ოჯახური ფსიქოთერაპია / ოჯახური ფსიქოკონსულტირება
ოჯახური ფსიქოთერაპია ოჯახისა და მისი წევრების ერთობლივი ფსიქოთერაპიული პროცესია, რომელიც ფოკუსირებულია ოჯახის წევრების ურთიერთობების სახის და ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ოჯახის ემოციური მუხტის დაბალანსებაზე,
აქტუალური ოჯახური პრობლემის ეფექტურ გადაჭრაზე, ოჯახური ფუნდამენტების გაძლიერებაზე.

ოჯახური ფსიქოთერაპია/ფსიქოკონსულტირება წარმოებს წინასწარი რეგისტრაციით, სატელეფონო ზარის მეშვეობით: 0 790 800 303; 599 505 898, ან ელ. ფოსტის მეშვეობით: psychotherapy.dendroni@gmail.com
გასაუბრება უფასოა, ხანგრძლივობა_ თქვენი საჭიროების მიხედვით.
მიზანი: ოჯახის დაკვეთის გაცნობა, თერაპევტისა და კლიენტთა სისტემების შესაძლებლობების შეჯერება

პირველი თერაპიული სესია:
ხანგრძლივობა_45 /90 წთ. ღირებულება_100/150 ლარი.
I. საწყისი ბლოკი: ღირებულება: 400/600 ლარი ხანგრძლივობა: 4 შეხვედრა- (400/600 წთ.), კვირაში 1-2-ჯერ მიზანი:
*** ოჯახური პრობლემის გამოკვეთა
*** კონსულტაციის შედეგების განსაზღვრა
*** ოჯახის მწვავე მდგომარეობის შემსუბუქება (საჭიროების მიხედვით)
*** ლოკალური პრობლემის გადაჭრა (როდესაც, შესაძლოა, ერთი კონსულტაცია საკმარისი იყოს)
*** თერაპიის საერთო ვადის განსაზღვრა

II. ბაზისური (თერაპიული) ბლოკი:
ხანგრძლივობა: 10 შეხვედრა, 15 თერაპ. საათი, ღირებულება: 1400 /1800 ლარი შეხვედრების ჯერადობა: კვირაში 1-2-ჯერ. მიზანი: - პრობლემის გადაწყვეტა

III. დამატებითი ბლოკი:
ხანგრძლივობა: - 6 სთ (3 შეხვედრა, თითო 2 სთ), ღირებულება: 390 ლარი, ჯერადობა: - კვირაში 1-2-ჯერ. მიზანი: - გაჭიანურებული პრობლემის მოგვარება

IV. დასკვნითი ბლოკი:
ღირებულება- 100 ლარი ხანგრძლივობა: - 2 სთ (1 შეხვედრა) მიზანი: - თერაპიის სრული ბლოკის შედეგების შეჯამება - ადაპტაციის ახლებური მექანიზმის შემუშავება

V. შემანარჩუნებელი ბლოკი:
ღირებულება:- 200 ლარი ხანგრძლივობა: - 4 სთ (4 შეხვედრა, თითოეული 1 სთ), ჯერადობა: - თვეში 1-2-ჯერ მიზანი: - თერაპიული ეფექტის შენარჩუნება, - ახალი გამოცდილების ანალიზი - ადაპტაციის ხარისხის შეფასება.
სულ სრული ოჯახური თერაპიული კურსის ღირებულება:- 2590/ 3240 ლარი 
გადახდა ხდება ყოველი ბლოკის დაწყების წინ
ასევე, წინასწარ, ხდება დასკვნითი ბლოკის ანაზღაურება

საკონტაქტო ტელეფონები:
+995 (599) 505 898;
0 790 800 303 
ელ. ფოსტა: psychotherapy.dendroni@gmail.com

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები: