სტრასბურგის 1990 წლის დეკლარაცია ფსიქოთერაპიის შესახებ

„მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის“ მიზნების, ევროპული ეკონომიკური არეალისთვის განსაზღვრული, ევროგაერთიანების ჩარჩოში ვალიდური ანტიდისკრიმინაციული შეთანხმებისა და პიროვნებისა და სერვისების თავისუფლების მოძრაობის პრინციპებზე დაყრდნობით, ქვემორეხელისმომწერნი თანხმდებიან შემდეგზე:


1. ფსიქოთერაპია არის დამოუკიდებელი სამეცნიერო დისციპლინა და მისი პრაქტიკა წარმოადგენს დამოუკიდებელ და თავისუფალ პროფესიას;


2. ფსიქოთერაპიაში მომზადება/ტრენირენა მიმდინარეობს კვალიფიციურ და სამეცნიერო დონეზე;


3. დაზღვეული და გარანტირებულია ფსიქოთერაპიული მეთოდების მრავალფეროვნება;


4. სრული მომზადება/ტრენირება ფსიქოთერაპიაში მოიცავს დისციპლინის თეორიას, თერაპიის პირად გამოცდილებასა და პრაქტიკას სუპერვიზიით, რის შედეგადაც მაძიებელი იღებს ფსიქოთერაპიული პროცესების ადექვატურ ცოდნას;


5. ფსიქოთერაპიაში მომზადება/ტრენირება ხელმისაწვდომია მანამდე გარკვეული კვალიფიკაციის არსებობის შემთხვევაში, განსაკუთრებით ადამიანის შემსწავლელ და სოციალურ მეცნიერებებში.

თარგმანი მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია “ფსიქოკორეაქციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის“ მიერ.

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

 
ფსიქოკორექციისა და
ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი განაგრძობს თქვენთვის ინფორმაციის
მოწოდებას, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის (EAP)
მიერ აღიარებული სასწავლო მიმართულებების შესახებ.
მოდალობები, რომლებიც აღიარებულია EAP-ის
მიერ:
 
ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი განაგრძობს თქვენთვის ინფორმაციის მოწოდებას, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის (EAP) მიერ აღიარებული სასწავლო მიმართულებების შესახებ.
მოდალობები, რომლებიც აღიარებულია EAP-ის მიერ:
დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები: