ინდივიდუალური ფსიქოთერაპია / ფსიქოკონსულტირება
ინდივიდუალური თერაპია არის სისტემური ზემოქმედება ადამიანის ფსიქიკასა და მთელ ორგანიზმზე სპეციალური ფსიქომარეგულირებელი მეთოდებით, რაც აღადგენს ფსიქიკის თვითმარეგულირებელ მექანიზმებს.


პირველი კონსულტაციის მიზანი - კლიენტის დაკვეთის გაცნობა, თერაპევტისა და კლიენტის შესაძლებლობების შეჯერება. ხანგრძლივობა 60 წუთამდე

  • საწყისი ბლოკი
- 225 ლარი
ხანგრძლივობა - 3 სთ (3 შეხვედრა, თითო - 1 სთ), კვირაში 1-2-ჯერ
მიზანი - კლიენტის პრობლემის გამოკვეთა
-კონსულტაციის შედეგების განსაზღვრა
- კლიენტის მწვავე მდგომარეობის შემსუბუქება
(საჭიროების მიხედვით)
- ლოკალური პრობლემის გადაჭრა (როდესაც, შესაძლოა, 1 კონსულტაცია საკმარისი იყოს)
- კონსულტაციის/თერაპიის საერთო ვადის განსაზღვრა
-------------------------------------------------------------------
  • ბაზისური (თერაპიული) ბლოკი - 1200 ლარი
ხანგრძლივობა - 15 სთ (10 შეხვედრა, თითო 1,5 სთ) , კვირაში 1-2-ჯერ.
მიზანი - პრობლემის გადაწყვეტა
------------------------------------------------------------------
 
  • დამატებითი ბლოკი (საჭიროების მიხედვით) – 225 ლარი
ხანგრძლივობა - 6 სთ (3 შეხვედრა, თითო 2 სთ), კვირაში 1-2-ჯერ.
მიზანი - გაჭიანურებული პრობლემის მოგვარება
-----------------------------------------------------------------------
  • დასკვნითი ბლოკი - 100 ლარი
ხანგრძლივობა - 2 სთ (1 შეხვედრა)
მიზანი - კონსულტირების/თერაპიის სრული ბლოკის შედეგების შეჯამება, ადაპტაციის ახლებური მექანიზმის შემუშავება
------------------------------------------------------------------------
  • შემანარჩუნებელი ბლოკი - 200 ლარი
ხანგრძლივობა - 4 სთ (4 შეხვედრა, თითოეული 1 სთ), თვეში 1-2-ჯერ

მიზანი - თერაპიული ეფექტის შენარჩუნება, ახალი გამოცდილების ანალიზი და ადაპტაციის ხარისხის შეფასება.

 
სულ - 1950 ლარი/22 შეხვედრა/31 სთ
1725 ლარი/19 შეხვედრა/25 სთ  (დამატებითი ბლოკის გარეშე)
=============================================================================
 
გადახდა ხდება ყოველი ბლოკის დაწყების წინ
ასევე, წინასწარ, ხდება დასკვნითი ბლოკის ანაზღაურება
 
 
თუ გაქვთ მიზნის მიღწევის საკუთარი გამოცდილება, რომელიც არ იყო თქვენთვის საკმარისი, ან გინდათ, გაერკვეთ, როგორ, რა საუკეთესო გზით და ხერხით შეგიძლიათ აიხდინოთ სასურველი მიზანი, საუკეთესო გამოსავალი ქოუჩინგია.
 
ქოუჩ-სესიები დაგეხმარებათ საკუთარი შესაძლებლობების, ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრაში, შესაძლო რისკების გათვლაში, სამუშაო ინსტრუმენტებისა და რესურსების მოძიებაში სასურველი მიზნის განსახორციელებლად.
 
სესიების საშუალო რაოდენობა - 5-10
სესიის ხანგრძლივობა - 1 საათი, კვირაში ერთხელ

1 ქოუჩ სესიის ღირებულება - 100 ლარი

 
 
კონსულტირება/ფსიქოთერაპია წარმოებს ორგანიზაციის ოფისში (მისამართი: თბილისი, მერაბ კოსტავას 47), ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით.

კლინტების მიღება ხდება წინასწარი ჩაწრით.
ჩვენი კონტაქტები: თბილისი, მერაბ კოსტავას 47/57
ტელეფონი: +995 599  505 898
 

 

 

 

 

 

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები: