ლისბეთ პლისარტის სამუშაო ვიზიტი დენდრონში "ხასიათი და პიროვნული აშლილობა"
2020 წლის 8, 9 თებერვალს დენდრონის მოწვეული სპეციალისტის, ლისბეთ პლისარტის (ბელგია) ხელმძღავანელობით ჩატარდა სასეწავლო-სასერთიფიკაციო კურსი "ხასიათი და პიროვნული აშლილობა, ფორმირება და ფსიქოთერაპია" - მოდული პირველი, 20 საათი.

ტრენინგის მონაწილეები გაეცნენ A (პარანოიდული, შიზოიდური და შიზოტოპიური) და C (ამრიდებული, დამოკიდებული და ობსესიურ-კომპულსური) კლასტერის პიროვნული აშლილობების ფენომენოლოგიას და მათთან მუშაობის ინტერდისციპლინურ მიდგომას. იმუშავეს კლინიკური აზროვნებისა და მუშაობის უნარ-ჩვევების: შეფასება, დიაგნოსტირება, ფსიქოთერაპიული ინტერვენციის გეგმის შედგენა გამომუშავებასა და გაუმჯობესებაზე.
კურსის მიზანი იყო სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლება, ინფორმაციის გადაცემა თუ როგორ უნდა მოხდეს იმ პაციენტის/ კლიენტის თერაპია, რომლებიც გრძნობენ წინააღმდეგობას, კონფლიქტს საკუთარ თავთან და ვერ ახერხებენ მნიშვნელოვანი მიზნების დასახვას ან/და ნაბიჯების გადადგმას მათ განსახორციელებლად. აწუხებთ სიცარიელის მტანჯველი განცდა, გაურკვევლობა, დაბნეულობა, ეჭვი უძლურებისა და არასრულფასოვნების განცდები, უჩივიან ურთიერთობების დეფიციტს, უძნელდებათ ემოციების მართვა, ახასიათებთ სტრესთან გამკლავების დეზადაპტური მექანიზმები (სოციალური იზოლაცია, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მავნედმოხმარება, პასუხისმგებლობის გადაბარება და ა.შ.).

კურსს უძღვებოდა მოწვეული სპეციალისტი ბრიუსელიდან, ლისბეთ პლისარტი:
ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის სერთიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი (ECP)  ინტეგრირებული მიმართულებით, კუ ლუვენის უნივერსიტეტის (ბელგია) კლინიკური ორთოპედაგოგიკის მაგისტრი KU Leuven University Clinical Orthopedagogy, ლონდონის მეტანოიას ინსტიტუტის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის მაგისტრი,  Metanoia Institute London (validated by Middlesex University and accredited by United Kingdom Council for Psychotherapy), სერთიფიცირებული ქოუჩი (Center for Self Management, Brussels).

მეორე მოდულის ორგანიზება იგეგმება 2020 წლის ოქტომბერში.

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

დენდრონის
კრიზისების მართვისა და მენტალური ჯანმრთელობის მხარდაჭერის
ფსიქოთერაპიული პლატფორმის ბაზაზე ამოქმედდა covid19-ის
პანდემიით  გამოწვეული
ფსიქოლოგიური გამოწვევებისა და სტრესის მართვის უფასო პროგრამა
მოსახლეობის ფართო მასებისთვის.
ჩვენი
მუშაობის მიზანია ზრუნვა მოსახლეობის მენტალურ ჯამრთელობასა და
ემოციურ კეთილდღეობაზე, მიმდინარე გამოწვევებთან და სტრესებთან
გამკლავების ხელშეწყობა ტრავული სტრესის, პოსტტრამვული გართულებებისა
და ადაპტაციის სხვა და სხვა ტიპის დარღვევების თავიდან აცილების,
პრევენციის მიზნით.

კონსულტირებას აწარმოებენ ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის და
ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის საერთაშორისო
აკრედიტაციის მქონე ფსიქოთერაპევტები.
უფასო
ფსიქოკონსულტირების პროგრამა მოიცავს სამ ნაწილს:

დენდრონის კრიზისების მართვისა და მენტალური ჯანმრთელობის მხარდაჭერის ფსიქოთერაპიული პლატფორმის ბაზაზე ამოქმედდა covid19-ის პანდემიით  გამოწვეული ფსიქოლოგიური გამოწვევებისა და სტრესის მართვის უფასო პროგრამა მოსახლეობის ფართო მასებისთვის.

ჩვენი მუშაობის მიზანია ზრუნვა მოსახლეობის მენტალურ ჯამრთელობასა და ემოციურ კეთილდღეობაზე, მიმდინარე გამოწვევებთან და სტრესებთან გამკლავების ხელშეწყობა ტრავული სტრესის, პოსტტრამვული გართულებებისა და ადაპტაციის სხვა და სხვა ტიპის დარღვევების თავიდან აცილების, პრევენციის მიზნით.

კონსულტირებას აწარმოებენ ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ფსიქოთერაპევტები.

უფასო ფსიქოკონსულტირების პროგრამა მოიცავს სამ ნაწილს:

პლატფორმა დაფუძნებულია დენდრონის
გუნდის მიერ და მიზნად ისახავს საზოგადოების მხარდაჭერას კრიზისული
სიტუაციების მართვასა და ფსიქიკაზე მათი ნეგატიური ეფექტების
მინიმუმამდე დაყვანაში.

პლატფორმა არის დენდრონის
თავისუფალი სივრცე, რომელიც დამყარებულია პროფესიონალ ფსიქოთერაპევტთა
ურთიერთთანამშრომლობაზე, პროფესიულ პასუხისმგებლობასა და სოციალურ
თვითშეგნებაზე.
პლატფორმა დაფუძნებულია დენდრონის გუნდის მიერ და მიზნად ისახავს საზოგადოების მხარდაჭერას კრიზისული სიტუაციების მართვასა და ფსიქიკაზე მათი ნეგატიური ეფექტების მინიმუმამდე დაყვანაში.

პლატფორმა არის დენდრონის თავისუფალი სივრცე, რომელიც დამყარებულია პროფესიონალ ფსიქოთერაპევტთა ურთიერთთანამშრომლობაზე, პროფესიულ პასუხისმგებლობასა და სოციალურ თვითშეგნებაზე.
დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები და დაელოდეთ ჩვენს ზარს, ან დაგვიკავშირდით დაუყოვნებლივ ნომერზე: 599 505 898