სასკოლო მზაობის პროგრამა

დენდრონის ბაზაზე არსებული "ბავშვთა განვითარების პროგრამა" გთავაზობთ სასკოლო მზაობის პროგრამას და სწავლისთვის მოსამზადებლად აცხადებს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა მიღებას.

 სწავლისთვის მზაობა გულისხმობს ბავშვის პიროვნულ, კოგნიტურ და სოციალურ სიმწიფეს. კოგნიტური უნარების განვითარების შეფერხება ბავშვებში იწვევს ემოციური სფეროს დარღვევას (ჭირვეულობა, სიზარმაცე, სიმორცხვე, სიჯიუტე, აგრესიულობა და .); თვითშეფასების დაქვეითებასა და სწავლის მოტივაციის დაკარგვას, რაც სოციალურ ასპექტში რიგიდულობას განაპირობებს.

ემოციური და პიროვნული მოუმწიფებლობა, თავის მხრივ, ხელს უშლის აზროვნების, მეხსიერებისა და ნებისყოფის განვითარებას, რაც, ბუნებრივია, იწვევს სწავლის უნარის დაქვეითება-შეფერხებას.


ბავშვი
სწავლისთვის მზადაა, თუ მას აქვს:

* დანაწევრებული აღქმა;
*
ლოგიკური აზროვნება;
*
სინამდვილისადმი რაციონალური მიდგომა;
*
შინაარსობრივი დამახსოვრება;
*
ცოდნის შეძენისადმი ინტერესი;
*
ექსპრესიული მეტყველება და სიმბოლოების გაგება-გამოყენების უნარი;
*
მხედველობით-მოძრაობითი კოორდინაცია და ნატიფი მოტორიკა.

 

 

თითოეულ ჯგუფში ბავშვთა რაოდენობა განსაზღვრულია (7-12). 

ბავშვების მიღება ჯგუფებში შესაძლებელია წინასწარი გასაუბრებითა და ფსიქოდიაგნოსტირებით

კურსი ასევე ითვალისწინებს მშობელთან ფსიქოკონსულტირებას (თვეში ერთი ვიზიტი).

 


საკონტაქტო
ინფორმაცია

59950589
8

 

 

 

 

 

 

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

დენდრონის ბაზაზე ფუნქციონირებას იწყებს საქართველოში პირველი
ფსიქოთერაპიული კლინიკა ონლაინ.

ონლაინ კლინიკა ატარებს
ფსიქოთერაპიული კლინიკის ყველა მახასიათებელს ამავდროულად, იძლევა
ნებისმიერი ფსიქოთერაპიული სერვისის დისტანციურად მიღების
საშუალებას.
დენდრონის ბაზაზე ფუნქციონირებას იწყებს საქართველოში პირველი ფსიქოთერაპიული კლინიკა ონლაინ.

ონლაინ კლინიკა ატარებს ფსიქოთერაპიული კლინიკის ყველა მახასიათებელს ამავდროულად, იძლევა ნებისმიერი ფსიქოთერაპიული სერვისის დისტანციურად მიღების საშუალებას.
კორონავირუსის გავრცელების რისკთან
დაკავშირებით მსოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, დენდრონის
ფსიქოთერაპიული კლინიკა იწყებს დისტანციური მომსახურების
განხორციელებას.

დარგის მაღალი სენსიტიურობიდან
გამომდინარე, ფსიქოთერაპიული სერვისის მიღებისას პაციენტს/კლიენტს
შეუძლია თავად აირჩიოს ფსიქოთერაპიული კონსულტირების მისთვის მისაღები
ფორმა (ვიზიტი ან დისტანციური კონსულტირება).
კორონავირუსის გავრცელების რისკთან დაკავშირებით მსოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, დენდრონის ფსიქოთერაპიული კლინიკა იწყებს დისტანციური მომსახურების განხორციელებას.

დარგის მაღალი სენსიტიურობიდან გამომდინარე, ფსიქოთერაპიული სერვისის მიღებისას პაციენტს/კლიენტს შეუძლია თავად აირჩიოს ფსიქოთერაპიული კონსულტირების მისთვის მისაღები ფორმა (ვიზიტი ან დისტანციური კონსულტირება).