ფსიქოთერაპიის / ფსიქოკონსულტირების პრაქტიკული საბაზისო კურსი

საერთაშორისო აკრედიტირებული პროგრამა თქვენი პროფესიული მოღვაწეობისთვის.

გაიცემა საერთაშორისო ორენოვანი (ქართულ / ინგლისური) სერტიფიკატი (EAP -ლოგოთი, აკრედიტირებული საათებით) სასწავლო პროგრამა: 256 აკადემიურ საათს. 156 მეთოდოლოგია - სასწავლო/სატრენინგო შეხვედრას, 60 საათი ლიტერატურაზე მუშაობა, 40 საათი ჯგუფური თერაპია.

პროგრამაში შემავალი საგნები და მოდალობებია:

 

 • ასაკობრივი კრიზისების ფსიქოლოგია;
 • ფსიქოკონსულტირება; ფსიქოდიაგნოსტიკის საბაზისო კურსი;
 • ფსიქოდინამიკური ფსიქოთერაპია, თეორია და პრაქტიკა; 
 • ფსიქოსინთეზი;
 • ოჯახური ფსიქოთერაპია; 
 • კლიენტზე ცენტრირებული თერაპია;
 • NLP - ნეიროლინგვისტური პროგრამირება;
 • ფსიქოდრამა; 
 • არტ-თერაპია და ქვიშათერაპია; 
 • გეშტალტთერაპია.

 

პროგრამის გავლის შედეგად თქვენ:

 • შეიძენთ და გაიღრმავებთ ცოდნას ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლონსულტირების ვალიდურ მოდალობებში;
 • ამ მოდალობების შესაბამისი ტექნიკების პრაქტიკაში გამოსაყენებლად საჭირო უნარ-ჩვევებს, რაც გააუმჯობესებს თქვენ პრაქტიკულ საქმიანობას და გაგიადვილებთ სამუშაო მიზნების მიღწევას;
 • გაიუმჯობესებთ თვითრეგულაციისა და თვითრეფლექსიის უნარებს, ჯგუფური თერაპიული მუშაობის გზით.

 

სრულად პროგრამის შესახებ იხილეთ ბმულები:

 

როგორ გავხდე ფსიქოთერაპევტი:

https://is.gd/EDsvc8

ფსიქოთერაპიის ვალიდური მოდალობები:

https://is.gd/BKhqNH

რა არის ფსიქოთერაპია:

https://is.gd/6MKRyY

ფსიქოთერაპიის და ფსიქოკონსულტირების პრაქტიკული სასწავლო საბაზისო კურსი:

https://is.gd/dckJbL

 

პროგრამის ხელმძღვანელი: მაია ბეგაშვილი ექიმი ფსიქოთერაპევტი, EAP აკრედიტაციის მფლობელი, ECP, მულტიმოდალი ტრენერები: ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი_ნინო კობახიძე, ეთერ ფილიპოვიჩი _ ექიმი ფსიქოთერაპევტი, ეკატერინე დარსანია _ ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი, მარიამ გოჩაძე - ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი, დანიელ ოქროპირიძე- თეოლოგი ფსიქოთერაპევტი.

 

კურსი განკუთვნილია ფსიქოლოგებისთვის, ფსიქოკონსულტანტებისთვის, ფსიქოთერაპევტებისთვის, ექიმებისთვის, სხვა და სხვა მოდალობის ფსიქოთერაპიის შემსწავლელი პირებისთვის, სტუდენტ/მედიკოსებისა და ფსიქოლოგებისთვის, პედაგოგებისთვის, აღმზრდელებისთვის, ჰუმანიტარული ფაკულტეტების სტუდენტებისთვის და ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

 

სასწავლო კურსის ღირებულება: თვეში 300 ლარი (სრული წლის განმავლობაში). სრული კურსის ღირებულება - 3600 ლარი სასწავლო კურსის სრული გადახდისას პროგრამაზე რეგისტრაციისთანავე სრული კურსის ღირებულებაა: 3300 ლარი.

 

სპეციალური შეთავაზება: მსმენელთა წყვილად (მეგობართან ერთად) მომართვის შემთხვევაში კურსის ღირებულება თვეში - 260/260 ლარი; სტუდენტებზე ვრცელდება 20% ფასდაკლება და სტუდენტებისთვის კურსის 1 თვის ღირებულება -240ლარი, წყვილად (მეგობართან ერთად) რეგისტრაციის შემთხვევაში -200/200 ლარი. დენდრონის სხვა და სხვა სასწავლო/ სატრენინგო კურსის მსმენელებზე ვრცელდება 30% ფასდაკლება და კურსის ღირებულება თვეში შეადგენს: 210 ლარს. წყვილად (მეგობართან ერთად) რეგისტრაციის შემთხვევაში -170/170 ლარი. ყურადღება, პირველი მერცხალი: სასწავლო კურსზე 1 მარტამდე რეგისტრაციის შემთხვევაში დიდი ფასდაკლება!!! რეგისტრაირებულებისთვის 40% ფასდაკლება: სასწავლო კურსის ღირებულება: 180 ლარი, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე პროგრამაზე წყვილად, მეგობართან ერთად რეგისტრაციისას. კვირაში ჩატარდება 2 შეხვედრა (თითო 3,5 საათის ხანგრძლივობის). პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი (ქართული, ინგლისური) საერთაშორისო EAP ლოგის მატარებელი სერთიფიკატი.

 

რეგისტრაცია: მოგვწერეთ: პროგრამაში ჩართვის სურვილი ელ.ფოსტაზე: dendroni.study@gmail.com სათაურის ველში მიუთითეთ პროგრამის დასახელება: "ფსიქოთერაპიული ტექნიკები ფსიქოკონსულტირებასა და ფსიქოთერაპიაში". წერილში აღნიშნეთ: სახელი, გვარი და ტელეფონის ნომერი, ასევე მოკლედ მიუთითეთ რატომ გსურთ ტრენინგზე დასწრება.