საავტორო კუთხე
კატეგორია - საავტორო კუთხე
როგორ ხდება ადამიანის ქცევის ფორმირება? რა ფაქტორები უნდა განვიხილოთ ქცევის სტილის მსაზღვრელად? ❤
ფსიქოთერაპიული პრაქტიკუმი მეგობრებისთვის და არა მხოლოდ! ვფიქრობ ეს ინფორმაცია საშუალებას მოგცემთ უკეთ გაუგოთ საკუთარ თავს და სამყაროს.
უმთავრესი საიდუმლო თავად პიროვნების ფორმირებაშია, რომელზეც პირდაპირ და ირიბად მოქმედებენ შიდა და გარე ფაქტორები. ანუ უნდა მივიღოთ ადამიანი, როგორც ბიო/ფსიქო/სოციალური მოდელის არსება. ვინ ვართ სინამდვილეში?
კატეგორია - საავტორო კუთხე
დენდრონის დამფუძნებლის, მაია ბეგაშვილის პრაქტიკუმი ფსიქოთერაპევტებისთვის და არა მარტო..
ითვლება, რომ "ჭკუის ტრენირებაზე" დიდ გავლენას ახდენს მოჩვენებითი ტრივიალური საქმიანობა, როდესაც ტვინი აანალიზებს წარსულ განცდებს, წარმოიდგენს მომავლის პერსპექტივებს, და აფასებს მათ ემოციონალური ჩართულობით, ან ემოციური განსჯით, ვლინდება: სირცხვილის აფეთქება, სიამაყის გრძნობა, და/ან შფოთვა და ა.შ...
კატეგორია - საავტორო კუთხე
საავტორო კუთხე არის დენდრონის პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდა ავტორების წახალისებას თავისუფლად შექმნან და გამოაქვეყნონ საავტორო ჩანაწერები მათთვის მნიშვნელოვან თემებზე, გაუზიარონ პირადი და პროფესიული გამოცდილება სხვა ადამიანებს, დაუახლოვდნენ სამიზნე აუდიტორიას და გავლენა მოახდინონ თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბებაზე.
კატეგორია - საავტორო კუთხე
ვინ ვართ და რა გვინდა?
დენდრნის დამფუძნებლის, მაია ბეგაშვილის ფსიქოთერაპიული პრაქტიკუმი.

ალბათ ცხოვრების მძიმე წუთებში თქვენც გქონიათ განცდა უმწეობის, საკუთარი თავის შეცოდების, სულიერი ტკივილის...
ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ხშირად გვავიწყდება ვინ ვართ... ან სულაც ჯერაც არ გვიპოვია საკუთარი თავი.
როდესაც ავად ვართ, ავადობს ჩვენი სხეული, საკუთარ თავს როდი ვაიგივებთ ავადმყოფობასთან, ამას მხოლოდ დაავადებას ვუწოდებთ, რადგან ჩვენ ის პიროვნებები ვართ, რომელთაც გვეკუთვნის მოავადე სხეული, და არაფერი მეტი.
კატეგორია - საავტორო კუთხე
დენდრონის დამფუძნებლის, მაია ბეგაშვილის ბლოგი სექსუალური ორიენტაციისა და იდენტობის ჩამოყალიბების შესახებ.
პრაქტიკუმი სექსოლოგიაში, ჩემი მეგობრებისთვის და ახალგაზრდა კოლეგებისთვის, ასევე ყველა დაინტერესებული პირისთვის ❤
ა არის სექსუალობა? სექსუალობა სექსუალური ლტოლვის გამოვლენისა და სექსუალურ დაკმაყოფილებაზე პასუხისმგებელი ფაქტორების: ფსიქოფიზიოლოგიური, სულიერი და ემოციონალური, ბიოლოგიური ფაქტორების, მოქმედების ერთგვარი ერთიანობაა.

კატეგორია - საავტორო კუთხე
დენდრონის ხელმძღვანელის, მაია ბეგაშვილის ბლოგი დამწყები ფსიქოთერაპევტებისა და ფსიქოკონსულტანტებისთვის პირველადი ინტერვიუს სწორად წარმოების შესახებ.
პაციენტთან/ კლიენტთან ინტერვიუს წარმოება ფსიქოკონსულტირების ქვაკუთხედია. თერაპიული პროცესის ეფექტურ წარმართვას ძირითადად, განსაკუთრებით მკურნელობის საწყის ეტაპზე განსაზღვრავს ის, თუ რამდენად სწორად და მოხერხებულადაა წარმოებული პირველადი ინტერვიუ. ინტერვიურება იძლევა საშუალებას გაირკვეს პაციენტთან ურთიერთობის სწორი ფორმა, შეხვედრების რეჟიმი, აადვილებს მკურნალობის სწორი სტრატეგიის დაგეგმვას, მკურნალობის სავარაუდო დროის და შეხვედრების რაოდენობის განსაზღვრას.
კატეგორია - საავტორო კუთხე
დენდრონის ფსიქოთერაპევტის, ეკატერინე დარსანიას ბლოგი შეეხება მოზარდებსა და მშობლებს შორის ოჯახური ურთიერთობების აგების თავისებურებებს.

მოზარდი მშობლების მიმართ ხშირად უხეში და ცინიკურია, უწევს წინააღმდეგობას, უდგება ჯიბრში. მთავარი მიზეზი კი მხოლოდ ისაა, რომ მას არა აქვს საკუთარი პოზიციის დაცვის ალტერნატიული მოდელი. 

  • როგორ უნდა რეაგირებდეს მშობელი მოზარდის უხეშ ქცევაზე?
კატეგორია - საავტორო კუთხე
დენდრონის ხელმძღვანელის, მაია ბეგაშვილის* მასტერკლასი ფსიქოთერაპევტებს ფსიქოთერაპიული სესიის ორგანიზებისათვის:

თუ გსურს ფსიქოთერაპიაში იყო ეფექტიანი, (ეფექტიანობის ქვეშ ვგულისხმობ სესიის ორგანიზებულ წარმართვას, შეკვეთის სწორ გააზრებას და თერაპიულ ეფექტებამდე მაქსიმალურად სწრაფად და ეკოლოგიურად მისვლას) შეინარჩუნო კონსტრუქციულობა, მიიღო კრეატიული გადაწყვეტილება, იმუშაო თანმიმდევრულად და სწრაფად, კომპლექსურად, უნდა დაძლიო რვა წინააღმდეგობა:

პარტნიორები

დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები და დაელოდეთ ჩვენს ზარს, ან დაგვიკავშირდით დაუყოვნებლივ ნომერზე: 599 505 898