისთვის. 
ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონი
მოუწოდებს საქართველოში მყოფ ფსიქოთერაპევტებს და ფსიქოთერაპიულ
ორგანიზაციებს შემოუერთდნენ ამ ინიციატივას.

ფსიქოთერაპიული მხარდაჭერა საქართველოში მყოფი უკრაინის მოქალაქეებისთვის

ომის გავლენა ადამიანების მენტალურ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე უმძიმესი და გრძელვადიანია.  ჩვენი ისტორიული მეხსიერება უახლესი ისტორიის ჩათვლით ნათლად გვაგრძნობინებს იმას, თუ რას განიცდის უკრაინის მოსახლეობა. ფსიქოთერაპევტის პროფესია გვაკისრებს უმაღლეს პასუხისმგებლობას ვიდგეთ გასაჭირში მყოფი ადამიანების გვერდით. დენდრონი ბაზაზე არსებული კრიზისების მართვის ფსიქოთერაპიული პლატფორმა აცხადებს უსასყიდლო საკონსულტაციო სერვისს საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი უკრაინის მოქალაქეებისთვის. 
ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონი მოუწოდებს საქართველოში მყოფ ფსიქოთერაპევტებს და ფსიქოთერაპიულ ორგანიზაციებს შემოუერთდნენ ამ ინიციატივას.

2021 წლის 19 თებერვალს ფსიქოთერაპიის ქართულმა ფედერაციამ წარადგინა
ანგარიში 2020 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების
შესახებ.

ღონისძიებით დაინტერესებისა და
მხარდაჭერისთვის მადლობას ვუხდით ანგარიშის წარდგენის შეხვედრის
დამსწრე საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უნივერსიტეტებს,
საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს:
2021 წლის 19 თებერვალს ფსიქოთერაპიის ქართულმა ფედერაციამ წარადგინა ანგარიში 2020 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების შესახებ.

ღონისძიებით დაინტერესებისა და მხარდაჭერისთვის მადლობას ვუხდით ანგარიშის წარდგენის შეხვედრის დამსწრე საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უნივერსიტეტებს, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს: