ოჯახური ურთიერთობების წარმართვის საფუძვლები
2013 წლის 13 და 14 ივნისს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგი "ოჯახური ურთიერთობების მართვის საფუძვლები".
არასამთავრობო ორგანიზაცია "დენდრონის" სპეციალისტებმა დამსწრეებს წარუდგინეს შემდეგი სატრენინგო მასალა:

დღე პირველი:

1. ოჯახის სტრუქტურა
2. ოჯახის დინამიკა
3. ოჯახური სისტემის პარამეტრები
4. ოჯახური როლების კლასიფიკაცია
5. ოჯახური კონფლიქტების მიზეზები
6. ოჯახური ურთიერთობების კრიზისული ტიპები
8. ცოლ-ქმრული ურთიერთობების შვიდი საფეხური და სხვა.

დღე მეორე:

1. ძირითადი ოჯახური როლების კლასიფიკაცია
2. ოჯახის ქვესისტემები
3. ოჯახური კომუნიკაციის სტილი
4. მესიჯების გადაცემის ხერხები ოჯახში აღზრდის მშობლისმიერი მითები 5.მსხვერპლშეწირვა
6. მოკრძალებულობის უპირატესობა
7. მშობლის სიყვარულის ტიპები
8. აღზრდის ტიპები
9. აღზრდის სირთულეები
10. პიროვნების უფლებები ოჯახში.

"დენდრონი" მადლობას უხდის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს მხარდაჭერისა და პროექტისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფისათვის.

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ფსიქოთერაპიული
მხარდაჭერა საქართველოში მყოფი უკრაინის მოქალაქეებისთვის

ომის გავლენა ადამიანების მენტალურ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე
უმძიმესი და გრძელვადიანია.  ჩვენი ისტორიული მეხსიერება
უახლესი ისტორიის ჩათვლით ნათლად გვაგრძნობინებს იმას, თუ რას
განიცდის უკრაინის მოსახლეობა. ფსიქოთერაპევტის პროფესია გვაკისრებს
უმაღლეს პასუხისმგებლობას ვიდგეთ გასაჭირში მყოფი ადამიანების
გვერდით. დენდრონი ბაზაზე არსებული კრიზისების მართვის ფსიქოთერაპიული
პლატფორმა აცხადებს უსასყიდლო საკონსულტაციო სერვისს საქართველოს
ტერიტორიაზე მყოფი უკრაინის მოქალაქეებისთვის. 
ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონი
მოუწოდებს საქართველოში მყოფ ფსიქოთერაპევტებს და ფსიქოთერაპიულ
ორგანიზაციებს შემოუერთდნენ ამ ინიციატივას.

ფსიქოთერაპიული მხარდაჭერა საქართველოში მყოფი უკრაინის მოქალაქეებისთვის

ომის გავლენა ადამიანების მენტალურ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე უმძიმესი და გრძელვადიანია.  ჩვენი ისტორიული მეხსიერება უახლესი ისტორიის ჩათვლით ნათლად გვაგრძნობინებს იმას, თუ რას განიცდის უკრაინის მოსახლეობა. ფსიქოთერაპევტის პროფესია გვაკისრებს უმაღლეს პასუხისმგებლობას ვიდგეთ გასაჭირში მყოფი ადამიანების გვერდით. დენდრონი ბაზაზე არსებული კრიზისების მართვის ფსიქოთერაპიული პლატფორმა აცხადებს უსასყიდლო საკონსულტაციო სერვისს საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი უკრაინის მოქალაქეებისთვის. 
ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონი მოუწოდებს საქართველოში მყოფ ფსიქოთერაპევტებს და ფსიქოთერაპიულ ორგანიზაციებს შემოუერთდნენ ამ ინიციატივას.

2021 წლის 19 თებერვალს ფსიქოთერაპიის ქართულმა ფედერაციამ წარადგინა
ანგარიში 2020 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების
შესახებ.

ღონისძიებით დაინტერესებისა და
მხარდაჭერისთვის მადლობას ვუხდით ანგარიშის წარდგენის შეხვედრის
დამსწრე საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უნივერსიტეტებს,
საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს:
2021 წლის 19 თებერვალს ფსიქოთერაპიის ქართულმა ფედერაციამ წარადგინა ანგარიში 2020 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების შესახებ.

ღონისძიებით დაინტერესებისა და მხარდაჭერისთვის მადლობას ვუხდით ანგარიშის წარდგენის შეხვედრის დამსწრე საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უნივერსიტეტებს, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს: