ღია შეხვედრა დენდრონში
დენდრონში გრძელდება ყველაზე საინტერესო და შემეცნებითი პროექტები! ♥
ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის ერთადერთი წევრი ორგანიზაცია საქართველოსა და სრულიად კავკასიის მასშტაბით, ფსიქოლოგიითა და ფსიქოთერაპიით დაინტერესებულ პირებს გთავაზობთ საჯარო შეხვედრებს. 
აქტიური სამუშაო გარემო, დისკუსიაში ჩართვის შესაძლებლობა და პროფესიონალი მენტორები საუკეთესო გარემოს ქმნიან მეტი ინფორმაციის მიღებისა და შეხვედრის საინტერესოდ წარმათვისათვის. შეხვედრის თემა შეეხება ფსიქოთერაპიასა და მის არსს. ფსიქოთერაპია არის სისტემური ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ადამიანის ფსიქიკასა და მთელ ორგანიზმზე სპეციალური ფსიქომარეგულირებელი ტექნიკებით და სავარჯიშოებით, რაც იწვევს ფსიქიკის თვითმარეგულირებელი მექანიზმების აღდგენას.
არ გამოტოვოთ საუკეთესო შესაძლებლობა აიმაღლოთ ცოდნა და მიიღო საჭირო გამოცდილება ჩვენს გუნდათ ერთად!
შეხვედრა გაიმართება 11 აპრილს, 18:00 საათზე, კოსტავას 47 ნომერში.