ხასიათი, ტემპერამენტი

temp

პიროვნების ინდივიდუალურ–ფსიქოლოგიურ თავისებურებათა შორის, პირველ რიგში, ხასიათი და ტემპერამენტი განიხილება. თუ კლასიკურ ფსიქოლოგიაში ტერმინი „ხასიათი“ და „ტემპერამენტი“უკავშირდება მიდრეკილების, დისპოზიციის მცნებას (ხშირად გამოიყენება, როგორც პიროვნების სინონიმი). ოლპორტი გამიჯნავს მათ პიროვნების ცნებისაგან. ცნება ხასიათი ტრადიციულად იწვევს ასოციაციას გარკვეული მორალურ სტანდარტებთან, რომლის შესატყვისადაც ხდება პიროვნების ქცევის შეფასება. როდესაც ვინმეზე ამბობენ, რომ მას კარგი ხასიათი აქვს, ეს ნიშნავს, რომ მისი პიროვნული თვისებები წაიკითხეთ მთლიანად…

შეგრძნება

577309_231763780257276_1978387224_n

სინამდვილის ასახვა ფსიქიკაში, პირველ რიგში, აღქმის სახით ხდება, ჩვენ აღვივამთ საგნებს, მათ მოძრაობას, მათ ხმაურს, ფერს, სუნს და ა.შ. „საგნის არსის ან მისი ცალკე თვისებების უშუალო განცდას აღქმა ეწოდება“. მაგრამ იმისათვის, რომ აღქმა განხორციელდეს ამ საგანმა სათანადო ნერვების დაბოლოებების (რეცეპტორების) გაღიზიანების მეშვეობით უნდა წარმოიშვას ჩვენში სატანადო შეგრძნებები.    შეგრძნების აღმოცენება იმისათვის, რომ აღმოცენდეს სენსორული პროცესი წაიკითხეთ მთლიანად…

ფსიქოლოგიის წარმოშობა

psychology

„ფსიქოლოგიას ხანგრძლივი წარსული აქვს, მაგრამ მოკლე ისტორია“ _ ჰერმან ებინჰაუსი.  ფსიქოლოგიის საწყისები ჯერ კიდევ უძველეს დროში ჩაისახა, თუმცა როგორც მეცნიერება XIX ს_დან იღებს სათავეს. პრიმიტიული წარმოდგენები ადამიანის სხეულში მოთავსებული მეორე არსების „სულის“ შესახებ გაცილებით ადრე გაჩნდა, ვიდრე ცივილიზაცია და მისი კულტურული ფენომენები – ფილოსოფია და მეცნიერება. პირველყოფილი ადამიანების ხანაში ანიმისტური შეხედულებები იყო გავრცელებული, რომელიც ზემოქმედებას ახდენს ბუნების საგნებსა წაიკითხეთ მთლიანად…