ინდივიდუალური ფსიქოთერაპია
ინდივიდუალური თერაპია არის სისტემური ზემოქმედება ადამიანის ფსიქიკასა და მთელ ორგანიზმზე სპეციალური ფსიქომარეგულირებელი მეთოდებით, რაც აღადგენს ფსიქიკის თვითმარეგულირებელ მექანიზმებს.


პირველი კონსულტაციის მიზანი - კლიენტის დაკვეთის გაცნობა, თერაპევტისა და კლიენტის შესაძლებლობების შეჯერება. ხანგრძლივობა 60 წუთამდე

  • საწყისი ბლოკი
ხანგრძლივობა - 3 სთ (3 შეხვედრა, თითო - 1 სთ), კვირაში 1-2-ჯერ
მიზანი - კლიენტის პრობლემის გამოკვეთა
-კონსულტაციის შედეგების განსაზღვრა
- კლიენტის მწვავე მდგომარეობის შემსუბუქება
(საჭიროების მიხედვით)
- ლოკალური პრობლემის გადაჭრა (როდესაც, შესაძლოა, 1 კონსულტაცია საკმარისი იყოს)
- კონსულტაციის/თერაპიის საერთო ვადის განსაზღვრა
-------------------------------------------------------------------
  • ბაზისური (თერაპიული) ბლოკი
ხანგრძლივობა - 15 სთ (10 შეხვედრა, თითო 1,5 სთ) , კვირაში 1-2-ჯერ.
მიზანი - პრობლემის გადაწყვეტა
------------------------------------------------------------------
 
  • დამატებითი ბლოკი (საჭიროების მიხედვით) 
ხანგრძლივობა - 6 სთ (3 შეხვედრა, თითო 2 სთ), კვირაში 1-2-ჯერ.
მიზანი - გაჭიანურებული პრობლემის მოგვარება
-----------------------------------------------------------------------
  • დასკვნითი ბლოკი
ხანგრძლივობა - 2 სთ (1 შეხვედრა)
მიზანი - კონსულტირების/თერაპიის სრული ბლოკის შედეგების შეჯამება, ადაპტაციის ახლებური მექანიზმის შემუშავება
------------------------------------------------------------------------
  • შემანარჩუნებელი ბლოკი 
ხანგრძლივობა - 4 სთ (4 შეხვედრა, თითოეული 1 სთ), თვეში 1-2-ჯერ

მიზანი - თერაპიული ეფექტის შენარჩუნება, ახალი გამოცდილების ანალიზი და ადაპტაციის ხარისხის შეფასება.

 
სულ - /22 შეხვედრა/31 სთ
/19 შეხვედრა/25 სთ  (დამატებითი ბლოკის გარეშე)
=============================================================================
 
გადახდა ხდება ყოველი ბლოკის დაწყების წინ
ასევე, წინასწარ, ხდება დასკვნითი ბლოკის ანაზღაურება
 

 

 
 
კონსულტირება/ფსიქოთერაპია წარმოებს ორგანიზაციის ოფისში (მისამართი: თბილისი, მერაბ კოსტავას 47), ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით.

კლინტების მიღება ხდება წინასწარი ჩაწრით.
ჩვენი კონტაქტები: თბილისი, მერაბ კოსტავას 47/57
ტელეფონი: +995 599  505 898
 

 

 

 

 

 

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი