პროექტის "იბრძოლე სიცოცხლისთვის" ფარგლებში გამოკვეთილი პრობლემური ასპექტები
"იბრძოლე სიცოცხლისთვის" არასამთავრობო ორგანიზაცია დენდრონის მიერ წამოწყებული კამპანიაა, რომელიც მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს საქართველოში წამალდამოკიდებულების წინააღმდეგ ბრძოლის სწორი მიდგომების ჩამოყალიბებასა და დანერგვას.
 
პროექტი ხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით:
  • დაავადების გავრცელების ძირითადი კერების იდენთიფიცირება და რისკ-ჯგუფების გამოვლენა.
  • პრევენციული ღონისძიებების გატარება მათ შორის საზოგადოების სწორი ინფორმირებირების გზით.
  • წამალდამოკიდებულთა სტიგმატიზაციასთან ბრძოლა.
  • სრული რეაბილიტაციის ბიო-ფსიქოსოციალური მოდელის დანერგვა.

ჩვენი ორგანიზაციის რეკომენდაციები პროექტის ფარგლებში გამოკვეთილ პრობლემურ ასპექტებზე:
1. რეაბილიტაციის პროგრამის ხარვეზები.
არსებითად მნიშვნელოვანია დარგში მომუშავე სპეციალისტების კვალიფიციურობის საკითხის შესწავლა და რეაბილიტირებული პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი, რომელიც ამ ეტაპზე არ წარმოებს.
ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე ვაწარმოეთ პირველადი მოკვლევა, რომელიც უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება.
2. სტიგმატიზაციის პრობლემა.
აუცილებელია სტიგმატიზაციასთან ბრძოლის სწორი მიდგომების ფორმირება, განსაკუთრებით კი წამალდამოკიდებულთა ახლო წრისა და მიკროსოციუმის ინფორმირება.
დენდრონში უკვე შექმნილია სატრენინგო კურსი წამალდამოკიდებულთა მიკროსოციუმზე მუშაობისათვის.
3. ფსიქოთერაპიული კომპონენტის არასაკმარისი ჩართულობა.
საჭიროა რეაბილიტაციის პროცესში ფსქოთერაპიული კომპონენტის გააქტიურება და ამ მხრივ კვალიფიციური კადრების მომზადება.
4. პრევენციული ღონისძიებების არარსებობა.
საჭიროა მიზანმიმართული მუშაობა ახალგაზრდებთან, მათთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება დაავადებასა და მის რისკებთან დაკავშირებით.
5. რეაბილიტაციის შემდგომი სოციალური ადაპტაციის მექანიზმების არარსებობა.
წამალდამოკიდებულთა ფსქორეაბილიტაციის შემდგომ მათი სოციალური ადაპტაციის ხელშეწყობა ამ ეტაპზე სრულიად იგნორირებულია.

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

2021 წლის 19 თებერვალს ფსიქოთერაპიის ქართულმა ფედერაციამ წარადგინა
ანგარიში 2020 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების
შესახებ.

ღონისძიებით დაინტერესებისა და
მხარდაჭერისთვის მადლობას ვუხდით ანგარიშის წარდგენის შეხვედრის
დამსწრე საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უნივერსიტეტებს,
საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს:
საქართველოს უკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთლეობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდს, UNICEF-ს,
საქართველოს ექიმთა ასოციაციის, ახალგაზრდული სამეცნიერო
გაერთიანებას, ქალთა და ბავშვთა გაძლიერებისა და გაერთიანების
ინსტიტუტს; კრიზისების დაძლევისა და რეაბილიტაციის ცენტრს;
ფსიქოთერაპიისა და ქოუჩინგის ცენტრ
2021 წლის 19 თებერვალს ფსიქოთერაპიის ქართულმა ფედერაციამ წარადგინა ანგარიში 2020 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების შესახებ.

ღონისძიებით დაინტერესებისა და მხარდაჭერისთვის მადლობას ვუხდით ანგარიშის წარდგენის შეხვედრის დამსწრე საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უნივერსიტეტებს, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს:
საქართველოს უკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთლეობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდს, UNICEF-ს, საქართველოს ექიმთა ასოციაციის, ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანებას, ქალთა და ბავშვთა გაძლიერებისა და გაერთიანების ინსტიტუტს; კრიზისების დაძლევისა და რეაბილიტაციის ცენტრს; ფსიქოთერაპიისა და ქოუჩინგის ცენტრ "ლაბ ლაიფს", დედათა გაერთიანება ინანას; ბიზნეს ლაბორატორიას; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს (GIPA); ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს; საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტს; სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს; ევროპის უნივერსიტეტს.

ღონისძიებაზე საფუძველი ჩაეყარა დიალოგის პლატფორმას "კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისთვის საქართველოში", რომელიც 2021 წლის განმავლობაში იმუშავებს ფსიქოთერაპიის ევროპულ სტანდარტთან დარგობრივი დაახლოების, ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისა და მაღალი ეთიკური და კლინიკური საქმიანობის სტანდარტის დამკვიდრებაზე საქართველოში.

ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონის ორგანიზებით ტარდება პირველი კვლევა საქართველოში, რომელიც მიზნად ისახავს მენტალური ჯანმრთელობის დარგების შესახებ საზოგადოებაში არსებული ცნობიერების შესწავლას.
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია მადლობას გიხდით კვლევაში მონაწილეობისთვის! გთხოვთ, გულწრფელად უპასუხოთ ქვემოთ ჩამოთვლილ შეკითხვებს. თქვენი პასუხები ანონიმურია. კითხვარი დაყოფილია სამ სექციად და ჯამურად მოიცავს ცხრა შეკითხვას. კითხვარის შესავსებად საჭიროა 10 წუთზე ნაკლები დრო.  იმ შემთხვევაში, თუ  თქვენ არასდროს მიგიმართავთ მენტალური ჯანმრთელობის სფეროს სპეციალისტებისთვის,  შეგიძლიათ მონიშნოთ პასუხი "არ მიმიმართავს" თითოეულ გრაფაში.