სასწავლო პროგრამები
რა არის ფსიქოთერაპია და როგორ გავხდე ფსიქოთერაპევტი?
ფსიქოთერაპია არის სისტემური მეთოდოლოგიური ზემოქმედება ადამიანის ფსიქიკასა და მთელ ორგანიზმზე სპეციალური ფსიქომარეგულირებელი ტექნიკებით და სავარჯიშოებით, რაც იწვევს ფსიქიკის თვითმარეგულირებელი მექანიზმების აღდგენას. შედეგად: ორგანიზმის გარემოსთან ადაპტირების მექანიზმები მყარდება. ფსიქოთერაპიის მიზანია_პიროვნების დაბრუნება შინაგანი კეთილდღეობის განცდასთან. რა ფუნქციას ასრულებს EAP (ფსიქოთერაპევტთა ევროპული ასოციაცია).
ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოკონსულტირების სახლი დენდრონი 2019 წლის 04 მაისიდან აცხადებს სტაჟიორთა შესარჩევ კონკურსს.

კონკურსის შედეგად ორგანიზაციაში სტაჟირების გავლის შესაძლებლობა ექნება 5 საუკეთესო კანდიდატს.
 
სტაჟირების პროგრამის მიზანია შერჩეული კანდიდატებისათვის კვალიფიკაციის ამაღლების, პრაქტიკული გამოცდილების მიღების, ასევე ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის ერთადერთ ქართულ წევრ ორგანიზაციაში პრაქტიკის შესაძლებლობის მიცემა. 

დენდრონი უერთდება განათლების სამინისტროს სტუდენტურ პროგრამას და აწესებს განსაკუთრებულ პირობებს ორგანიზაციის სასწავლო კურსებზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად.


ინიციატივა ემსახურება ორგანიზაციის უმთავრესი მიზნების, ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისა და მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების განხორციელებას.

დენდრონი პროგრამაში ჩართული პირველი დარგობრივი ორგანიზაციაა და როგორც ფსიქოთერაპიის ევროპულ ასოციაციის ოფიციალური ქართული დაწესებულება, მოუწოდებს ქართულ ტრენინგ-ცენტრებსა და ორგანიზაციებს წაახალოსონ სტუდენტთა ფსიქოთერაპიული და ფსიქოლოგიური განათლების განვითარება.

თუ თქვენ პრაქტიკაში მომუშავე ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ექიმი, სოციალური მუშაკი ან სხვა დამხმარე პროფესიის წარმომადგენელი ბრძანდებით და თქვენი კლიენტები, პაციენტები, ბენეფიციარები ხშირად უჩივიან წარსული უარყოფითი გამოცდილებით აღძრულ შიშსა და შფოთვას, ნეგატიურ უნებლიე მოგონებებსა და განცდებს; თუ გსურთ მომავალში დაკავდეთ ფსიქოკონსულტირებითა და ფსიქოთერაპიით და იმყოფებით სწავლის პროცესში, ხართ სტუდენტი და გსურთ შეიძინოთ პრაქტიკული უნარები, შეხვდეთ და ესაუბროთ პრაქტიკაში მომუშავე სპეციალისტებს;

საერთაშორისო აკრედიტირებული პროგრამა თქვენი პროფესიული მოღვაწეობისთვის.

გაიცემა საერთაშორისო ორენოვანი (ქართულ / ინგლისური) სერტიფიკატი (EAP -ლოგოთი, აკრედიტირებული საათებით) სასწავლო პროგრამა: 256 აკადემიურ საათს. 156 მეთოდოლოგია - სასწავლო/სატრენინგო შეხვედრას, 60 საათი ლიტერატურაზე მუშაობა, 40 საათი ჯგუფური თერაპია.

პროგრამაში შემავალი საგნები და მოდალობებია:

ფსიქოთერაპიის შემსწავლელ საერთაშორისო პროგრამა

პროგრამის ხანგრძლოვობა: 4 წელი

  • თეორია და მეთოდოლოგია - 720 საათი;
  • კლინიკური პრაქტიკა სუპერვიზიით - 300 საათი;
  • სუპერვიზია - 150 საათი; 4. პირადი ფსიქოთერაპია (ინდივიდუალური და ჯგუფური) - 250 საათი.

მისი მიზანია ინტეგრირებულ ფსიქოთერაპიაში ევროპული სტანდარტის შესაბამისი განათლების მიწოდება მსმენელთათვის,

თუ თქვენ პრაქტიკაში მომუშავე ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ექიმი, სოციალური მუშაკი ან სხვა დამხმარე პროფესიის წარმომადგენელი ბრძანდებით და თქვენ კლიენტებს, პაციენტებს, ბენეფიციარებს ხშირად აღენიშნებათ დეპრესია, თუ გსურთ მომავალში დაკავდეთ ფსიქოკონსულტირებითა და ფსიქოთერაპიით და იმყოფებით სწავლის პროცესში, ხართ სტუდენტი და გსურთ შეიძინოთ პრაქტიკული უნარები, შეხვდეთ და ესაუბროთ პრაქტიკაში მომუშავე სპეციალისტებს, თუ თავად უჩივით ხშირ სევდას, დაქვეითებულ გუნება-განწყობას, საქმისადმი დაბალ ინტერესს, თუ გსურთ ცნობიერების ამაღლება ადამიანის ემოციური სამყაროს, მისი მუშაობის მექანიზმებისა და ემოციური მდგომარეობის ცვლილების შესახებ, მაშინ ეს ტრენინგი თქვენთვისაა! 

2019 წლის 28 თებერვალს მყუდრო პროფესიულ გარემოში გიწვევთ სემინარ - ვორქშოპზე „ფსიქოტრავმა ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ჭრილში“. 

 

ღონისძიებას წარუძღვებიან: ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპელი ექსპერტი მასა ზველკი (სლოვენია) - ფსიქოლოგიის დოქტორი, ფსიქოთერაპიის ევროპული სერთიფიკატის მფლობელი (ECP), ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო ტრენერი და სუპერვაიზორი, ლუბლიანას ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოკონსულტირების ინსტიტუტის დამფუძნებელი და დირექტორი.

 

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ქართველი ექსპერტი მაია ბეგაშვილი - ექიმი ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოთერაპიის ევროპული სერთიფიკატის მფლობელი (ECP), მულტიმოდალი, ფსიქოთერაპიაში ქართული სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელი, ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო ტრენერი და სუპერვაიზორი. ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის დამფუძნებელი.

პირველად საქართველოში "ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემია" გიწვევთ სასწავლო, სასერთიფიკაციო კურსზე "მოკლევადიანი სტრატეგიული ფსიქოთერაპია", II მოდული - "დეპრესიის მოკლევადიანი სტრატეგიული ფსიქოთერაპია"!
ტრენინგი გაიმართება 2019 წლის 9-10 თებერვალს თბილისში.
კურსის ავტორი და წამყვანია ნიკიტა ვლასოვი - ფსიქოლოგიის დოქტორი, კლინიკური ფსიქოლოგი, ECP - ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი, მოკლევადიანი სტრატეგიული ფსიქოთერაპიის სერთიფიცირებული სპეციალისტი (Clinical High Level Master in Brief Strategic Psychotherapy), ჰიპნოთერაპევტი, საერთაშორისო კვალიფიკაციის ნლპ ტრენერი, ინტეგრაციული ფსიქოთერაპიის სპეციალისტი.

ნდრონი გიწვევთ ოჯახური ფსიქოთერაპიის 1 წლიან სასწავლო/სასერთიფიკაციო კურსზე: “ინტეგრირებული სისტემური ოჯახური ფსიქოთერაპია".

კურსი განკუთვნილია ფსიქოლოგებისთვის, კლინიკური და სოციალური ფსიქოლოგებისთვის, ექიმებისთვის, ფსიქოთერაპიით დაინტერესებული პირებისთვის ან დარგში დასაქმებული პირებისთვის, ფსიქოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის. ასევე, დაოჯახებული წყვილებისთვის, წყვილებისთვის რომლებიც გეგმავენ ოჯახის შექმნას, ასევე ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოკონსულტირების სახლი დენდრონი 2018 წლის 10 ნოემბრიდან აცხადებს სტაჟიორთა შესარჩევ კონკურსს. კონკურსის შედეგად ორგანიზაციაში სტაჟირების გავლის შესაძლებლობა ექნება 5 საუკეთესო კანდიდატს.
სტაჟირების პროგრამის მიზანია შერჩეული კანდიდატებისათვის კვალიფიკაციის ამაღლების,
ერთწლიანი საერთაშორისო სასწავლო/სასერთიფიკაციო EAP აკრედიტირებული პროგრამა ფსიქოდრამათერაპია.
რა არის ფსიქოდრამათერაპია, იგივე ჯგუფური თერაპია?
ფსიქოდრამათერაპია (ჯგუფური თერაპია) ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდია, გამოიყენება როგორც ფსიქოთერაპიული ჯგუფური მუშაობისთვის, ასევე კლიენტებთან ინდივიდუალური მუშაობისთვის და ადამიანის შინაგანი სამყაროს შესასწავლად, მისი შემოქმედებითი პოტენციალის და შესაძლებლობების ასამაღლებლად, ადექვატური ქცევის მოდელების არჩევანის გაფართოვებისა და ადაპტაციის გასამყარებლად.
ერთწლიანი სასწავლო პროგრამა “ოჯახური ფსიქოთერაპია - ტექნიკები ოჯახთან პრაქტიკული მუშაობისთვის”
ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემია გთავაზობთ ფსიქოთერაპიის 1 წლიან საერთაშორისო/სასერთიფიკაციო პროგრამას “ფსიქოთერაპიული ტექნიკები ფსიქოკონსულტირებასა და ფსიქოთერაპიაში.”

ფსიქოთერაპია არის სისტემური ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ადამიანის ფსიქიკასა და მთელ ორგანიზმზე სპეციალური ფსიქომარეგულირებელი ტექნიკებით და სავარჯიშოებით, რაც იწვევს ფსიქიკის თვითმარეგულირებელი მექანიზმების აღდგენას. შედეგად კი ორგანიზმის გარემოსთან ადაპტირების მექანიზმები მყარდება.

 

სუპერვიზია ფსიქოთერაპიის/ფსიქოკონსულტირების დარგში კვალიფიკაციის ამაღლების ერთ-ერთი მეთოდია, ეს სუპერვიზორსა და სპეციალისტს შორის ურთიერთდამოკიდებულების ფორმაა, რომლიც საშუალებას აძლევს სპეციალისტს ყურადღება გაამახვილოს პრაქტიკული მუშაობის მიზანზე, შეიმუშაოს ქეისისადმი სისტემური მიდგომა, და ეფექტური მუშაობის ყველაზე მოქნილი სტრატეგია, გააცნობიეროს საკუთარი შეცდომები, და ჩაასწოროს მარტივად, ფსიქოეკოლოგიის დაცვით.

 

ფსიქოკონსულტირება შედარებით ახალი დისციპლინაა ფსიქოლოგიურ დახმარებებს შორის, ეს დარგი საჭირო გახდა იმ პიროვნებების თერაპიისათვის, რომელთაც აქვთ პრობლემები ფსიქოპათოლოგიური დარღვევების გარეშე.

გიწვევთ სასწავლო ტრენინგზე, სადაც დაეუფლებით სიქოკონსულტირების „ანბანს“

იყო მშობელი, აღმზრდელი, პედაგოგი, ფსიქოლოგი არ ნიშნავს ავტომატურად ფლობდე შვილთან/ბავშვთან/კლიენტთან სწორი ურთიერთობისთვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. ბავშვის ზრდასთან ერთად კონტაქტი მშობელთან/აღმზრდელთან/პედაგოგთან, რომელიც ასე ძლიერი იყო ადრეული ბავშვობისას, სუსტდება, მცირდება ურთიერთნდობა მათ შორის, დისტანცია კი იზრდება. მშობლის/აღმზრდელის/პედაგოგის სიტყვა სულ უფრო კარგავს ბავშვზე ზემოქმედების უნარს.

გამოცდილება მოწმობს, რომ ფსიქოთერაპიაში არ არსებობს პანაცეა - მეთოდები უნდა შეირჩეს მკაცრად ინდივიდუალურად, გამომდინარე სიტუაციის თავისებურებიდან და კლიენტის პიროვნების უნიკალურობიდან. ხშირად ეფექტური ფსიქოლოგიური დახმარება არის სხვადასხვა ფსიქოთერაპიული მიდგომების გააზრებული კომბინაცია. ფსიქოთერაპევტის პროფესიონალიზმი, პირველ რიგში, გამოიხატება მის მოქნილობასა და უნარში ხანდახან დათმოს წესები და სტერეოტიპები, კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.

 

პროგრამის მიზანია მსმენელთათვის ფსიქოდრამის, როგორც ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოდულის, ბაზისური ცოდნების გადაცემა და უნარ ჩვევების გამომუშავება პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებისთვის.

3 დღიანი გასვლითი თერაპიული ტრენინგი ბაკურიანში.
პიროვნების მთლიანობა _ ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია
ფსიქოსინთეზი _ ინტეგრირებული ფსიქოთერაპია.
ტრენინგი განკუთვნილია ფსიქოლოგებისთვის, ფსიქოტერაპევტებისთვის, ფსიქოკონსულტანტებისთვის, პედაგოგებებისთვის, აღმზრდელთათვის, სპეც. პედაგოგებისთვის, ასევე მათთვის, ვისაც სურთ თერაპიული ეფექტის მიღება, და ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

შეისწავლე თანამედროვე ჰიპნოზი

22-23 ივლისს დენდრონი გიწვევთ კლასიკური ჰიპნოზის სასწავლო კურსზე.
სასწავლო კურსი განკუთვნილია: ფსიქოლოგებისთვის, ფსიქოთერაპევტებისთვის, ექიმებისთვის, პედაგოგებისთვის, სოციალური მუშაკებისთვის და ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

ბავშვთან და ბავშვთა ჯგუფებთან მუშაობა ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიული  მეთოდებით


ივნისის თვეში დენდრონი გიწვევთ საზაფხულო სესიებზე „საკვირაო სკოლის“ ფარგლებში.

ბავშვთან და ბავშვთა ჯგუფებთან მუშაობა ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიული  მეთოდებით“.


მისი მიზანია ბავშვთან და ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე  პერსონალის მომზადება და შეიარაღება თანამედროვე, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიული ტექნიკებითა და სავარჯიშოებით.


„საკვირაო სკოლის“
ამოცანაა ბავშვების სოციალურ-ემოციური,  ქცევითი და ფსიქოლოგიური ტრავმის შემდგომი სირთულეების დაძლევისთვის საჭირო ტექნიკების და სავარჯიშოების შესწავლა.

 

საჩუქარი დენდრონისგან - ღია შეხვედრა
- ფსიქოანალიტიკური მიდგომები პარტნიორულ ურთიერთობებში

20 თებერვალს გიწვევთ ახალ თერაპიულ ტრენინგზე, რომელიც იმართება ერთწლიანი ფსიქოთერაპიის კურის ფარგლებში.

5 თებერვლიდან გიწვევთ არტთერაპიის ახალ 1- წლიან სასწავლო კურსზე, რომელიც საშუალებას მოგცემთ შეისწავლოთ არტთერაპიის სხვადასხვა მიმართულებები და მათი გამოყენების შესაძლებლობები ინდივიდუალურ თუ ჯგუფურ ფსიქოკონსულტირებასა და თერაპიაში, თქვენ ასევე მიიღებთ პირად შთაბეჭდილებებსა და გამოცდილებას არტთერაპიის დიაგნოსტიკური და კორექციული შესაძლებლობების შესახებ ფსიქოკონსულტირების ყველა ეტაპზე, პრობლემისა თუ კლიენტის დაკვეთის მიხედვით, მიიღებთ ახალ, ეფექტურ და საინტერესო ინსტრუმენტებს თქვენი წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის, რაც აუცილებლად აისახება თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზე.

27 თებერვლიდან დენდრონი გიწვევთ ტრენინგზე „ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია, თეორია და პრაქტიკა“

ტრენინგის ფარგლებში თქვენ საშუალება გექნებათ გაეცნოთ ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპიის მიმართულებებს, საფუძვლებს, თერაპიულ ტექნიკებს. თქვენ მიიღებთ ახალ ეფექტურ და საინტერესო ინსტრუმენტებს, თქვენი წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის. გარდა ამისა საშუალება გექნებათ, დაძლიოთ საკუთარი პრობლემები, შიშები შფოთვები და აიმაღლოთ თვიშეფასება. ასევე ანალიტიკური გზით მოაგვაროთ პირადი პრობლემა და განავითაროთ საკუთარი შემოქმედებითი პოტენიალი.

რეგისტრაცია დაწყებულია
შეავსეთ პროგრამებზე რეგისტრაციის გრაფები


ტრენინგის მიზანია ბავშვთან ურთიერთობის არასწორი ფორმების იდენტიფიცირება. ეფექტური და ქმედითი კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების შეძენა.
ფსიქოსინთეზის მეშვეობით ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იგრძნოს და გააცნობიეროს, რომ შესაძლებელია საკუთარი ფსიქიკური პროცესების მართვა.
ჩვენ შეგვიძლია ცხოვრების შეცვალა უკეთესობისკენ.
პროგრამა განკუთვნილია ფსიქოლოგებისთვის, ფსიქოთერაპევტებისთვის, ექიმებისთვის, შესაბამისი პროფესიის სტუდენტებისათვის, ასევე ყველა მათთვის ვინც დაინტერესებულია სამყაროსა და საკუთარი თავის შეცნობის პროცესით.
ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან პიროვნების ფსიქოლოგიას, ფუნდამენტურ პრინციპებს და ასაკობრივ გამოწვევებს, კრიზისის არსს, არჩევანს, რომელიც ადამიანმა უნდა გააკეთოს ასაკობრივი კრიზისის გადაჭრის ალტერნატიულ ვარიანტებს შორის.
დენდრონი აცხადებს მიღებას EAP-ის მიერ დამტკიცებულ ფსიქოთერაპიის ერთწლიან სასწავლო კურსზე.
20 იანვრიდან დენდრონში იწყება სერთიფიცირებული სასწავლო კურსი - დამოკიდებულებათა სინდრომების ფსიქოთერაპია.
კურსი მოიცავს:
ტრენინგი განკუთვნილია ყველა რგოლის მენეჯერებისთვის, როგორც დამწები ასევე გამოცდილი პროფესიონალებისთვის, და აგრეთვე ადამიანების ჯგუფის მართვით დაინტერესებული სხვა პირებისთვის.
კურსის პროგრამა:
ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან სტრესის მექანიზმებს და შეისწავლიან სტრესის პრევენციის და სტრესთან ბრძოლის სხვადასხვა ტექნიკებს.

კურსის პროგრამა:
ტრენინგის კურსი „გახდი სერტიფიცირებული ტრენერი“ ( 18 საათი) ხშირად გიწევთ ტრენინგების/პრეზენტაციების ჩატარება და გსურთ ეფექტურად გადასცეთ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რაც თქვენს პროფესიონალიზმზე დადებითად აისახება? მაშინ ეს ტრენინგი თქვენთვისაა.
კურსის პროგრამა:
ტრენინგის კურსი განკუთვნილია ყველასთვის, ვისაც სურს გაერკვეს, მიზნის მიღწევისთვის საჭირო სტრატეგიებში. ასევე ვისაც სურს უფრო მეტად გარკვევა საკუთარ თავში და საკუთარი ცხოვრების გარკვეული ასპექტების შეცვლა.
მათთვის, ვინც მზადაა საკუთარ ხელში აიღოს გადაწყვეტილებების პასუხისმგებლობა და მართოს საკუთარი ცხოვრება.
ტრენინგში გამოყენებულია ფსიქოთერაპეული ( ფსიქოანალიზი, ფსიქოსინთეზი, ნლპ) და ენერგეტიკული ტექნიკები.
ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი“
იწყებს მსურველთა მიღებას სერთიფიცირებულ კურსზე „ნლპ პრაქტიკოსი“-კომუნიკაციები.

პარტნიორები

დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები: