კრიზისების მართვისა და მენტალური ჯანმრთელობის მხარდაჭერის ფსიქოთერაპიული პლატფორმა
პლატფორმა დაფუძნებულია დენდრონის გუნდის მიერ და მიზნად ისახავს საზოგადოების მხარდაჭერას კრიზისული სიტუაციების მართვასა და ფსიქიკაზე მათი ნეგატიური ეფექტების მინიმუმამდე დაყვანაში.

პლატფორმა არის დენდრონის თავისუფალი სივრცე, რომელიც დამყარებულია პროფესიონალ ფსიქოთერაპევტთა ურთიერთთანამშრომლობაზე, პროფესიულ პასუხისმგებლობასა და სოციალურ თვითშეგნებაზე.


პლატფორმის საქმიანობა მოიცავს როგორც კრიზისების მართვის, ასევე ფსიქოთერაპიული ინტერვენციის საკითხებს, რომელიც ემსახურება მენტალური ჯანმრთელობის მხარდაჭერას, საზოგადოებაში სტრესული ფაქტორების ნეგატიური ზემოქმედების შემცირებას და ზოგადი ფსიქოლოგიური ფონის გაჯანსაღებას.

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი