ნიკიტა ვლასოვი

დენდრონის მოწვეული ტრენერი, კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი (IAP), ჰიპნოთერაპევტი, საერთაშორისო კვალიფიკაციის  ნლპ-ტრენერი, ინტეგრაციული ფსიქოთერაპევტი, სასწავლო კურსებისა და ტრენინგების წამყვანი.

პროფესიული განათლება:
1. რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქო-სოციალური ფაკულტეტი, სპეციალობა "კლინიკური ფსიქოლოგი" (2002-2007 წწ).
2. "ინტეგრაციული კრეატიულ-სტრუქტურული თერაპია ფსიქოთერაპიასა და ფსიქოკორექციაში", რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ( 2007-2008 წწ)
3. "თერაპია შემოქმედებითი თვითგამოხატვით",  რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (2011 წ)
4. "ფსიქოთერაპია",  რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (2011 წ)
5. "სექსოლოგია და სექსუალური დარღვევების ფსიქოთერაპია", რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (2011 წ)
6."ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოთერაპია და ფსიქოკორექცია", მოსკოვის ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი (2012 წ)
7."ავიაციური და კოსმოსური მედიცინა", რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (2012 წ)
8."უმაღლესი პროფესიული განათლების პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის საფუძვლები", რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (2012 წ)
9. "ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირება" , "ნლპ-პრაქტიკი", "ნლპ-მასტერი"/საერთაშორისო სერტიფიკატი, მოსკოვის ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი (2013 წ)
10."ერიკსონის ჰიპნოზი და ფსიქოთერაპია", მოსკოვის ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი (2013-2014 წწ)
11."კლინიკური ტრანსპერსონალური ფსიქოთერაპია", მოსკოვის ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი (2014 წ)
12."ნეირო-ლინგვისტური  პროგრამირება, ნლპ-ტრენერი"/საერთაშორისო სერტიფიკატი, მოსკოვის ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი (2015 წ)
13.კურსი " B. Erickson «Advanced technics of classical ericksonian hypnosis» (2015 წ)
14. "ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგია" (2015 წ)
15.    "გეშტალტ-თერაპია",  რუსეთის  სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (2016 წ)
16."მეტაფორული ასოციაციური გამოსახულებები", მოსკოვის ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი (2016 წ)
17."ჰიპნოზის რჩეული ტექნიკები", მოსკოვის ჯგუფური და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი (2016 წ)
18."ფსიქოსომატიკა და ნეიროფსიქოთერაპია", მოსკოვის ჯგუფური და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი (2016 წ)


პირადი გვერდი www.nikita-vlasov.ru

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ექიმი ფსიქოთერაპევტი, ექიმი
ნევროპათოლოგი.
ექიმი ფსიქოთერაპევტი, ექიმი ნევროპათოლოგი.
დენდრონის ინტეგრირებული
ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის მოწვეული ტრენერი, მედიცინის
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ბელორუსიის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზოგადი და კლინიკური ფსიქოლოგიის კათედრის გამგე,
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქიატრიისა და სამედიცინო
ფსიქოლოგიის კათედრის პროფესორი, ექიმი-ფსიქოთერაპევტი.
დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის მოწვეული ტრენერი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და კლინიკური ფსიქოლოგიის კათედრის გამგე, სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის კათედრის პროფესორი, ექიმი-ფსიქოთერაპევტი.