ოჯახური ფსიქოთერაპია
ოჯახური ფსიქოთერაპია ოჯახისა და მისი წევრების ერთობლივი ფსიქოთერაპიული პროცესია, რომელიც ფოკუსირებულია ოჯახის წევრების ურთიერთობების სახის და ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ოჯახის ემოციური მუხტის დაბალანსებაზე,
აქტუალური ოჯახური პრობლემის ეფექტურ გადაჭრაზე, ოჯახური ფუნდამენტების გაძლიერებაზე.

ოჯახური ფსიქოთერაპია/ფსიქოკონსულტირება წარმოებს წინასწარი რეგისტრაციით, სატელეფონო ზარის მეშვეობით: 599 505 898;
გასაუბრება უფასოა, ხანგრძლივობა_ თქვენი საჭიროების მიხედვით.
მიზანი: ოჯახის დაკვეთის გაცნობა, თერაპევტისა და კლიენტთა სისტემების შესაძლებლობების შეჯერება

პირველი თერაპიული სესია:
ხანგრძლივობა_45 /90 წთ. 
I. საწყისი ბლოკი: ხანგრძლივობა: 4 შეხვედრა- (400/600 წთ.), კვირაში 1-2-ჯერ მიზანი:
*** ოჯახური პრობლემის გამოკვეთა
*** კონსულტაციის შედეგების განსაზღვრა
*** ოჯახის მწვავე მდგომარეობის შემსუბუქება (საჭიროების მიხედვით)
*** ლოკალური პრობლემის გადაჭრა (როდესაც, შესაძლოა, ერთი კონსულტაცია საკმარისი იყოს)
*** თერაპიის საერთო ვადის განსაზღვრა

II. ბაზისური (თერაპიული) ბლოკი:
ხანგრძლივობა: 10 შეხვედრა, 15 თერაპ. საათი, შეხვედრების ჯერადობა: კვირაში 1-2-ჯერ. მიზანი: - პრობლემის გადაწყვეტა

III. დამატებითი ბლოკი:
ხანგრძლივობა: - 6 სთ (3 შეხვედრა, თითო 2 სთ), ჯერადობა: - კვირაში 1-2-ჯერ. მიზანი: - გაჭიანურებული პრობლემის მოგვარება

IV. დასკვნითი ბლოკი:
 ხანგრძლივობა: - 2 სთ (1 შეხვედრა) მიზანი: - თერაპიის სრული ბლოკის შედეგების შეჯამება - ადაპტაციის ახლებური მექანიზმის შემუშავება

V. შემანარჩუნებელი ბლოკი:
 ხანგრძლივობა: - 4 სთ (4 შეხვედრა, თითოეული 1 სთ), ჯერადობა: - თვეში 1-2-ჯერ მიზანი: - თერაპიული ეფექტის შენარჩუნება, - ახალი გამოცდილების ანალიზი - ადაპტაციის ხარისხის შეფასება.
გადახდა ხდება ყოველი ბლოკის დაწყების წინ
ასევე, წინასწარ, ხდება დასკვნითი ბლოკის ანაზღაურება

საკონტაქტო ტელეფონები:
+995 (599) 505 898;

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი